PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 98 Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego | 379--386
Tytuł artykułu

Wpływ całożyciowej edukacji na jakość życia osób starszych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Lifelong Learning on the Quality of Life of the Elderly
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Starość utożsamiana z naturalnym i nieuniknionym procesem dotyczy każdego człowieka. Istotne znaczenie powinna mieć prawidłowość dotycząca zjawiska stopniowego wydłużania życia ludzkiego wraz ze wzrostem jego jakości. Osoby z zakończoną aktywnością zawodową nie mogą prowadzić biernego trybu życia, utrwalając tym samym stereotypowe wyobrażenia panujące w społeczeństwie. Niewątpliwie wpływ na poprawę jakości życia seniorów ma dostęp do edukacji oraz nieustanne pogłębianie wiedzy. Idea całożyciowej edukacji stanowi źródło wielu korzyści dla osób starszych. Przyczynia się do obalenia trwale zakorzenionych w ludzkiej mentalności stereotypów kojarzących się z postrzeganiem starości jako cierpiącej, niedołężnej, stanowiącej problemy dla najbliższych, a także braku zdolności osób starszych do zdobywania wiedzy oraz nowych umiejętności. Nie do przecenienia jest również rola edukacji w odniesieniu do eliminacji towarzyszącego bardzo często osobom w trzecim wieku uczucia samotności. (fragment tekstu)
EN
Adult education was called the phenomenon of the 20th century, and especially of its second half. Education of the elderly may become a phenomenon of the turn of the centuries, especially of the first half of the 21st century. Poland possesses all necessary attributes to join EU countries promoting education of the elderly. Poland belongs to several European countries with a tendency to retire at the working age before reaching the statutory retirement age. Thus, a number of women and men with completed professional activity has been on the increase. Retiring entails a number of consequences connected mainly with the loss of social position and limitation of social contacts. As a result, there is a change in the activity performed until the end of the professional career, which, regardless of the age, becomes an essential factor influencing a proper mental and physical functioning. Old age is a natural and unavoidable process which affects everybody. What should have a great meaning is the regularity concerning the phenomenon of gradual prolongation of the human life together with the increase of its quality. People with completed professional activity cannot lead a passive life, strengthening at the same time the stereotypes functioning in the society. Undoubtedly, access to education and continuous advancement of knowledge has a great impact on the improvement of the senior's life quality. The idea of lifelong learning constitutes a source of many profits for the elderly. It contributes to the refutation of the stereotypes deeply rooted in human mentality, which associate old age with suffering, disability, problems for the relatives and lack of skills to acquire knowledge and new skills. Also the learning plays a very important role when it comes to the elimination of the feeling of loneliness, so often accompanying the elderly. The progressing process of ageing of the Poles makes one think about changing some aspects of social and economic policy in order to satisfy the basic needs of the seniors. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • P. Szukalski: Przygotowanie do starości jako zadanie dla zbiorowości i jednostek. W: To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań. Red. P. Szukalski. Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2008, s. 21.
 • E. Skibińska: Proces kształcenia seniorów. Rocznik Andragogiczny 2007. Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Warszawa 2008, s. 57.
 • J. Kargul: Od nauczania dorosłych do całożyciowego uczenia się. W: Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych. Red. T. Aleksander, D. Barwińska. Wydawnictwo UJ, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków - Radom 2007, s. 60.
 • J. Półturzycki: Kierunki i tendencje przemian współczesnej edukacji dorosłych. W: Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian. Red. J. Saran. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 25.
 • M. Dzięgielewska: Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości. W: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska: Podstawy gerontologii społecznej. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 168-169.
 • E. Dubas: Wokół paradygmatu uniwersalności w edukacji dorosłych. W: Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii. Red. E. Dubas. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007, s. 42.
 • M. Zrałek: Lifelong Learning jako czynnik poprawy jakości życia ludzi starszych. W: Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej. Red. T.J. Kowaleski, P. Szukalski. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008, s. 89.
 • B. Maj: Edukacja ustawiczna elementem stylu życia dorosłego człowieka. W: Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych. Red. M. Podgórny. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2005, s. 273.
 • H. Stolarczyk: Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym. Wydawnictwo UMK, Toruń 2001, s. 106.
 • J. Kargul: Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 42-43.
 • J. Wawrzyniak: Wpływ edukacji na jakość starości. W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym. Red. W. Horyń, J. Maciejewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 185-186.
 • Z. Szarota: Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 76-77.
 • H. Chrapkiewicz: Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W: W obliczu starości. Opis projektu i dobrych praktyk. Red. H. Misiewicz, D. Błasiak, S. Adamczyk. Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice 2007, s. 50-51.
 • J. Perek-Białas, B. Worek: Aktywne starzenie się. Aktywna starość - określenie pojęć. W: Aktywne starzenie. Aktywna starość. Red. J. Perek-Białas. Wydawnictwo Aureus, Kraków 2005, s. 11.
 • R. Rudowski: Internet a populacja osób starszych. W: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania. PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2008, s. 139-140, 144-145.
 • M. Pakuła: Postawy osób starszych wobec edukacji. Studium teoretyczno-diagnostyczne. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.