PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 10 | 52--63
Tytuł artykułu

Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez transfer wiedzy

Warianty tytułu
Supporting Competitiveness of Enterprises Through the Transfer of Knowledge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter studium przypadku, jego celem jest omówienie współpracy między instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami realizowanej przy wsparciu finansowym ze środków unijnych, w szczególności na Mazowszu. W pracy wykorzystano przegląd literaturowy oraz metodę badawczą - ankietę oceniającą, w jaki sposób transfer wiedzy może przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Badania empiryczne przeprowadzono w 2010 r. i w 2012 r. na pracownikach obu obszarów - jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. Większość ankietowanych pracowników naukowych ma niewielką wiedzę na temat przedsiębiorczości akademickiej. Do głównych barier zalicza się dużą biurokrację oraz brak funduszy umożliwiających zainicjowanie działalności. Również jednostki naukowe nie współpracują w sposób zadowalający z biznesem, marnując często swój potencjał. Natomiast przedsiębiorstwa unikają kontaktów ze sferą nauki głównie ze względów proceduralnych. Udział w stażowym projekcie unijnym TEKLA PLUS był korzystny dla obu grup. Z jednej strony pracownicy naukowi zdobyli praktyczne doświadczenie, z drugiej zaś projekt ułatwił firmom dostęp do specjalistów z kręgów nauki. Większość ankietowanych ceni sobie efekty projektu i zamierza kontynuować współpracę. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a case study; its purpose is to discuss cooperation between scientific institutions and companies, with financial support from the EU, in particular in Mazovia area. The study was based on literature review and research method - a survey evaluating how the transfer of knowledge can contribute to the innovation of enterprises. Empirical study was conducted in 2010 and 2012 on the employees of both areas - scientific institutions and enterprises. Most of the employees surveyed have little scientific knowledge about the academic enterprise. The main barriers include a large bureaucracy and lack of funds to initiate R&D activity. Conversely, companies avoid contact with universities mainly on procedural grounds. Participation in the EU project TEKLA PLUS was beneficial for both groups. On one hand, researchers have gained practical experience, on the other, the project facilitated the companies access to specialists in scientific area. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Bibliografia
 • 1. Z. Chyba, W. M. Grudzewski, Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii, Wyd. WSZiP, Warszawa 2011.
 • 2. D. Dec: Firmy typu spin-off i spin-out. Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • 3. P. F. Drucker Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 • 4. A. Gabryś (red ): Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa 2008.
 • 5. A. Iwan: Uwarunkowania współpracy nauki z biznesem. Doświadczenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Kraków, 17 września 2010.
 • 6. P. Kubiński, L. Kwieciński, L. Żurawowicz: Naukowiec przedsiębiorcą. Własność intelektualna. Wrocław 2010.
 • 7. J. Machnik-Słomka: Uwarunkowania współpracy między nauką a gospodarką w procesie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Budowa współpracy nauki z biznesem w Województwie Lubelskim, Warszawa 2010.
 • 8. T. Markowski, E. Stawasz, R. Zembaczyński: Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji, Przedświt, Warszawa 1997.
 • 9. L. Zalewska: Prof. Jan Lubiński - uczony na giełdowym parkiecie, Dziennik Gazeta Prawna, 25 grudnia 2010 r.
 • 10. Raport. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006.
 • 11. Badania ewaluacyjne projektu TEKLA PLUS IV edycja; na podstawie wyników badania ankietowego, InfoAudit Sp. z o.o, 2012.
 • 12. http://pokl.mazowia.eu/g2/oryginal/2012_01/8841ad98c710567400980247aced732e.pdf
 • 13. http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty programowe/Attachments/89/SzOPPOKL_1 _lipca_2012.pdf
 • 14. http://staze.teklaplus.pl
 • 15. http://www.fraunhofer.de
 • 16. www.piap.pl
 • 17. www.cittru.uj.edu.pl - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.