PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 9 | 9--16
Tytuł artykułu

Stabilizacja "niestabilnego" : konsekwencje zatrudnienia na czas określony dla zbiorowych stosunków pracy

Warianty tytułu
Stabilization of "Instability" : Consequences of Fixed-Term Employment for Collective Labour Relations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi podstawę do sformułowania kilku hipotez dotyczących konsekwencji elastycznych form zatrudnienia dla jakości stosunków pracy w Polsce. Zatrudnienie na czas określony w Polsce szczególnie dynamicznie rosło w ciągu ostatniej dekady, co usytuowało nas w 2011 r. wśród państw UE o najwyższym wskaźniku takiego zatrudnienia. Przedmiotem analizy są wyniki badań empirycznych, które wskazują, że sytuacja ta jest akceptowana przez pracowników.
EN
This arti­cle con­tain exten­sion of four hypoth­e­sis which explain phe­nom­e­non of fixed-term employ­ment in Poland and its con­se­quences for col­lec­tive labour rela­tions. It becomes to notice the Poland is unques­tioned leader of fixed-term employ­ment among the coun­tries belong to EU. Empir­i­cal research results with­out any doubt indi­cate that this sit­u­a­tion is accepted by employ­ees and the rea­sons of this accep­ta­tion are the sub­ject of analysis. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bednarski M. (2012), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Bukowski M" red. (2010), Zatrudnienie w Polsce 2009. Przedsiębiorczość dla pracy, Warszawa: MPiPS.
 • CBOS (2011), BS/6/2011 - Polacy o swoim szczęściu i pechu oraz zadowoleniu z życia, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_ 2010.php
 • Dahrendorf R. (1993), Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, Warszawa: Czytelnik.
 • Eurostat (2011), Employess with contract of limited duration (annual average), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table &init=1&language=en&pcode=tps00073&plugin=0
 • Eurostat (2002), Employment and labour market in Central European countries, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/ KS-AC-02-001/EN/KS-AC-02-001-EN.PDF
 • Kiersztyn A. (2012), Analiza ekonomicznych konsekwencji zatrudnienia na czas określony dla jednostek i gospodarstw domowych, w: M. Bednarski, K.W. Frieske K. (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Gardawski J. (2009), Wstęp. Omówienie wyników badania, w: J. Gar-dawski (red.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa: Wyd. Scholar.
 • Gardawski J. (1996), Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i demokracji, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, Friedrich Ebert Stiftung.
 • Marody M., Lewicki M. (2010), Przemiany ideologii pracy, w: J. Kochanowicz, M. Marody (red.), Kultura i gospodarka, Warszawa: Wyd. Scholar.
 • Massarelli N., Giovannola D., Wozowczyk M. (2011), Population and social conditions, Eurostat, Statistics in focus nr 8.
 • Rifkin J. (2001), Koniec pracy. Schyłek sity roboczej i początek ery postrynkowej, Wroctaw: Wyd. Dolnośląskie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.