PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 6 | 3--11
Tytuł artykułu

Model lojalności pracowniczej w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym

Warianty tytułu
Employee Loyalty Model in a Large Industrial Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja autorskiego modelu lojalności pracowniczej, który powstał w wyniku refleksji autorów i przeglądu literatury przedmiotu. Zaproponowany model identyfikuje symptomy, antecedente oraz wybrane konsekwencje lojalności pracowniczej. Dane empiryczne zebrano przy użyciu metody ankietowej, z wykorzystaniem kwestionariusza całkowicie skategoryzowanego. Pomiar nastąpił za pomocą siedmiostopniowej Zmodyfikowanej Skali Likerta. Do analizy danych i weryfikacji hipotez wykorzystano konfirmacyjną analizę czynnikową oraz analizę ścieżek (ang. path analysis), bazującą na serii modeli regresji. Zaproponowany model teoretyczny został pozytywnie zweryfikowany. Lojalność pracownicza (wyrażona przez wielowymiarowy konstrukt) wyraża się w poczuciu przywiązania emocjonalnego do organizacji, utożsamianiu się z problemami organizacji, konsekwentnym zaangażowaniu w pracę, skłonności do poświęceń, powstrzymaniu się od krytyki oraz obronie dobrego imienia organizacji. Lojalność pracownicza w znacznej mierze wynika z poczucia dumy wynikającej z pracy w organizacji oraz z poczucia, że wykonywana na rzecz organizacji praca jest ważna. Lojalność pracowników zdaje się mieć pozytywny wpływ na postrzeganie przez nich atrakcyjności swojej pracy w porównaniu z dostępnymi ofertami, skłonność do inwestowania w akcje swojego przedsiębiorstwa, a także chęć kontynuowania pracy dla swojej organizacji. Zweryfikowany model lojalności pracowniczej może służyć przede wszystkim jako podstawa do budowania skal diagnozujących poziom i strukturę lojalności pracowników w przedsiębiorstwach. Model wskazuje również źródła lojalności, które należy wziąć pod uwagę budując skuteczny program zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Artykuł zwraca uwagę na istotną rolę kapitału ludzkiego dla organizacji oraz wskazuje możliwe korzyści dla organizacji wynikające z kształtowania lojalności pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
The article's objective is to empirically verify the authors' employee loyalty model, which was hypothesized on the basis of literature review and authors' own reflection. The proposed model identifies symptoms, antecedences, and selected outcomes of employee loyalty. The empirical data have been collected using structured self-administered surveys. The measurement have been performed by means of seven-point Modified Likert Scale. The data have been analyzed and hypotheses verified using confirmatory factor analysis as well as path analysis, which in essence is a series of regression models. Hypothesized model has been positively verified. Employee loyalty (expressed through a multidimensional construct) is manifested in employees' emotional attachment to the organization, identification with the organization's problems, job commitment, readiness to make some sacrifices for the organization, avoidance of criticism, as well as defending the organization's good name. Employee loyalty to a large extent results from employees' pride in their organization, and their conviction of the importance of their jobs. Employee loyalty seems to positively influence employee-perceived job attractiveness, willingness to invest in the company's stocks, and intention to continue working for the organization. The employee loyalty model can serve as a basis for constructing diagnostic scales for measuring the level and structure of employee loyalty in organizations. Moreover, the model identifies sources of employee loyalty, which need to be considered in order to build an effective human capital management program. The article emphasizes the important role of human capital in business organizations and points to potential benefits for organizations that come from building employee loyalty. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
autor
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
 • Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka; Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.
Bibliografia
 • 1.Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007
 • 2.Coughlan R., Employee Loyalty as Adherence to Shared Moral Values, Journal of Managerial Issues, vol. XVII, no. 1, Spring 2005
 • 3.Duboff R., Heaton C., Employee Loyalty. A Key Link to Value Growth, Strategy & Leadership, January/February 1999
 • 4.Eskildsen J. K., Nussler M. L., The Managerial Drivers of Employee Satisfaction And Loyalty, Total Quality Management, vol. 11, no 4/5&6, 2000
 • 5.Heskett J. L, Jones T. O., Loveman G. W., Sasser Jr W. E., Schlesinger L. A., Putting the Service-Profit Chain to Work, Harvard Business Review, July-August 2008;
 • 6.Heskett J. L., Sasser Jr W. E., Schlesinger L. A., The Service Profit Chain: How Leading Companies Link Profit and Growth to Loyalty, Satisfaction and Value, Free Press, New York 1997.
 • 7.Rucci A. J., S. P. Kim, R. T. Quinn, The Employee-Customer-Profit Chain at Sears, Harvard Business Review, January-February 1998
 • 8.Silvestro R., Dispelling the Modem Myth. Employee Satisfaction and Loyalty Drive Service Profitability, International Journal of Operations & Production Management, vol. 22, no. 1, 2002
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.