PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (73) | 211--237
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty działalności innowacyjnej na przykładzie Niemiec - wnioski dla Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of Germany 's National Innovation System - Lessons for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i Polsce na podstawie opublikowanej przez Komisję Europejską "Unijnej tablicy wyników innowacyjności" (Innovation Union Scoreboard - IUS) za 2011 rok. Wskaźnik innowacyjności obejmuje 25 wskaźników z zakresu badań naukowych i innowacji w 27 państwach członkowskich UE, a także w ośmiu innych krajach. Analiza ta wskazuje na stosunkowo słabo rozwinięty poziom innowacyjności w Polsce w porównaniu z Niemcami oraz ze średnią krajów Unii Europejskiej. Największe deficyty działalności innowacyjnej w Polsce występują szczególnie w zakresie nakładów finansowych, struktury finansowania oraz ochrony własności intelektualnej. W Polsce istnieje wiele najróżniejszych inicjatyw i dokumentów strategicznych mających na celu wzmacnianie innowacyjnosći polskiej gospodarki. Dlatego też można wysunąć wniosek, iż budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce zmierza we właściwym kierunku, wymaga jednakże sporo czasu i wysiłku, aby osiągnąć poziom zbliżony do innych krajów zachodnioeuropejskich. Na przykładzie gospodarki niemieckiej został dokonany wybór kilku pozytywnych doświadczeń niemieckiego systemu innowacji, które mogą stanowić dla Polski dobry przykład lub przynajmniej skłonić do pewnej refleksji. Artykuł kończy kilka wniosków na temat poprawy polskiego systemu innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present selected aspects of the national innovation system in Germany and Poland on the basis of "Innovation Union Scoreboard" for the year 2011 published by the European Commission. Based on the previous European Innovation Scoreboard, the new tool is meant to help monitor the implementation of the Europe 2020 Innovation Union flagship by providing a comparative assessment of the innovation performance of the EU27 Member States and the relative strengths and weaknesses of their research and innovation systems. The analysis shows that, in terms of innovativeness, Poland lags far behind Germany and the EU-27 average. Germany is among the top performers for the composite innovation indicator. Poland's relative weaknesses lie in the R&D system structure, R&D financing structure, protection of intellectual property. There are signs that Polish government has recognized several weaknesses and gaps of the national innovation system and seems to work in the right direction. This article aims to support this process by providing recommendations that could help bridge the gap between the innovation systems of Poland and Germany. Adopting tried and tested solutions worked out in such countries as Germany may have a considerable impact on the development of R&D cooperation and, ultimately, on the development of the Polish economy's innovativeness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
211--237
Opis fizyczny
Twórcy
 • RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. Kompetenzzentrum Eschborn (Niemcy); Szkoła Główna Handlowa, doktorant
Bibliografia
 • AiF (2012), Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V, http://www.aif.de/igf/ (20.02.2012).
 • Bossak J.W., Bieńkowski W. (2004), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw.Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Braßler A., Möller W., Voigt I. (2009), Wirtschaftliche Wirksamkeit des Förderprogramms PRO INNO. FOKUS: in 2004 und 2005 abgeschlossene Kooperationsvorhaben, RKW Kompetenzzentrum, Eschborn.
 • Ciok S. (2009), Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, Wrocław.
 • Das Statistische Bundesamt, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/UnternehmenGewerbeInsolvenzen/KMU Mittelstand/Aktuell,templateId=renderPrint.psml (1.02.2012).
 • Europäische Kommission (2009), European Innovation Scoreboard (EIS) 2009 Comparative Analysis of Innovation Performance, Brussels.
 • Europäische Kommission (2011), Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union's Performance Scoreboard for Research and Innovation,Brussels.
 • Europäische Kommission (2012), Innovation Union Scoreboard 2011. The Innovation Union's Performance Scoreboard for Research and Innovation,Brussels.
 • European Commission (2006), European Trend Chart on Innovation, Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report Germany 2006, Brussels.
 • European Commission Enterprise Directorate- General (2009), INNO-Policy TrendChart - Innovation Policy Progress Report Poland 2009, Brussels.
 • Freeman Ch. (1987), Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London.
 • Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, http://www.pakt-fuer-forschung.de/ (12.09.2011).
 • Gorynia-Pfeffer N., Zschiedrich H. (2011), Innovationspolitik auf dem Prüfstand in Polen und Deutschland: Eine Vergleichanalyse von Hemmnissen, Anreizen für Innovationsfähigkeit im Kontext der Globalisierung, Osteuropa Wirtschaft, Berlin.
 • Hemer J., Schleinkofer M., Göthner M. (2007), Akademische Spin-offs - Erfolgsbedingungen für Ausgründungen aus Forschungseinrichtungen, Edition Sigma, Berlin.
 • High-Tech Gründerfonds Management GmbH, http://www.high-tech-gruenderfonds.de/ (14.02.2012).
