PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 11--20
Tytuł artykułu

Postrzeganie jakości w teorii i praktyce biznesowej

Warianty tytułu
The Perception of Quality in the Theory and Practice of Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przedstawienie istoty jakości w teorii oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na przełomie maja i czerwca 2011 roku metodą ankietową. Ankieta została przesłana do firm za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wśród firm objętych badaniem znalazły się przedsiębiorstwa zarówno usługowe, produkcyjne, jak i handlowe. Próba obejmowała mikroprzedsiębiorstwa, firmy małe, średnie oraz duże. Na podstawie uzyskanych definicji jakość można podzielić na dwa aspekty: techniczny oraz postrzegany. W aspekcie technicznym jakość produktu oznacza przede wszystkim jego zgodność z założeniami projektu, normami i standardami oraz wymaganiami klientów. Do technicznej definicji jakości zaliczyć należy także stopień doskonałości produktu rozumiany jako brak wad, wytrzymałość czy bezawaryjność. Jakość postrzegana obejmować będzie takie czynniki jak terminowość, precyzja i rzetelność wykonania produktu oraz wszelkiego rodzaju świadczenia dodatkowe. Połączenie aspektu technicznego i jakości postrzeganej umożliwia zrozumienie sensu tego pojęcia. Zgodnie z definicjami otrzymanymi w wyniku badania, nadrzędnym zadaniem jakości jest spowodowanie satysfakcji klienta z zakupionego produktu oraz nakłonienie go do ponownego zakupu. Analiza przeprowadzona na podstawie zebranych informacji ukazała przede wszystkim, jak różnorodnie może być pojmowane pojęcie jakości. Pokazała także że, pomimo wielu różnic, można wyodrębnić wspólne elementy tych definicji oraz na ich podstawie stworzyć jedną, stosunkowo uniwersalną definicję. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose of article - presentation of the essence of quality in the theory and functioning of enterprises. The study was conducted in late May and June 2011 by the questionnaire method. The questionnaires were sent to companies via email. Among the surveyed companies were both services, manufacturing and trade enterprises. Sample included micro-enterprises, small, medium and large firms. Based on the definition, quality can be divided into two aspects: technical and perceived. In terms of technical, quality of the product means primarily its compliance with the project, norms and standards and customer requirements. Technical definition of quality should also include the degree of excellence, understood as lack of product defects, durability or reliability. Perceived quality will include factors such as timeliness, accuracy and reliability of product performance and all kinds of additional benefits. The combination of the technical aspect and perceived quality may help understand the meaning of the term. According to the definitions obtained as a result of the study, the primary task is to bring customer satisfaction with the purchased product and persuade him to re-purchase. The analysis based on gathered information appeared as variously can be understood the concept of quality. Despite many differences, we can identify the common elements of these definitions, and on this basis - create a single, relatively universal definition. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne WITMAR w Białymstoku
Bibliografia
 • 1. Dahlgaard J., Kristensen K, Kanji G., 1998. Fundamentals of Total Quality Management. Wyd. Stanley Thornes (Publishers) Ltd. Wydanie polskie: w przekładzie L. Wasilewskiego, 2000. Podstawy zarządzania jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 16
 • 2. Kraszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2006, s. 16.
 • 3. Myszewski J. M., Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005, s. 27.
 • 4. Ożarek G., Wprowadzenie do jakości, w: Bagiński J. (red.) Zarządzanie jakością. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, s. 9.
 • 5. Sebastianeiii N., Tamimi N., How product quality dimensions relate to defining quality. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19, No. 4, s. 442-453. Wyd. MC В University Press Ltd., 2002, s. 443.
 • 6. Sudoł S., Produkt i jego rola w zaspokajaniu potrzeb konsumentów, w: Sudoł S., Szymczak J., Haffer M. (red.) 2000. Marketingowe testowanie produktów. PWE, Warszawa 2000, s. 71
 • 7. Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 7.
 • 8. Polska Norma PN-EN ISO 9000:2006 Systemy Zarządzania Jakością. Podstawy i terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006, s. 25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.