PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 44 | 226--245
Tytuł artykułu

Płaszczyzny międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
The Areas of International Co-Operation of Local Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Początkowo kontakty pomiędzy polskimi gminami a partnerami zagranicznymi nawiązywane były "z potrzeby serca". Współpraca ta nie była podejmowana ani na mocy wiążących układów międzynarodowych, ani umów i uroczystych deklaracji. Integracja europejska rozpoczęła się od pracy ludzi nad wzajemnym poznaniem i zrozumieniem poprzez osobiste kontakty. W nawiązywaniu współpracy samorządowcy upatrywali nie tylko wymiernych korzyści ekonomicznych, ale także możliwości likwidacji stereotypów i uprzedzeń pomiędzy narodami. Celem artykułu jest przedstawienie form międzynarodowej współpracy jednostek samorządowych oraz zakresu i płaszczyzn nawiązywania współpracy międzynarodowej przez władze samorządowe Tczewa. Przykład Tczewa potraktowany jest tylko jako ilustracja głównych kierunków aktywności polskich gmin w zakresie współpracy międzynarodowej. Zdaję sobie sprawę, że przytoczone przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwych płaszczyzn współpracy międzynarodowej jednostek samorządowych. (fragment tekstu)
EN
The international co-operation of local government plays an important role in European integration. Thanks to this co-operations we can break stereotyps, exchange experiences which can improve a quality of local government administration. The European integration in a local scale is extremely important from the viewpoint of local democracy or everyday building of the joint European space. The aim of the article is to present forms and areas of international partnership of local government. An international coperation conducted by Tczew is shown as an example of main directions of partnership of local governments. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
226--245
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. (Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607, art. 3, ust. 1).
 • Dębowska-Romanowska T., Wydatki na zadania własne gminy - granice prawne, w: Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 r. Zagadnienia ustrojowe i prawno-finansowe, red. W. Miemiec, B. Cybulski, MUNICIPIUM, Warszawa 1997.
 • Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, w: Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Lang J., Z rozważań nad rolą samorządu terytorialnego w państwie, Człowiek i Środowisko, 1992, nr 1-2.
 • Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 78, poz. 483, art. 172.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, Dz.U. nr 91, poz. 1009 z późn. zm.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm., art. 84 i 84a.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592, art. 75a.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tekst jedn. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590, art. 75-77.
 • Zielone miasto górnicze (art. red.), Samorząd Miejski 2002, nr 3(79), s. XII.
 • Amler H., Rola partnerstwa miast w procesie integracji europejskiej, w: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. 1, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
 • Sowiński R., Współpraca międzynarodowa jako zadanie własne gminy, w: Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 • Czarnow S., Pojęcie współpracy transgranicznej, Samorząd Terytorialny, 1999, nr 4.
 • Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1999.
 • Furmankiewicz M., Aktywność międzynarodowa samorządów polskich miast wojewódzkich, w: Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta, red. J. Słodczyk, Z. Jakubczyk, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 • Jóskowiak K., Współpraca transgraniczna i międzyregionalna Polski u progu członkostwa w Unii Europejskiej, Samorząd Terytorialny, 2003, nr 5.
 • Witryna internetowa: http://www.infoport.pl z dnia 10 czerwca 2003 roku.
 • Bednarski R., Analiza zasad funkcjonowania struktur współpracy regionalnej państw Unii Europejskiej, Samorząd Terytorialny, 2001, nr 7-8.
 • Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi, sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r., a przyjęta przez Polskę w dniu 1 kwietnia 1993 r., Dz.U. 1993, nr 61, poz. 287, art. 2, ust. 1.
 • Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Geisler R., Koćwin P., Partnerstwo samorządów w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, w: Samorząd terytorialny. Zadania, gospodarka, rozwój, red. A. Harańczyk, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
 • Czachór Z., Mojsiewicz Cz., Leksykon Unii Europejskiej, wyd. Atla2, Wrocław 2002.
 • http://www.euroregion-tatry.pl.
 • Kaczorowska A., Euroregiony jako przykład współpracy transgranicznej w Europie po drugiej wojnie światowej, Wspólnoty Europejskie, 1998, nr 11.
 • Euroregiony na granicach Polski 2001, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Medlik S., Leksykon podróży i hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Związki bliźniacze. Po co i jak nawiązywać oraz rozwijać bliźniacze kontakty między miastami i gminami Europy, Rada Gmin i Regionów Europy 1993.
 • Mała dyplomacja, rozmowa z Sibylle Weber, koordynatorem związków bliźniaczych Rady Gmin i Regionów Europy, w: Związki bliźniacze. Współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych, red. A. Brzozowska, Związek Miast Polskich, Poznań 1998.
 • Sapała M., Współpraca międzynarodowa jednostek przestrzennych w Unii Europejskiej. Gminy bliźniacze: Opalenica - Zevenbergen, Poznań 1998 (praca magisterska, maszynopis powielony).
 • Eser T.W., How do City Network Contribute to Regional Development?, w: Regional Governance and Economic Development, ed. M. Danson, Pion Limited, 1997.
 • Parchimowicz, Flaga za przyjaźń. Sprawdzeni ambasadorzy europejscy, Samorząd Miejski, 2002, nr 6(82).
 • Sowiński R., Udział polskich samorządów w zrzeszeniach międzynarodowych, Samorząd Terytorialny, 2002, nr 6.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn., art. 7, ust. 1, pkt 20.
 • Sowiński R., Ustawowa regulacja udziału jednostek samorządu terytorialnego w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych, Samorząd Terytorialny, 2002, nr 7-8.
 • Żywiecka E., Praktyka zawodowa w Archiwum Miejskim w Witten, Panorama Miasta, 2002, nr 5/142.
 • Uchwała nr XII/104/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z 18 września 2003 roku w sprawie podpisania umowy partnerskiej z miastem Beauvais (Francja).
 • Ćwiklik J., Projekty z partnerami. Seminarium miast partnerskich, Panorama Miasta, 2002, nr 12/149.
 • http://www.zmp.poznan.pl.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Miasta w okresie kadencji 1998-2002, Panorama Miasta, 2002, nr 10/147.
 • Kuberski L., Zakres i formy współpracy samorządu Opola z miastami partnerskimi od 1998 r., w: Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 • Kańduła S., Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.