PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 9 | 16--23
Tytuł artykułu

Generacja prekariuszy na polskim rynku pracy

Warianty tytułu
Precarious Generation on the Polish Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The arti­cle aims to ana­lyze the age as the main cor­re­late of fixed-term employ­ment, the sit­u­a­tion of young Poles on the labour mar­ket, and atti­tudes of young Poles at risk of pre­car­ity. The author dis­cusses the defin­ing char­ac­ter­is­tics and gen­er­a­tional sit­u­a­tion of young peo­ple on the labour mar­ket in the con­text of employ­ment sta­bil­ity, house­hold' sit­u­a­tion, atti­tudes related to fam­ily plan­ning and the impor­tance of edu­ca­tion. The analy­sis refers to the hypo­thet­i­cal char­ac­ter­is­tics of the Pre­cariat as a sep­a­rate social cat­e­gory. Author uses exist­ing data, and qual­i­ta­tive data of the research project titled "Under­em­ploy­ment: eco­nomic and social con­se­quences " col­lected in 2010 and 2011. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
16--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bartkowski J. (2010), Wartości społeczne i polityczne, niepewność a struktura społeczna, w: Kulturowe aspekty struktury społecznej, R Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska (red.), Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Belfield CR. (2000), Economic principles for education: theory and evidence, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Beskid L, red. (1992), Warunki życia i kondycja Polaków na początku zmian systemowych, Warszawa: IFiS PAN.
 • CBOS (2010), Postawy prokreacyjne Polaków. Komunikat z badań, Warszawa: CBOS.
 • CBOS (2011), Polak w pracy, czyli o uczciwości, sumienności i aser-tywności w życiu zawodowym. Komunikat z badań, Warszawa: CBOS.
 • Dahrendorf R. (1993), Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa: Czytelnik.
 • ESOPE (2005), Precarious Employment in Europe: A Comparative Study of Labour Market Related Risks in Flexible Economies, ESOPE project final report, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • European Commission (2011), Employment and social developments in Europe 2011, Directorate-General for Employment, Social Afairs and Inclusion: Brussels.
 • Eurostat (2010), Population and social conditions, Statistics in focus 50/2010.
 • Frieske K.W. (2002), Zasada wzajemności: istotne przestanki deregu-lacji rynku pracy, w: K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Warszawa: IPiSS.
 • Gardawski J. (red.), red. (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa: Wydawnictwo. Naukowe Scholar.
 • GfK (2011), International Employee Engagement Survey, A Disengaged Generation: Young workers disengaged by pressures of work worldwide, http://www.gfknop.com/imperia/md/content/gfk_nop/ newsandpressinformation/gfk_employee_engagement_press_ release_young_workers_disengaged_final.pdf
 • Giza-Poleszczuk A. (2000), Zasoby indywidualne: faza życia a strategie działania w transformowanym systemie, w: A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard (red.), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa: IFiS PAN.
 • Groot W., van den Brink M. (2000), Overeducation in the Labor Market: A Meta-Analysis, "Economics of Education Review" 19, s. 149-158.
 • GUS (2010), Wejście ludzi młodych na rynek pracy, Warszawa.
 • GUS (2011), Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 roku, Warszawa.
 • Huntley R. (2006), The world according to Y: inside the new adult generation, Crows Nest N.S.W.: Allen & Unwin.
 • Kabaj M. (2012), Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży. Projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce, Warszawa: IPiSS.
 • Kiersztyn A. (2011), Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje: nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna" nr 1.
 • Kiersztyn A., Dzierzgowski J. (2012), Portret zatrudnionego na czas określony: wyniki analiz ilościowych, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Kózek W. (2011), Rekonstrukcja rynku pracy 1989-2009, w: M. Bu-cholc, S. Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak (red.), Polska po 20 latach wolności, Warszawa: Wydawnictwa UW.
 • Kryńska E. (2000), Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, Warszawa: IPiSS.
 • Kwiatkowski E. (2002), Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki, w: K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Warszawa: IPiSS.
 • Lewchuk W., Clarke M., Wolff A. (2008), Working Without Commitments: Precarious Employment and Health, Work, Employment and Society 22.3.
 • Maffesoli M. (2008), Czas plemion: schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Munoz de Bustillo R., Fernändez-Macias E., Anton J., Esteve F. (2011), Measuring more than money: the social economics of job quality, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Potawski R (2010), Education and the labor market: the case of Poland, w: Growing Gaps. Educational inequality around the world, P. Atte-well, K.S. Newman (red.), Oxford: Oxford University Press.
 • Potawski R (2012), Prekariat: stabilizacja w gorszym segmencie rynku pracy, w: M. Bednarski, K.W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.
 • Reich M., Gordon D.M., Edwards R.C. (1973), Dual Labor Markets: A Theory of Labor Market Segmentation, "American Economic Review" 63:2, s. 359-365.
 • Rodgers G. (1989), Precarious employment in Western Europe: The state of the debate, w: Precarious jobs in labour market regulation: The growth of atypical employ-ment in Western Europe, Geneva: International Institute for Labour Studies.
 • Ross A. (2004), Low Pay, High Profile: The Global Push for Fair Labor, New York: New Press.
 • Standing G. (2009), Work after globalization: building occupational citizenship, Northampton, MA : Edward Elgar.
 • Standing G. (2011), The precariat: the new dangerous class, New York: Bloomsbury Academic.
 • Stasiak R (2012), Wylogować się z systemu, "Polityka" nr 21(2859), s. 48-50.
 • Styrc M. (2007), Transfery finansowe i opieki w nieformalnych sieciach wsparcia, w: I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóy-cicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Szafraniec K. (2007), Polska młodzież: między apatią, partycypacją i buntem, w: A. Kojder (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków: WAM.
 • Świda-Ziemba H. (2005), Młodzi w nowym świecie, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • The Futures Company (2011), Millennials in Crisis: What the Team Dynamic and the Crisis of Chrysalis Mean for marketers. http://www. thefuturescompany.com/file_depot/0-10000000/0-10000/1/folder/ 2982/Future_Perspectives_(Millennials_in_Crisis)_032911 .pdf
 • Tulgan B. (2009), Not everyone gets a trophy: how to manage generation Y, San Francisco: Jossey-Baas.
 • World Bank (1995), Understanding Poverty in Poland, Washington.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.