PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 6 | 20--28
Tytuł artykułu

Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności

Autorzy
Warianty tytułu
Integration of ABC and XYZ Analysis in Controlling of Accounts Receivable
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ze względu na wielość celów jaki służą należności we współczesnych przedsiębiorstwach metody ich analizy wykraczają poza klasyczny pomiar czasu inkasa a wymagają wielowymiarowego podejścia właściwego controllingowi. W artykule zaproponowano metodę integracji narzędzia wykorzystane w metodach portfolio kluczowych klientów oraz portfolio jakości inkasa tj. analizie ABC i XYZ, przy czym analiza XYZ wykorzystuje pomiar stopnia przekroczenia terminu płatności przez klientów oraz zmienności tego przekroczenia. W badaniu wykorzystano metodę normatywną (uzasadnienie logiczno -matematyczne). Zaproponowano dwie nowe metody analizy, a mianowicie metodę portfolio terminu inkasa oraz metodę portfolio zmienności inkasa. Metoda portfolio terminu inkasa porządkuje kontrahentów wg grupa ABC na bazie obrotów oraz analizie XYZ na bazie przekroczenia terminu płatności. Z kolei portfolio zmienności inkasa wykorzystuje również klasyfikację klientów ABC oraz analizę XYZ tym razem w oparciu o pomiar zmienności inkasa. Jest to alternatywny system pomiaru inkasa należności w stosunku do znanej analizy wskaźnikowej lub analizy wariancji przydatny dla controllerów kredytowych i ogólnie w analizie należności. (abstrakt oryginalny)
EN
Because of multiple aims that are to be achieved by accounts receivable in modem companies, the methods of their analyses are now far above classical credit period measure and therefore demands multidimensional approach of controlling. In the paper a set of analytical methods was developed integrating some methods of portfolio of core clients and portfolio quality collection i.e. ABC and XYZ analysis. XYZ analysis is based on a measure of credit time deterioration by clients and variability of this deterioration. The mthod used is normative (logical and mathematical reasoning). Two new methods were developed i.e. collection period portfolio and collection period variability portfolio. In the collection period portfolio clients are grouped on the ABC analysis of creditors on sales volume and XYZ analysis based on an overdraft of credit term. In the collection period variability portfolio an ABC analysis and XYZ analysis are also used but XYZ analysis is carried out on a measure of variability of collection period. It is alternative system of measurement of accounts receivable collection period comparing to well know ratio analysis or variance analysis for credit controllers and in general for accounts receivable management Słowa kluczowe: analiza należności, controlling należności, zarządzanie finansami, zarządzanie płynnością finansową Keywords: accounts receivable analysis, accounts receivable controlling, financial management, financial liquidity management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1.H. Benishay, Managerial Controls of Accounts Receivable: A Deterministic Approach, "Journal of Accounting Research", 1965, vol. 3, nr 1, s. 114 - 132,
 • 2.A. Bielecka, Statystyka w biznesie i ekonomii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 2005,
 • 3.G. Gallinger, B. Healey, Liquidity Analysis and Management, Addison-Wesley, Menlo Park, 1991,
 • 4.J. Gentry, J. De la Garza, A Generalized Model for Monitoring Accounts Receivable, "Financial Management", 1985, Winter, s. 28 - 37,
 • 5.J. Glynn, J. Perrin, M. Murhpy, Rachunkowość dla menedżerów, WN PWN, Warszawa, 2003,
 • 6.N. Hill, W. Sartoris, Short-term Financial Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1992,
 • 7.J. Innes, Handbook of Management Accounting, Elsevier/CIMA, Burlington, 2004,
 • 8.W. Lewellen, R. Edmister, A General Model for Accounts Receivable Analysis and Control, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 1973, March, s. 195-206,
 • 9.B. Mavrovitis, Cashflow, Credit and Collection, Probus, Chicago, 1990,
 • 10.M. Nowak, Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków, 2008,
 • 11.G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa, 2005,
 • 12.K. Parkinson, J. Kallberg, Corporate Liquidity. A Guide to Managing Working Capital, Irwin, Homewood, 1993,
 • 13.D. Podedwoma - Tarnowska, Faktoring w Polsce. Szansę i zagrożenia rozwoju, Wydawnictwo SGH, Warszawa, 2007,
 • 14.I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Beck, Warszawa, 2010,
 • 15.M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa, 2005,
 • 16.B. Stone, The Payments-Patters Approach to the Forecasting and Control of Accounts Receivable, "Financial Management", 1976, Autumn, s. 65 - 82,
 • 17.D. Wędzki, Ocena spłaty należności, "Rachunkowość", 1999, nr 11, s. 625 - 631,
 • 18.D. Wędzki, Ocena spłaty należności, "Rachunkowość", 2000, nr 6, s. 375 - 380,
 • 19.D. Wędzki, Propozycja analizy portfelowej należności, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 2011, nr 64 (120), s. 141 - 161,
 • 20.G. Wnuk, Zarządzanie kapitałem pracującym a analiza odchyleń, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 1998, nr 49, s. 126-143,
 • 21.H. Woźniak, Wykorzystanie anatizy typu ABC ¡XYZ w łogtstyce sfery zaopatrzenia, "Gospodarka Materiałowa", 1992, nr 7-8, s. 124 - 126.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.