PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 5 Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego | 99--116
Tytuł artykułu

Wymiar profesjonalny i osobowościowy współczesnego menedżera

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Profesional and Personal Aspect of Modern Manager
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie zarządzanie organizacjami w warunkach światowej globalizacji gospodarki oraz coraz szerszych i głębszych procesów integracji stawia menedżerom różnych poziomów hierarchicznych wielowymiarowe wymagania w sferze kwalifikacji, głównie w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia - w tym kompetencji menedżerskich, cech osobowości, zachowań etyczno-moralnych (systemu celów i wartości). W każdej organizacji pożądana jest też znajomość problemów psychospołecznych, bowiem predyspozycje psychosocjologiczne, inteligencja, aktywność zawodowa przesądzają o różnicach w wynikach uczenia się i sprawności kierowania w porównywalnych warunkach działania. Wymagania te są jednak zmienne w czasie i przestrzeni, często nawet pozostają w sprzeczności, co dodatkowo utrudnia i komplikuje zarządzanie. (fragment tekstu)
EN
The paper introduces two aspects of the suggested profile of modern manager: in relation to his/her profession and personality. Roles, functions and tasks of manager as well as the elements of his professional model and key management abilities (personal and interpersonal), typologies of managers and set of personal characteristics the manager needs in organization, were presented. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Bibliografia
 • 1. Armstrong M., 1997, Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • 2. Armstrong M., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 • 3. Banaszek S., 2006, Menedżerowie w strukturze społecznej, WSKiZ, Poznań.
 • 4. Bartkowiak G., Januszek H., 1999, Umiejętności kierownicze, AE, Poznań.
 • 5. Bjerke B., 2004, Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 6. Brzeziński P., 1999, Koncepcja TQM - historia i rozwój idei, "Problemy Jakości", 5/1999.
 • 7. Coates Ch., 1998, Menedżer wszechstronny, Wyd. BSP, Warszawa.
 • 8. Drucker P.F., 1994, Menedżer skuteczny, AE, Kraków.
 • 9. Kietliński K., Martinez-Reyes V., Aleksyn T., 2004, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 10. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), 2006, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • 11. Krzyżanowski L.J., 1999, O podstawach zarządzania inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa.
 • 12. Kubik K., 2005, Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • 13. Kubik K., 2008, Kultura menedżerska, WWSE, Warszawa.
 • 14. Kuc B.R., 2004, Od zarządzania do przywództwa, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • 15. Penc J., 2001, Wizerunek menedżera przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 8/2001.
 • 16. Probst G., Raub S., Romhardt K., 2004, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 • 17. Psychologiczne czynniki sukcesu w zarządzaniu, S. Witkowski (red.), 1996, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • 18. Rachwał M.M., Rachwał T., 2006, Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość-Edukacja nr 2, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków.
 • 19. Rakowska A., Sitko-Lutek A., 2000, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa.
 • 20. Schein E.H., 1997, Przywództwo a kultura organizacji [w:] Lider przyszłości. Nowe wizje, strategie i metody działania na nadchodzącą erę, F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Business Press, Warszawa.
 • 21. Stoner J., Freeman R., Gilbert D., 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • 22. Stoner J., Wankel Ch., 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • 23. Surna P., 1998, Kultura zawodu dla ekonomistów, Wyd. eMPi2, Poznań.
 • 24. Szczupaczyński J., 1998, Anatomia zarządzania organizacją, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 • 25. Wachowiak P., 2001, Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa.
 • 26. Wołowiec T., 2009, CSR - a Marketing Strategy or Responsible Business? (Selected Issuses), Hochschule, Hof.
 • 27. Zarządzanie kompetencjami w organizacji, E. Masłyk-Musiał (red.), 2005, Wyd. GRAF, Warszawa.
 • 28. Zawiślak A., 2003, Cechy i umiejętności menedżera wobec wyzwań globalizacji [w:] Menedżer XXI wieku, E. Bajor (red.), PL-TNOiK, Lublin.
 • 29. Żukowski P., 1989, Kierowanie przedsiębiorstwem przemysłowym w przy produkcji seryjnej, PWN, Warszawa - Wrocław.
 • 30. Żukowski P., 2005, Wymiar osobowy i etyczny współczesnego menedżera [w:] Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, B. Pietrulewicz (red.), UZ, Zielona Góra.
 • 31. Żukowski P., 2006, Podstawy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • 32. Żukowski P., 2008, Podstawy naukowej organizacji pracy z wybranymi problemami zarządzania, WSZiA, Opole.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.