PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 11-12 | 5--14
Tytuł artykułu

OFE w Polsce - produkt ekspansji globalnych instytucji finansowych

Warianty tytułu
Mandatory Pension Funds In Poland - OFE - As an Effect of the Global Financial Institutions Expansion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
OFE zostały utworzone w Polsce w 1999 r. głównie jako efekt ekspansji globalnych instytucji finansowych. Poważne osłabienie kraju w wyniku transformacji zostało wykorzystane do ukształtowania polskiego systemu emerytalnego według modelu preferowanego przez te instytucje. Bank Światowy i inne organizacje międzynarodowe odegrały kluczową rolę w skłonieniu części krajów Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowej i Wschodniej do ustanowienia przymusowego filara kapitałowego w systemie emerytalnym. Obecnie silna presja instytucji finansowych, będących głównym beneficjentem OFE, stanowi istotną przeszkodę w likwidacji tego filara w Polsce. Rosnący ciężar zadłużenia publicznego spowodowanego istnieniem OFE dotkliwie uderza polskie społeczeństwo i gospodarkę, a ostatecznie prowadzi Polskę do niewypłacalności. (abstrakt oryginalny)
EN
Mandatory pension funds (OFEs) in Poland were established in 1999 mainly as an effect of expansion of the global financial institutions. The serious trouble after the economic transformation was used as an opportunity to shape the Polish pension system on the model preferred by these institutions. The World Bank and other international organizations played the crucial role in forcing some Latin American and Eastern European countries to create the mandatory second pillar in their pension systems. At present the strong resistance of the financial institutions being the main beneficiaries of the OFE's is an important obstacle to liquidate the second pillar in Poland. The growing burden of the public debt resulting from the existence of the OFEs painfully hits the Polish society and the economy and will eventually lead Poland to insolvency. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barr N., Reforming Pensions: Myths, Truths and Policy Choices, LSE Research Online, London 2002, http://eprints.lse.ac.uK/286/1/Barr_2002_ISSR020108.pdf.
 • Brooks S., 2002, Social Protection and Economic Integration. The Politics of Pension Reform in an Era of Capital Mobility, "Comparative Political Studies", vol. 35, nr 5, s. 498.
 • Chrupek Z., Smolaga L., 1997, Uwagi w sprawie reform system zabezpieczenia społecznego [w:] Reforma systemu emerytalnego w Polsce. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 24, Warszawa, s. 213-218.
 • Cichon M. red., Social Protection in the Visegrad Countries: Four Country Profiles, Report No. 13, ILO-CEET, Budapest 1995.
 • DeLong B., 2006, The False Promise of Private Pensions, http://www.project-syndicate.org/commentary/the-false-promise-of-private-pensions.
 • European Commission, Green Paper - Towards Adequate, Sustainable and Safe European Pensions Systems, European Commission, SEC(2010) 830 final, Brussels 2010, s. 31.
 • Góra M., Rutkowski M., 1997, Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce [w:] Reforma systemu emerytalnego w Polsce. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport Nr 24, Aneks 1, Warszawa, s. 223.
 • Holzmann R., 2000, The World Bank Approach to Pension Reform, "International Social Security Review", vol. 53, nr 1, s. 11-34.
 • ILO, 2011, Social Security for Social Justice and a Fair Globalization, International Labour Conference 2011, Report VI, ILC.100/VI, http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/ sssjfg.pdf.
 • Jończyk J., 1997, Kosztowna prywatyzacja ryzyka starości, "Rzeczpospolita".
 • Lapavitsas C., 2009, The Roots of the Global Financial Crisis, "Development Viewpoint", nr 28, Centre for Development and Policy Research, SAS, http://eprints.soas.ac.uk/7325/1/TheRoot-sOfTheGlobalFinancialCrisis.pdf.
 • Madrid R., 2002, 777e Politics and Economics of Pension Privatization in Latin America, "Latin American Research Review", nr 37.
 • Madrid R., Retiring the State: The Politics of Pension Privatization in Latin America and Beyond, Stanford University Press, Stanford 2003, s. 52.
 • Ministerstwo Finansów, 2012, Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, raport, http://www.mf.gov.pl/_files_/aktualnoci/2012/raport_22_02_2012/raport_fin_pub_2012.v1.pdf.
 • MPiPS, Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2011 roku,. Departament Rynku Pracy, Warszawa 2012.
 • Müller K., 2003, The Making of Pension Privatization in Latin America and Eastern Europe [w:] Pension Reform in Europe: Process and Progress, eds. Holzmann R., Orenstein M., Rutkowski M., The World Bank, Washington D.C., http:// www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/07/26/000094946_03071512065263/Rendered/INDEX/ multiOpage.txt.
 • Müller K., Pension Privatization and Economic Development in Central and Eastern Europe: A Political Economy Perspective, United Nations Research Institute for Social Development - UNRISD, Geneva 2008, http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/httpNetlTFramePDF?ReadForm&parentunid = B6182D3FED8B DEE4C1257601003F64B2&parentdoctype=paper&netitpath=80256B3C005BCCF9/%28httpAuxPages%29/B6182D3FED8BDEE4C1257601003F64B2/$file/draftMuller3.pdf.
 • Ney S., 2003, The Rediscovery of Politics: Democracy and Structural Pension Reform in Continental Europe [w:] Pension Reform in Europe: Process and Progress, eds. Holzmann R., Orenstein M., Rutkowski M., The World Bank, Washington D.C., http://www-wds.worldbank.org/servletyWDSContentServer/WDSP/IB/2003/07/26/000094946_03071512065263/Rendered/INDEX/multiOpage.txt.
 • Orenstein M.A., Privatizing Pensions. The Transnational Campaign for Social Security Reform, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2008.
 • Orszag P.R., Stiglitz J.E., 1999, Rethinking Pension Reform: Ten Myths About Social Security Systems, World Bank Conference, http://www.ssc.wisc.edu/~scholz/Teaching_742/ Orszag-Stiglitz.pdf.
 • Queisser M., 1998, The Second-Generation Pension Reforms in Latin America, Working Paper AWP 5.4, OECD, http://www.oecd.org/insurance/pensionsystems/2429287.pdf.
 • Riesco M., 2009, 777e End of Privatized Pensions in Latin America, "Global Social Policy", vol. 9, nr 2.
 • Riesco M., 2009, AFP estäliquidado, CENDA, http://www.cendachile.cl/ Home/publicaciones/autores/manuel-riesco/manuel-riesco-articulos/afp-liquidadas.
 • Riesco M., 2010, Resultados para sus Afiliados de las AFP y Com-pańias de Seguros Relacionadas con la Prevision 1982-2008, http://www.cendachile.cl/Home/publicaciones/temas/reforma-pensiones/anteriores/documentos-pensiones-julio-2009-junio-2010.
 • Roberts A., 2010, Pension privatization in Eastern Europe and beyond, http://www.northwestern.edu/rc19/Roberts.pdf.
 • Sumaria Sh., Social Insecurity - The Financialisation of healthcare and pensions in developing countries, Bretton Woods Project, London 2010, http://www.brettonwoodsproject.org/art-566515.
 • USAID, 2002, USAID Mission to Poland, Implementing Poland's Private Pension System, Phase III, Final Report, Task Order 801 (EPE-l-00-95-00043-00), PricewaterhousCoopers, June 30, 2000, last updated 13-Mar-2002, http://transition.usaid.gov/pl/pension1.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.