PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 10 | 11--19
Tytuł artykułu

Regulacje UE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie równego traktowania w systemach emerytalnych

Warianty tytułu
Union Regulations and Decisions of the Court of Justice of the EU for Equal Treatment of Pension Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono analizę prawa unijnego dotyczącego równego traktowania w systemach ustawowych i zawodowych zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów emerytalnych. W tym celu przedstawiono, ustalone w literaturze oraz orzecznictwie europejskim, pojęcie i zakres filarowości w odniesieniu do prawa UE z tego zakresu. Zagadnienia te omówiono na podstawie orzecznictwa TS UE. W szczególności przedstawiono analizę wyroku C-559/07, mającego istotne znaczenia dla ustalania kryteriów prawnych systemów objętych postanowieniami dyrektywy 79/7/WE albo wchodzących w zakres art. 141 TWE (obecnie 157 TFUE). Ustalenia te są także istotne dla oceny przestrzegania zasady równego traktowania w systemach emerytalnych w prawie krajowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an analysis of EU law on equal treatment in statutory and occupational social security with particular emphasis on pension systems. For this purpose, set, set in the literature and European case law, the concept and scope of pillar in relation to EU law in this area. These issues are discussed on the basis of EU law TS. In particular, an analysis of the judgment C-559/07, having significant importance for determining the legal criteria for schemes covered by the provisions of the Directive 79/7/WE or within the scope of art. 141 TEC (now 157 TFEU). Findings are also relevant for the assessment of compliance with the principle of equal treatment in pension schemes in national law. Arrangements were made to induce the effects of EU regulations and the case law of the Polish social security law. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Burrows N., Mair J., Eropean Social Law, School of Law, University of Glasgow, John Wiley & Sons, Glasgow 1996.
 • Craig P., de Burca G., EU Law, Text, Cases and Materials, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 854 i n..
 • European Commission, 2007, Report on Directive 7917 EEC and Directive 86/378 EEC as amended by Directive 96/97 EC. Report by the Commission's Network of Legal Experts in the Fields of Employment, Social Affairs and Equality Between Men and Women, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities, Unit EMP/G/2.March.
 • Pennings F., Introduction to European Social Security Law, Intersentia, Antwerp-Oxford-New York 2003.
 • Prawo Unii Europejskiej, Wprowadzenie Ewy Skibińskiej, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, IPiSS, Warszawa 2005.
 • Uścińska G., Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich, Studium porównawcze, IPiSS, Warszawa 2005.
 • Uścińska G., red., Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, wersja szeroka, a także wersja skrócona (dwa tomy), MPiPS, Warszawa 2005.
 • Uścińska G., Wiek emerytalny w krajach UE. Obowiązujące rozwiązania oraz proponowane kierunki zmiany, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Kazimierz Dolny 2012.
 • Uścińska G., Uwarunkowania prawne współczesnych systemów emerytalnych. Polski system emerytalny, Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW nr 1, UW, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.