PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 10 | 3--12
Tytuł artykułu

Zakupy grupowe jako nowy obszar badań marketingowych

Autorzy
Warianty tytułu
Group Shopping as a New Area of Marketing Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przyjęto założenie, iż podstawowym warunkiem podejmowania właściwych decyzji marketingowych w ramach funkcjonujących serwisów zakupowych jest posiadanie odpowiednich informacji. Ich źródłem są badania marketingowe, u podstaw których - przede wszystkim - znajdują się obserwacje i analizy zachowań zakupowych współczesnych konsumentów. Celami teoretyczno- poznawczymi są: wyjaśnienie podstawowych i specyficznych pojęć z zakresu realizowanej w artykule problematyki badawczej;identyfikacja występujących w otoczeniu rynku zakupów grupowych serwisów decydujących o tendencjach jego rozwoju rynkowego,rozpoznanie możliwości badań marketingowych i ocena ich wpływu na rozwój. Potrzeba badań powyższego problemu wynika więc przede wszystkim z przesłanki pragmatycznej, którą jest trudna sytuacja konkurencyjna podmiotów handlowych w konfrontacji z dynamicznie rozwijającymi się w Polsce sieciami zagranicznymi. Stąd też, dążenie właścicieli serwisów oferujących zakupy grupowe, wymaga rozpoznania kluczowych zachowań ich nabywców, by w oparciu o tę wiedzę móc bardziej dostosować działania rynkowe do ich potrzeb i preferencji, jak i zmian otoczenia, z możliwością skutecznego oddziaływania na nie. Podjęty wysiłek badawczy ma umożliwić odpowiedź na pytanie, jakie znaczenie mają badania marketingowe dla funkcjonowania i rozwoju zakupów grupowych w Polsce. Głównym zamierzeniem tych działań, czyli implikacją praktyczną jest zasygnalizowanie właścicielom serwisów zakupowych konieczności badań marketingowych dotyczących zachowań konsumentów, odwiedzających te serwisy, na tle zmiennych warunków otoczenia, w którym one działają. Ta aplikacyjna idea przyświecająca artykułowi stanowi istotną przesłankę pragmatyczną skłaniającą do podjęcia zgłoszonego tematu. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper an assumption was made, that as part of functioning purchase services having appropriate information was an essential condition of taking appropriate marketing decisions. Market researches are their source. The objectives of the teoretical-empire are: a clarification of the basic and specific concepts from the scope of being implemented in the article research issues; the identification of occurring in the surroundings of the market for the purchase of collective news decisive on trends in its market development, identify opportunities for marketing studies and evaluation of their impact on development. A need for research the above problem shows so primarily on the premise of pragmatic, which is difficult competitive situation of operators a confrontation with the dynamically developing countries in Poland foreign networks. Flocks of the argument seeking owners news offering block purchases, requires identifying key behaviour their buyers, that on the basis of this knowledge to be able to market more adapted to their needs and changes in the environment, with the possibility of effective impact on the no. Taken research effort is to allow for the answer to question the importance of marketing research for the operation and development collective purchases in Poland. The core of these activities, as implication practical is indication of its owners news purchasing necessary marketing studies on consumer behaviour, on a background of varying conditions of the environment in which they operate. This application the idea of obituary constitutes an important consideration pragmatic urging to take notified theme. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Anand, К. S. and Aran, R. 2003. "Group Buying on the Web: A Comparison of Price- Discovery Mechanisms', Management Science, 49(11)
 • 2. Daniel E., Peppard J., :'Ward J, 2007, Managing The Realisation of Business Benefits from IT investments", MIS Quaranterly Executive, March 2007
 • 3. Deng, Z., Lu, Y., Wei, К. К., & Zhang, J. 2010. Understanding customer satisfaction and loyalty: An empirical study of mobile instant messages in China. International Journal of Information Management, 30(4)
 • 4. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe, metody i techniki, Warszawa 2002
 • 5. Kim, D. J., Ferrin, D. L., & Rao, H. R. 2009. Trust and satisfaction, two stepping stones for successful e-commerce relationships: A longitudinal exploration. Information Systems Research, 20(2)
 • 6. Otto M, A. Olczak, Marketing w handlu i usługach [Marketing in Trade and Services], ed. by. Politechnika Łódzka [Łódz University of Technology], Łódź 2007
 • 7. Reformat В., Bilińska-Reformat К "Group buying as a Source of competitive advantage of polish small and medium-sized enterprises", Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, Vienna, Austria, Edited by: Petr Chadraba, DePaul University Chicago, Reiner Springer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, 3-19
 • 8. Reformat В., К. Bilińska-Reformat Relationship determinants on group-buying markets -Polish case, 12*1 International Marketing Trends Conference, ESCP Europe and Università Ca' Foscari di Venezia, Paris 2013
 • 9. Report "Fenomen zakupów grupowych w Polsce" [Phenomenon of group buying in Poland], in: www.e-comercepress.pl, 4.10.2011
 • 10. Report "Do You CEE" report, prepared by Gemius company and IAB Europe Warsaw, August 2012)
 • 11. Report http://www.forbes.eom/forbes/2010/0830/entrepreneurs-groupon-facebook-twitter-next-web- phenom.html
 • 12. Roberts M L., Internet Marketing; Integrating Online and Offline Strateges, McGraw- Hill, International Edition 2003
 • 13. Yuan, S. T. and Y. H. Lin. (2004) "Credit Based Group Negotiation for Aggregate Sell/Buy in E-market" in: Electronic Commerce Research and Application 3(1)
 • www.groupon.pl
 • www.grupper.pl
 • www.GoDealla.pl
 • www.citydeal.pl
 • www.okazik.pl
 • www.mydeal.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.