PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 98 Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego | 243--257
Tytuł artykułu

Wybrane przestrzenne aspekty trwałych migracji zagranicznych ludności w Polsce w okresie transformacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Spatial Aspects of Permanent Migrations of Foreign Populations in Poland in the Period of the Transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania było przede wszystkim prześledzenie migracji zagranicznych ludności pod kątem ich kierunku zarówno z punktu widzenia obszaru odpływu ludności, jak i miejsca docelowego tych przemieszczeń. Analizę oparto wyłącznie na danych statystycznych publikowanych w Rocznikach Demograficznych GUS, stąd też ocena stanu i ich zasięgu ogranicza się tylko do powszechnie dostępnego materiału. Dla zarysowania ogólnego tła wykorzystano dane odnoszące się do struktury migrantów, natomiast w układzie przestrzennym oparto się na podziale według województw obowiązującym od 1999 roku i w takim zakresie dokonano analizy przepływów ludności.(fragment tekstu)
EN
The aim of the paper was to investigate migration of foreign populations in Poland according to their direction based on both immigration and emigration areas. Analysis was based on published statistical data in Demographic Yearbooks of Central Statistical Office in Warsaw. Vintages GUS. The spatial layout of population migration was based on the division according to voivodships after 1999. Generalizing the evaluation of foreign migrations in Poland in last eighteen years one should state that symptoms of slowing down was noticeable. Perhaps choking on the West is falling, or situation in the country is relatively improving. Certainly in the nearest future a worldwide crisis will be affecting this situation, and consequently developing of the labour market in individual countries. In these migrations men slightly prevailed. Similarly, the majority was noticeable in case of municipal migrants. Talking about perspectives, one should underline, that inasmuch as the emigration west from Poland can undergo slowing down, immigration from the east can still play an important role. A more distant course of the world crisis as well as an economic potential of individual voivodships will be deciding on it. As it seems, emigration will be still shaped by strong, traditional directions, although the domestic and foreign market will be the stimulus of the size, the structure and directions of the migration. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • A. Maryański: Współczesne wędrówki ludów - zarys geografii migracji. Ossolineum, Wrocław 1966
 • A. Maryański: Ludność świata. PWN, Warszawa 1977
 • A. Maryański: Migracje w świecie. PWN, Warszawa 1884
 • L. Kosiński: Geografia ludności. PWN, Warszawa 1967
 • A. Jagielski: Geografia ludności. PWN, Warszawa 1974.
 • E. Rosset: Demografia Polski. T. I. PWN, Warszawa 1975
 • J.Z. Holzer: Demografia. PWE, Warszawa 1970
 • M. Latuch: Repatriacja ludności polskiej w latach 1955-1960 na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych (praca doktorska). Warszawa 1961
 • M. Latuch: Współczesna emigracja Polaków. Monografie i Opracowania nr 410, SGH, Warszawa 1991
 • K. Kersten: Repatriacja ludności po II wojnie światowej (studia historyczne). Ossolineum, Wrocław 1974.
 • K. Latuch: Bilans migracji zagranicznych ludności Polski. "Wiadomości Statystyczne" 1974, nr 19
 • K. Latuch: Struktura demograficzna ludności uczestniczącej w migracjach zagranicznych w Polsce w latach 1949-73. W: Aktualne problemy demograficzne kraju. PTE, Warszawa 1974, s. 159-230
 • K. Kersten: Migracje powojenne w Polsce. Próba klasyfikacji i ogólna charakterystyka zewnętrznych ruchów ludności. W: Polska Ludowa. Materiały i Studia. T. II. Instytut Historii PAN, Warszawa 1963, s. 3-26.
 • A. Gawryszewski: Ludność Polski w XX wieku. Monografie 5, IGiPZ PAN, Warszawa 2005, s. 623
 • M. Okólski: Migracje zagraniczne w Polsce w latach 1980-1890. Zarys problematyki badawczej. "Studia Demograficzne" 1994, nr 3(117)
 • M. Okólski: Migration pressures on Europe. W: European Populations: Unity in Diversity. Red. M. Okólski, D. van de Kaa, H. Leridon, G. Gesano. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1999, s. 141-194
 • M. Okólski: Współczesne europejskie migracje międzynarodowe a dynamika procesów integracyjnych. "Studia Socjologiczne" 2001, nr 1 (160)
 • P. Kaczmarczyk: Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. WNE UW, Warszawa 2005
 • Współczesne migracje zagraniczne Polaków: aspekty lokalne i regionalne. Red. P. Kaczmarczyk. Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2008
 • M. Bos-Karczewska: Migracje - szansa czy zagrożenie? Polskie Forum Obywatelskie, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005
 • K. Romaniszyn: Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji. Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Lublin 2003
 • J. Nakonieczna: Migracje międzynarodowe a rozwój państwa. Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Scholar, Warszawa 2007
 • I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski: Emigracja ostatnia? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.