PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 | 63--75
Tytuł artykułu

Sukcesja w firmie rodzinnej

Warianty tytułu
Succession in a Family Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz mechanizmów sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym. Przedstawiony materiał może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania firm rodzinnych. W artykule dokonano przeglądu literatury w zakresie omawianej tematyki oraz przedstawiono wyniki pilotażowego badania ankietowego (objęto nim 72 osoby) w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych w województwie łódzkim; ze szczególnym uwzględnieniem czynników zachęcających/ zniechęcających młodych ludzi do pracy w firmach rodzinnych. Do głównych czynników zachęcających do sukcesji można zaliczyć: ugruntowaną pozycję przedsiębiorstwa na rynku (31%), wysokie zarobki (22%), tradycje rodzinne (21%), realizację zawodowa (19%), brak motywacji w poszukiwaniu innej pracy (13%). Respondenci, jako powody braku zainteresowania sukcesją w obrębie rodziny, wskazywali na: chęć rozpoczęcia własnej działalności (24%), inne zainteresowania (21%), działalność niskodochodową (7%), czasochłonny rodzaj działalności (6%), inny powód (6%). Najpopularniejszym sposobem sukcesji było przekazanie własności potomstwu (95%), a sprzedaż firmy - 5%. Do głównych kryteriów wyboru sukcesora można zaliczyć: względy rodzinne (57%), kwalifikacje następcy (31%), motywacja sukcesora do pracy (49%). Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny (zawiera przegląd literatury i wyniki badania). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the essence and mechanisms of succession in a family enterprise. The material can provide a starting point for further research into the social determinants of operation of those entities. The article reviews literature concerning the discussed issues and presents results of a pilot questionnaire survey (covering 72 individuals) related to succession in family enterprises in the Łódź voivodship; taking into account, in particular, factors that encourage/discourage young people to work/from working in family enterprises. Major factors encouraging succession include: established position of an enterprise in the market (31%), high remuneration (22%), family tradition (21%), professional fulfilment (19%), lack of motivation to look for another job (13%). Respondents indicated the following reasons for their lack of interest in succession: willingness to start their own activity (24%), other interests (21%), low-income activity (7%), time-consuming type of activity (6%), other reasons (6%). The most common manner of succession was to transfer ownership to one's offspring (95%), while the sale of a firm accounted for 5% of cases. Main criteria for the selection of a successor included: family reasons (57%), successor's qualifications (31%), successor's motivation for work (49%). The article is of a theoretical and empirical character (contains a review of literature and survey results). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Ashley-Cotleur, К., Family Business and Relationship Marketing: The Impact of Relationship Marketing in Second Generation Family Business, Frostburg State University, http://www.usabe.org.
 • 2. Donnelley R.G., The Family Business, [w:] Aronoff C.E., Astrachan J.H., Ward J.L. (red.), Family Business Sourcebook, September 2002.
 • 3. Frishkoff P.A., Understanding Family Business, "Austin Family Business Program", 15 April 1995.
 • 4. Kowalewska A. (red.), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Wyd. Naukowe Technologii Eksploatacji - РІВ, Warszawa 2009
 • 5. Kowalewska A. (red.), Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, PENTOR na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, grudzień 2009, http://www.parp.gov.pl.
 • 6. Piasecki В., Przedsiębiorczość i mała firma, Wyd. UŁ, Łódź 1998.
 • 7. Pigla A., Społeczne i gospodarcze funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Listwan T, Mruk H., Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami - problemy współczesne, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2009.
 • 8. Siefer T., Du kommst später mal in die Firma! Psychosoziale Dynamik von Familienunternehmen, Heidelberg 1996, [w:] Safin K., Przedsiębiorstwo rodzinne - istota i zachowania strategiczne, AE im. O. Langego, Wrocław 2007.
 • 9. Statut Instytutu Firm Rodzinnych, http://firmyrodzinne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56:statut&catid=42:dokume nty&ltemid=63.
 • 10. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009.
 • 11. Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina, więzi familijne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń 2004.
 • 12. Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 2010.
 • 13. Thorton G., Biznes rodzinny, Helion, Gliwice 2004.
 • 14. Wilmańska A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP Warszawa 2010, http://www.parp.gov.pl.
 • 15. Winnicka-Popczyk A., Popczyk W., Firma rodzinna w rozwiniętej gospodarce rynkowej", [w:] Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne, funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 • 16. Wojda-Rosół W., Przesłanki rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, "Zeszyty Naukowe" nr 819, UE w Krakowie, Kraków 2010.
 • 17. Wylazłowska I., Motywy działania i ścieżka awansu w przedsiębiorstwie rodzinnym polskiego sektora MSP, Łódź 2011, raca magisterska napisana pod kierunkiem A. Bukowskiej-Piestrzyńskiej
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.