PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 12 | 3--10
Tytuł artykułu

Metody statystyczne w ocenie szans odniesienia sukcesu w przetargach publicznych

Warianty tytułu
Statistical Methods in the Assessment of Chances of Succeed in Public Tenders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na prawdopodobieństwo zwycięstwa w publicznych procedurach przetargowych oraz siły ich wpływu z punktu widzenia zarówno oferenta jak i ogłaszającego przetarg. W badaniach posłużono się szeregiem komplementarnych metod o charakterze ilościowym tj. metodami: regresji logistycznej, analizy dyskryminacyjnej oraz analizy skupień. Ze względu na rozległy i złożony charakter eksploracji, w artykule pokazano wyniki osiągnięte z użyciem pierwszej z nich. W wyniku badań otrzymano czynniki wpływające na szanse zwycięstwa w przetargu publicznym oraz prawdopodobieństwo jego odniesienia. Zgodnie z intencją autorów, otrzymane wyniki pozwolą na bliższe poznanie mechanizmów, którymi rządzą się publiczne procedury przetargowe oraz mogą przyczynić się do usprawnienia procesu decyzyjnego, a także zmniejszenia luki poznawczej w badanym obszarze. Uzyskane wyniki stanowią przyczynek do dalszych badań związanych z możliwością przygotowania strategii przetargowej dla badanej firmy. Mogą zatem pozwolić na zracjonalizowanie polityki składania ofert - a w konsekwencji - przełożyć się na szereg utylitarnych korzyści związanych z realizacją inwestycji (jak np. skrócenie czasu ich wykonania). (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to identify the factors influencing the probability of winning in the public procurement procedures and assessment of the strength of their impact from the perspective of both: bidder and procurer. The study has been done with the use of the range of complementary quantitative methods: logistic regression, discriminant analysis and cluster analysis. Due to the vast and complex nature of exploration, the article shows the results obtained using the first one. As the result of the study both: the factors of winning and the probability of achieving it - were obtained. In authors intent, obtained results will allow a closer insight into the mechanisms, which occur in the course of public procurement procedures and may help to improve the process of decision making, as well as diminish the cognitive gap in researched area. Obtained results represent a contribution to further research - related to the possibility of preparing the tendering strategy for the examined company. They can therefore, help to rationalize tendering policy and - by that - transform into a number of utilitarian benefits linked with carried investments (for e.g. shortening the time of their duration). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • 1. AGRESTI A., Categorical Data Analysis, Wiley-lnterscience, Nowy Jork, 2002.
 • 2. Dokumentacja programu SPSS 17.0
 • 3. EVERITT В. S., LANDAU S., LEESE M., Cluster analysis, Londyn, Nowy Jork, Oxford University Press, 2001.
 • 4. GUTIERREZ P.A., SALCEDO-SANZ S., SEGOVIA-VARGAS M. J., SANCHIS A., PORTILLA- FIGUERAS J. A., et al., Generalized Logistic Regression Models Using Neural Network Basis Functions Applied to the Detection of Banking Crises, Lecture Notes in Computer Science, 2010, Volume 6098, Trends in Applied Intelligent Systems, s. 1-10.
 • 5. HOSMER D. W" LAMESHOW S., Applied Logistic Regression, 2nd ed., Wiley Ltd, Chichester, Nowy Jork, 2000.
 • 6. MADDALA G. S., Introduction to econometrics, 3rd edition, Wiley and Sons Ltd, Chichester, Nowy Jork, 2001.
 • 7. MALARA Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, PWN, Warszawa 2006.
 • 8. MALAWSKI, M., O rozwiązaniu średnich wypłat zagadnienia przetargowego Nasha, Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 2001, Nr 935, s. 1-10.
 • 9. MINASOWICZ A., KOSTRZEWA M., Analiza wielokryterialnego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach przetargowych z wykorzystaniem systemu eksperckiego opartego na przesłankach rozmytych, http://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mld=154505 stan na: 25.02.2012.
 • 10. PRAHALAD C. K., HAMEL G" Competing for the future, Harvard Business Press, 1994.
 • 11. USTAWA "PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi nowelizacjami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.