 • KfW Bankengruppe, http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Programmuebersicht/ERP-Innovationsprogramm_I/index.jsp (13.02.2012).
 • Lundvall B.-Å. (1992), National Systems of Innovation.Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter Publishers, London.
 • Maaß F., Führmann B. (2012), Innovationstätigkeit im Mittelstand - Messung und Bewertung, IfM-Materialien Institut für Mittelstandsforschung, IfM-Materialien Nr. 212, Bonn.
 • Marciniec B.M. (2007), Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Matusiak K.B., Stawasz E. (2001), Otoczenie instytucjonalne małych firm innowacyjnych, w: Matusiak K.B., Stawasz E., Jewtuchowicz A. (red.), Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Metcalfe S. (1995), The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives, w: Stoneman, P. (ed.), Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change, Blackwell Publishers, Oxford (UK)/ Cambridge (US).
 • Ministerstwo Edukacji i Badań (1b), http://www.bmbf.de/de/1321.php (12.09.2011).
 • Ministerstwo Edukacji i Badań (1c), http://www.bmbf.de/de/10726.php (23.09.2011).
 • Ministerstwo Edukacji i Badań (2010), Ideen. Innovation. Wachstum Hightech-Strategie 2020 für Deutschland, Bonn.
 • Ministerstwo Edukacji i Badań (2012), http://www.hightech-strategie.de/de/kmu-innovativ.php (12.02.2012).
 • Ministerstwo Edukacji i Badań, (2008), Deutschlands Rolle in der globalen Wissensgesellschaft stärken. Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung, Bonn.
 • Ministerstwo Gospodarki (2006), Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2011), Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki i Technologii (1a), http://www.zim-bmwi.de/ (12.07.2011).
 • Ministerstwo Gospodarki i Technologii (1b), http://www.inno-beratung.de/foepro/ikom/index.php? navanchor=1710010 (12.02.2012).
 • Ministerstwo Gospodarki i Technologii (1c), http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/ Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=4aa561e46fff16fb87d-819d09c769842;views;document&doc=10664 (13.02.1012).
 • Ministerstwo Gospodarki i Technologii (1d), http://www.kompetenznetze.de/ (13.02.1012).
 • Ministerstwo Gospodarki i Technologii (1e), http://www.inno-beratung.de/foepro/ikom/I ndex. php?navanchor=1710010 (13.02.2012).
 • Ministerstwo Gospodarki i Technologii (1f), http://www.signo-deutschland.de/content/index_ger.html (12.07.2011).
 • Ministerstwo Gospodarki i Technologii (1g), http://www.exist.de (15.02.1012).
 • Ministerstwo Gospodarki i Technologii (1h), http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=views;document&doc=8933 (16.02.2012).
 • Ministerstwo Gospodarki i Technologii (2011), Technologieoffensive des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Berlin.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Wdrożeń i Innowacji (2006), Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2009), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa.
 • Misala J. (2008), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej Hiszpanii, "Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny", nr 17, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa.
 • Misala J. (2011), Międzynarodowa Konkurencyjność Gospodarki Narodowej, PWE, Warszawa.
 • Möller W., Gorynia-Pfeffer N. (2011), Wirtschaftliche Wirksamkeit des Förderprogramms NEMO. FOKUS: 5. Förderrunde (2005-2008), RKW Kompetenzzentrum, Eschborn.
 • Möller W., Gorynia-Pfeffer N., Voigt I. (2010), Wirtschaftliche Wirksamkeit des Förderprogramms PRO INNO. FOKUS: in 2006 und 2007 abgeschlossene Kooperationsvorhaben, RKW Kompetenzzentrum, Eschborn.
 • OECD (2007), Policy Mix for Innovation In Poland Key Issues and Recommendations, Warsaw.
 • Rammer C., Sellenhin M. (2008), Policy Instruments to Increase R&D Expenditures: Improving the Policy Mix, Country Case Study Germany, DG Research, Brussels.
 • Rammer C., WeißenfeldB. (2008), Innovationsverhalten der Unternehmen in Deutschland 2006. Aktuelle Ent-wicklungen und ein internationaler Vergleich, Studien zum Deutschen Innovationssystem 04-2008, Berlin.
 • Schasse U., Krawczyk O., Stenke G., Kladroba A. (2011), FuE-Aktivitäten von Wirtschaft und Staat im internationalen Vergleich, Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (NIW), "Studien zum deutschen Innovationssystem", 2-201, Hannover.
 • Sroka J., Kwieciński L. (2007), Ocena wdrażania DSI. Regionalny System Innowacyjny versus Narodowy System Innowacyjny, Wrocław.
 • Weissenberger-Eibl M.A. et al., (2011), Innovationsindikator 2011, Deutsche Telekom Stiftung, Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI), Bonn, Berlin.
 • Weresa M.A., (2006), Narodowy system innowacji i polityka innowacyjna Niemiec - wnioski dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: Weresa M.A. (ed.) (2006), Gospodarka Niemiec a kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.