PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 44 | 209--225
Tytuł artykułu

Zapewnienie jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym na tle procesu integracji europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Quality Assurance in Polish Higher Education in the Light of European Integration Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Już drugą dekadę trwa debata dotycząca wypracowania efektywnego mechanizmu zapewnienia jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym. Dotychczasowe kierunki działań w tym zakresie odnajdują swoje uzasadnienie w dwóch głównych źródłach. Pierwsze z nich to uwarunkowania wewnętrzne związane z rzeczywistością, w której znalazło się polskie szkolnictwo wyższe po 1990 roku, drugie to nabierające obecnie szczególnego znaczenia uwarunkowania związane z procesem integracji europejskiej. To proces integracji europejskiej, rozumiany jako jeden ze skutków globalizacji, z jednej strony wymusza postępującą internacjonalizację studiów, związaną z coraz większą mobilnością społeczeństw, z drugiej strony determinuje działania związane z ustanowieniem porównywalnych systemów zapewnienia jakości studiów w zjednoczonej Europie. Wiele spośród już podjętych inicjatyw europejskich uwzględnia konieczność zbliżania systemów szkolnictwa wyższego poszczególnych krajów Europy właśnie w aspekcie wykorzystywanych mechanizmów zapewnienia jakości kształcenia. (fragment tekstu)
EN
Last decade in Polish higher education can be considered as a specific debate on the issue of the quality of education. The most striking problem touched upon in the discussion is establishing effective quality assurance system in higher education. The activities in the above-mentioned process are determined by two main areas. First of them refers to the reality of Polish higher education after 1990, while the other one is related with the European integration process. European integration process considered as a result of globalization, on one hand requires internationalization of studies and expanding mobility of societies, on the other hand needs comparable quality assurance systems in European Union. A number of European initiatives within "Bologna Process" are corresponding to the need of applying similar quality assurance procedures in higher education in different countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
209--225
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, http://www.menis.gov.pl.
 • Koźmiński A.K., Kapitał wykształcenia, Rzeczpospolita z 27 IX 2001.
 • Pawłowski K., Rynek jest szansą, Rzeczpospolita z 17 VII 2001.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, http://www.menis.gov.pl.
 • Poplonowski T., Jakość kształcenia w polityce edukacyjnej państwa, w: Zewnętrzne zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, red. M. Wójcicka, J. Urbanikowa, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
 • Mosakowski R., Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej - stan obecny i planowane reformy, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.
 • Rada Konsultacyjna na temat prawa o szkolnictwie wyższym, spotkanie z dnia 16 lutego 2000 roku, http://www.men.waw.pl/aktual/szk-wyz/ar-2000/radakon.html.
 • Macukow B., Mojski M., Akredytacja kierunków studiów w uczelniach technicznych - Państwowa Komisja Akredytacyjna i Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych, Seminarium Uczelniane Politechniki Warszawskiej, 12.03.2003 r., http://www.pw.edu.pl/wydarzenia/arch/semucz_02/sem04/sem04.html.
 • Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania nadzoru państwa nad niepaństwowymi szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi, Departament Edukacji, Nauki i Kultury, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, marzec 2000.
 • Pendel Z., NIK o studiach płatnych - Drogie i marne, Gazeta Wyborcza z 24 VII 2002.
 • Artykuły 38-43 ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 85, poz. 924).
 • Artykuł 29 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. nr 96, poz. 590).
 • http://www.semforum.org.pl.
 • Kozierowski M., Akredytacja po amerykańsku, Forum Akademickie, 1999, nr 1, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Lublin 1999, s. 38, http://main.amu.edu.pl/~ects/uka/uka.html.
 • Komisja Akredytacyjna KRASP, http://main.amu.edu.pl/~ects/krasp/komisja.html.
 • Jednostki organizacyjne ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną, stan na 15.07.2003, http://www.men.waw.pl/pka/prace/jednost.htm.
 • Chmielecka E., Akredytacja studiów wyższych w Europie i w Polsce - kierunki rozwoju, w: Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce. Materiały konferencyjne, red. E. Panek, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Warszawa 2003.
 • Rola uniwersytetów w Europie wiedzy, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich (COM (2003, nr 58) z 1 I 2003, Bruksela, http://www.menis.waw.pl.
 • Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010, Komisja Europejska. Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury, http://www.menis.waw.pl.
 • Presidency conclusions, Lisbon European Council 23 and 24 March 2000, http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm.
 • Project Report - Trends in Learning Structures in Higher Education, http://bologna-berlin2003.de/pdf/trend_1.pdf.
 • Council Recommendation of 24 September 1998 on European Cooperation in Quality Assurance in Higher Education (98/561 /EC), Official Journal of the European Communities, L 270/56-59, 7.10.98.
 • Buchner-Jeziorska A., Macioł S., Akredytacja jako środek w dążeniu do doskonałości, w: Jakość kształcenia w szkole wyższej - dążenie do doskonałości. Materiały z konferencji naukowej, Siedlce, 24-25.09.2001 r., red. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk, A. Daniluk, J. Skrzyp, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2001.
 • Chmielecka E., Systemy zapewniania jakości kształcenia w świecie, w: Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne, red. T. Kraszewski, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2000.
 • Quality Procedures in European Higher Education, European Network of Quality Assurance in Higher Education, Helsinki 2003.
 • Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, red. M. Wójcicka, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
 • System Akredytacji Programów Kształcenia Menedżerskiego, Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum, Warszawa 1998.
 • The Fundamentals of Accreditation - What do You Need to Know?, Council for Higher Education Accreditation, Washington, September 2002, s. 1, http://www.chea.org/pdf/fund_accred_20ques_02.pdf; http://www.chea.org.
 • What is Accreditation?, Commission on Higher Education, Middle States Association of Colleges and Schools, Philadelphia 1995.
 • Norma PN-EN ISO 9000.
 • Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, wrzesień 2001.
 • Norma PN-EN ISO 9004.
 • Systemy zarządzania jakością - Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, listopad 2001.
 • http://www.bologna-berlin2003.de.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.