PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 2 | 595--607
Tytuł artykułu

Mobilność spółek w systemie prawa handlowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mobility Companies in the Commercial Law System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej uzależnione jest od szeregu czynników natury prawnej. Przy czym podmioty założone w oparciu o regulacje wewnątrzunijne traktowane są jak osoby fizyczne, posiadające również obywatelstwo UE. Przy czym, aby móc korzystać ze swobód, jakie zostały im przyznane traktatowo muszą zostać założone zgodnie z ustawodawstwem jednego z Państw Członkowskich. Cecha ta gwarantuje bowiem, iż podmiot legalność w podejmowaniu i kontynuowaniu działalności, co w tym przypadku jest niezwykle ważne. Poza tym jego siedziba statutowa, jak również zarząd muszą się znajdować na terytorium jednego z państw UE. Dopiero spełniając te kryteria można mówić o możliwości przeniesienia działalności gospodarczej spółki z państwa dotychczasowej siedziby na teren państwa przyjmującego, wykorzystując w tym celu przyznane danemu podmiotowi swobody osiedlania się i swobody przedsiębiorczości. Łączy się to czasami ze spełnieniem szeregu przesłanek, a w skrajnych przypadkach z koniecznością przeprowadzeniem procedury likwidacyjnej spółki, jako warunku niezbędnego dla założenia nowego podmiotu w państwie przyjmującym. Działań tego typu dokonuje się wykorzystując w tym celu przepisy krajowe usdg i Krs, a także zasady funkcjonujące w Jedenastej Dyrektywie odnoszącej się do wymogów ujawniania informacji o oddziałach utworzonych w Państwie Członkowskim przez niektóre rodzaju spółek podlegające prawu innego państwa. Jest to szczególnie ważkie rozwiązanie, gdyż w każdym z kraju UE obowiązują zbliżone zasady, zmierzające do maksymalnego uproszczenia procedur zakładania, czy też przenoszenia organów zarządczych spółek, co więcej tworzony jest system europejskiego prawa prywatnego, który ten proces ma jeszcze bardziej ujednolicić, by w ten sposób ułatwić zainteresowanym podmiotom zmianę obszaru oddziaływania gospodarczego bez zbędnych formalności. (abstrakt oryginalny)
EN
From the point of view the object of their business is particularly important to facilitate offered by individual nation-states in their internal legal regulations, backed by the conflict of laws (from Lat. Lex fori). Knowing this and using the same instruments, the EU sets supranational legal norms, which in its fundamental importance to promote the expansion of domestic companies outside the current area of their activity, in this way as far as possible to facilitate their functioning and development opportunities. These goals crystallized mainly in the two conditions occurring in the regulations of the Treaty on the Functioning of the European Union, namely the principle of freedom of establishment for EU citizens and the freedom of entrepreneurship, which in its main premise unrestricted grant to the possibility of moving from one territory to another Member State of European Union, thereby increasing the intra mobility of foreign companies. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
595--607
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Ahlt M., Szpunar M. (2010), Prawo europejskie, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Jedenasta Dyrektywa Rady Nr 89/666/EWG dotycząca wymogów ujawniania informacji o oddziałach utworzonych w Państwie Członkowskim przez niektóre rodzaje spółek podlegające prawu innego państwa, Dz. Urz. WE Nr L 395/36 z dnia 30 grudnia 1989 r.
 • Napierała J. (2006), Europejskie prawo spółek, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Napierała J. (2007), Prawo spółek handlowych, w: Prawo spółek handlowych, Włodyka S. (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Napierała J. (2008), Oddział spółki zagranicznej w Polsce, w: Europejskie prawo spółek, Tom IV, Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer bussines, Warszawa.
 • Napierała J. (2010), Europejskie prawo spółek, w: Prawo spółek handlowych, Koch A., Napierała J. (red.), Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Napierała J. (2010), Europejskie prawo spółek, w: Prawo spółek kapitałowych, Tom 17A, Sołtysiński S. (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
 • Napierała J. (2010), Europejskie prawo spółek, w: S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych, Tom 17A, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
 • Opalski A. (2010), Europejskie prawo spółek, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 • Rozporządzenie Nr 2137/85/EWG z dnia 25. 07. 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG), Dz. Urz. WE L 199 z 31 lipca 1985 r.
 • Rozporządzenie Nr 2157 /2001/WE z dnia 08. 10. 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Dz. Urz. WE L 294 z 10 listopada 2001.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe, Dz. U. z 2011 r., Nr 80, poz. 432.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.