PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 98 Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego | 333--349
Tytuł artykułu

Starość w środowisku zamieszkania. Analiza wybranych aspektów społecznych w ramach projektu zamawianego POLSENIOR

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Aging in Local Community. The Analysis of Chosen Residential Environments within the POLSENIOR Project 2007-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka przemian funkcji oraz znaczenia mieszkania i środowiska zamieszkania w cyklu życia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się, wymaga poważniejszego rozpoznania socjologicznego. Warto by na przykład, inspirując się "szkołą chicagowską", zbadać, czy istnieją jakieś wzory przestrzenne zamieszkiwania ludzi starszych w miastach, czy jest tendencja do ich koncentracji w pewnych częściach tychże miast, a jeśli tak, to czym jest to uwarunkowane i czy jest korzystne dla tej kategorii ludności. Problemy związane z organizowaniem środowiska mieszkaniowego dla osób starszych przy obecnych postępach procesu starzenia się ludności Polski, jej regionów i miast, będą wymagały podejścia interdyscyplinarnego. Zaprezentowane studium w zamierzeniu jego wykonawców jest pierwszym krokiem w kierunku badań na pograniczu architektury i socjologii, prowadzonych dla potrzeb polskiej gerontologii. (fragment tekstu)
EN
The research that refers to residential environment of elderly people in Silesia region are conducted within the project titled "Medical, psychological, sociological and economical aspects of the aging process in Poland", initiated by the Polish Ministry of Science and Higher Education. The special subproject, which was created for this purpose, is carried out by the team of architects and sociologists from University of Silesia and Silesian University of Technology, including the author of the text. The subject of the research are the seniors who inhabit three different housing environments of various social characteristics. Within the surveys and in-depth interviews the seniors' social participation, their perception of residential environment and their adaptation to it was studied thoroughly. The outcomes of the analysis may inspire the future research on housing needs of old generation in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • M. Waligórska, A. Burstman, Z. Kostrzewa, L. Rutkowska: Prognoza ludności na lata 2008-2035. Departament Badań Demograficznych, GUS, Warszawa 2009, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_5744_PKL_HTML.htm
 • J.T. Kowaleski: Osoby starsze i sędziwe na obszarach wiejskich. Obraz demograficzny z przełomu stuleci a prognozy. W: Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędzichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. Red. M. Halicka, J. Halicki. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 289.
 • P. Błędowski: Gospodarstwa domowe i sytuacja mieszkaniowa ludzi starych. W: Polska starość. Red. B. Synak. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 115-139.
 • A.M. Rose: The subculture of the aging: a framework for research in social gerontology. W: Older people and their social world. Red. A.M. Rose, W.A. Peterson. F.A. Davis. Philadelphia 1965, s. 3-16.
 • A.R. Hochschild: The unexpected community: portrait of an old age subculture. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 1978.
 • B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, G. Gorzelak: Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 2007, s. 94
 • S. Kabisch: Shrinking cities in Europe. Reshaping living conditions in post communist cities - experiences from Eastern Germany. W: Housing and Environmental conditions in post-communist countries. Red. B. Komar, B. Kucharczyk-Brus. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007, s. 183-184.
 • M. Niezabitowski: Starzenie się na Śląsku w perspektywie socjologicznej. Problemy teoretyczne i potrzeby badań. "Studia Socjologiczne" 2009, nr 4, s. 233-234.
 • M. Mead: Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. PWN, Warszawa 2000
 • M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir: Między lękiem a podziwem: getta społeczne w starym regionie przemysłowym. W: Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Red. B. Jałowiecki, W. Łukowski. Scholar, Wydawnictwo SWPS "Academica", Warszawa 2007, s. 29-52.
 • A. Maslow: Motywacja a osobowość. Wyd. 2. PWN, Warszawa 2006.
 • M.P. Lawton, L. Nahemow: Ecology and the aging process. W: The psychology of adult development and aging. Red. C. Eisdorfer, M.P. Lawton. American Psychological Association, Washington DC 1973, s. 619-674
 • M.P. Lawton: Competence, environmental press and the adaptation of older people. W: Theory development in environment and aging. Red. P.G. Windley, G. Ernst. Gerontological Society, Washington DC 1975, s. 13-83.
 • B. Jałowiecki, M.S. Szczepański: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Scholar, Warszawa 2006, s. 34-35.
 • B. Znamirowska-Soczawa: Osiedle pod jednym dachem. "Przegląd" 2002, nr 12, s. 26.
 • M. Niezabitowski: Motywacje aktywności społecznej emerytów i osób w wieku emerytalnym. Studium socjologiczne na przykładzie wybranych grup społecznych (praca doktorska pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Marka S. Szczepańskiego). Katowice 2004.
 • M. Niezabitowski: Sieci wsparcia i więzi społeczne ludzi starszych. Stan teorii i badań socjologicznych a potrzeby praktyki. W: Sieci wsparcia społecznego jako przejawy integracji i dezintegracji społecznej. Red. J. Grotowska-Leder. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 159.
 • P. Kryczka: Stosunki sąsiedzkie. W: Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście. Ideologie i rzeczywistość. PWN, Warszawa 1981, s. 113-156.
 • R. Scheidt, P. Windley: Environmental gerontology: progress in post-Lawton era. W: The psychology of aging. Red. J. Birren, W. Schaie. Elsevier, San Diego 2006, s. 105-125.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.