PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 21--28
Tytuł artykułu

Rozwój inwestycji a planowanie przestrzenne gmin

Warianty tytułu
The Development of Investment Versus Municipal and Rural District Planning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel artykułuprzedstawienie zależności między procesem planowania przestrzennego a procesem inwestycyjnympróba określenia barier procesu budowlano-inwestycyjnego wynikających z planowania przestrzennego.Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczegoprzegląd raportów i ekspertyz dotyczących zarządzania przestrzeniąanaliza danych statystycznych Banku Danych Lokalnych dotyczących powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i liczby rozpoczętych budów mieszkań.Główne wyniki badań/analizgłęboki kryzys systemu zarządzania przestrzenią na wszystkich poziomach administracyjnych,słaba dynamika pokrycia planistycznego,jakość procesu inwestycyjnego zależy od efektywnego sterowania procesami decyzyjnymi w sferze planowania przestrzennego.Implikacje praktycznekonieczność aktualizacji studiów gminnych i miejscowych planów,zlikwidowanie decyzji lokalizacyjnych,wzrost pokrycia planistycznego gmin,wprowadzenie standardów urbanistycznychImplikacje społecznepoprawa warunków życia mieszkańców gmin,łatwiejsze pozyskiwanie funduszy unijnych,przyspieszenie procesu inwestycyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose of articleshows the relationship between physical planning and investment processattempt to identify barriers to the processes of construction and investment firms under physical planning.Research methodology / research approachreview of reports and expert advice on spatial management,statistical analysis of the Local Data Bank on the area under local spatial development plans and the number of housing projects started.Key findings / analysisdeep crisis of governance of the system at all administrative levels,poor dynamics coverage planning,the quality of the investment process depends on effective control of decision-making in the sphere of spatial planning.Practical implicationsneed to update the study of municipal and local plans,elimination of location decisions,increase coverage of municipal planning,introduction of standards for urban.Social implicationsimprove the living conditions of inhabitants of municipal,easier access to EU funding,accelerate the investment process. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • 1. Billert A., Planowanie przestrzenne a polityka - "trzecia drogą" do "trzeciego świata"?, [w:] Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka. Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej pod red. T. Ossowicza i T. Zipsera (biblioteka urbanisty - 9) "Urbanista", Warszawa 2006
 • 2. Gorzym-Wilkowski W., Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys. Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 • 3. Jędraszko A., Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce, drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Warszawa 2005,
 • 4. Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • 5. Małysa-Sulińska K., Normy kształtujące ład przestrzenny, Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • 6. Piórecki K. J., Prawne instrumenty zarządzania przestrzenią a zjawisko Urban sprawi. Wybrane przykłady z ustawodawstwa Niemiec, Anglii oraz Stanów Zjednoczonych, Samorząd Terytorialny Nr6, 2010.
 • 7. Polak K., Nowe zasady planowania urbanistycznego ułatwią gminom realizowanie inwestycji, "Gazeta Prawna", 2011, Nr 36.
 • 8. Skrenty Z., Podstawowe zasady planowania przestrzennego, istota i cele ustanowienia, PWSZ ІРІА STUDIA LUBUSKIE, T. 7, Sulechów 2010.
 • 9. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego pod red. Ryszarda Cymermana, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009.
 • 10. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz pod red. Z. Niewiadomski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • 11. Zachariasz I., Felicki A., Planowanie przestrzenne a udział podmiotów prywatnych w budowie infrastruktury publicznej. Rozwiązania polskie a wybranych krajów UE i USA, "Samorząd Terytorialny", Nr 10, 2008.
 • 12. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80, poz.717 zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236713

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.