PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 44 | 45--63
Tytuł artykułu

Państwa ASEAN wobec procesów globalizacji

Warianty tytułu
ASEAN Countries in the Face of Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich dekadach ubiegłego tysiąclecia nastąpiła znaczna intensyfikacja globalnych interakcji, zacieranie się barier geograficznych w przepływach towarów, kapitału, usług, technologii, informacji i ideologii. Zmieniły one porządek i oblicze świata oraz wprowadziły nas nie tylko w nowe tysiąclecie, ale i nową erę - erę globalizacji. Uwidoczniło się to również w ewolucji i zmianie charakteru stosunków międzynarodowych. Coraz intensywniejsze powiązania handlowe, kapitałowe, inwestycyjne i technologiczne zwiększyły współzależności pomiędzy uczestnikami wymiany międzynarodowej, prowadząc tym samym do transformacji gospodarki światowej w zintegrowany system rynków. Niniejszy artykuł podejmuje próbę analizy rozwoju procesów globalizacji w regionie Azji Południowo-Wschodniej w ostatniej dekadzie XX wieku. W pracy dominuje pogląd, że krajom ASEAN udało się przebić swą działalnością na arenę międzynarodową i zaczęły skutecznie działać na zglobalizowanym rynku światowym. Nasuwa się pytanie, dlaczego kraje ASEAN odniosły sukces? W czym tkwiła ich przewaga, że włączyły się i utrzymały na nieprzewidywalnej fali globalizacji, a nie zostały zmarginalizowane jak wiele innych krajów naszego globu? Wpłynęło na to wiele czynników, zarówno pochodzenia zewnętrznego, jak i tych tkwiących wewnątrz poszczególnych gospodarek. Jest to kwestia niewątpliwie fascynująca, ale ze względu na dużą złożoność problemu analiza została ograniczona do tych czynników, które zdaniem autorki w największym stopniu przyczyniły się do kształtowania procesu globalizacji w badanym regionie. Należą do nich: liberalizacja handlu międzynarodowego, przepływy kapitału w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz regionalna integracja gospodarcza. Czynniki te ułatwiły i umożliwiły konkurencję na rynku globalnym, prowadząc do umiędzynarodowienia gospodarek ASEAN oraz wzrostu i rozwoju wielu dziedzin życia gospodarczego. (fragment tekstu)
EN
The article is an attempt to analyze Southeast Asian experience in an age of globalization. The purpose of this study is to show and prove that in the last decade ASEAN countries managed to join the stream of globalization processes, what resulted in high economic growth and development of the member countries and furthermore it led to intense integration in the region and on the whole world economy level. Several elements, which created phenomenon of globalization contributed to this occurrence. The most significant for the region of Southeast Asia are presented in this paper, namely: trade liberalization, capital inflows in form of foreign direct investment and regional economic cooperation. Later part of the study deals with different fields of economy which are undoubtedly touched by the process of globalization. There are: directions of economic transition and transfer of new technology, labor market and employment, environment, inequality and poverty and finally national security. Globalization tackles all of those scopes in both positive and negative way and afterwards draws advantages and disadvantages for development goals and entire society. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--63
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Bende-Nabende A., FDI, Regionalism, Government Policy and Endogenous Growth. A Comparative Study of the ASEAN-5 Economies, with Development Policy Implications for the Least Developed Countries, Ashgate, Aldershot 1999.
 • Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1998.
 • ASEAN Secretariat, ASEAN Trade Statistics Database, 2001.
 • Krugman P., The Return of Depression Economics, W. W. Norton & Company, New York-London 2000.
 • Clerk J., Fore K., ASEAN Free Trade Area: Facilitating Growth, International Herald Tribune, The IHT online, January 31, 2002.
 • Global Economic Prospects and the Developing Countries, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington 2003.
 • Human Development Report 1998, Washington D.C., Oxford University Press, UNDP 1998.
 • World Investment Report 1999, UNCTAD, New York 1999.
 • World Investment Report 2002, UNCTAD, New York 2002.
 • ASEAN Secretariat, ASEAN FDI Database 2002.
 • Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 • Akamatsu K., A Theory of Unbalanced Growth in the World Economy, Weltwirtschaftliches Archiv 1961, Nr. 86.
 • Oziewicz E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 • Annual Report of the Association of Southeast Asian Nations 2001-2002, ASEAN Secretariat, Jakarta 2002.
 • Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 • Kołodko G.W., Moja globalizacja czyli dookoła świata i z powrotem, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2001.
 • Mirza H., Giroud A., Koster K., Recent Flows in Foreign Direct Investment and technology Transfer to ASEAN Economies, University of Bradford, School of Management, Bradford 2001.
 • Rodrik D., Has Globalizaton Gone Too Far?, Institute for International Economics, Washington 1997.
 • http://www.globalexchange.org/economy/corporations/nike/IndonesiaWages.html.
 • The Global Alliance for Workers and Communities, Financial Times, September 6, 2000. http://www.isparis.edu/webs/departments/economics/texts1/ThaiVietWorkersFinTimes.html.
 • World Resources 1996-1997, World Resources Institute, Washington 1996.
 • Sustainable Development. Promoting Progress or Perpetuating Poverty?, ed. J. Morris, Profile Books, London 2002.
 • ASEAN Report to the World Summit on Sustainable Development, ASEAN Secretariat, Jakarta 2002.
 • ASEAN Into the Next Millennium: ASEAN Vision 2020 and the Hanoi Plan of Action, ASEAN Secretariat, Jakarta 1999.
 • Jomo K.S., Globalisation, Liberalisation, Poverty and Income Inequality in Southeast Asia, Technical Papers No. 185, OECD 2001.
 • Romm J.J., Defining National Security: The Non-military Aspects, Council on Foreign Relations Press, New York 1993.
 • Stefanicki R., Znaczenie wojny z terroryzmem dla Azji Południowo-Wschodniej, Sprawy Międzynarodowe, 2002, nr 1.
 • Kruczkowska M., Bezdech przez SARS, Gazeta Wyborcza z 29 kwietnia 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.