PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 31 | 95--127
Tytuł artykułu

Obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego - diagnoza prospektywna (2002-2010) i wizja rozwoju do 2050 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rural Areas of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship - the Prospective Diagnosis (2002-2010) and a Vision of Development up to 2050
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy wybranych problemów rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko- pomorskim, z uwzględnieniem wizji rozwoju do 2050 r. Obejmuje analizę przestrzenną wybranych mierników rozwoju według stanu w 2010 r. oraz próbę oceny zachodzących zmian w porównaniu z 2002 r. Koncentruje się na dwóch głównych determinantach rozwoju: demograficznej (liczba i struktura ludności według grup ekonomicznych i wieku) i ekonomicznej (ocena sytuacji na wiejskim rynku pracy, z wydzieleniem kategorii osób bezrobotnych i stanowiących nadwyżkę pracujących w rolnictwie). W opracowaniu przedstawiono także wizję rozwoju demograficznego regionu na tle kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with selected problems of rural development in the Kujawsko- Pomorskie Voivodeship, including the vision as far as 2050. This comprises the spatial analysis of selected development indicators according to their status in 2010 and the attempt to assess the changes in comparison with year 2002. It focuses on two major development determinants: demographic (number and structure of population by economic age groups) and the economic ones (evaluation of the situation in the rural labour market, along with distinguishing categories of the unemployed and of surplus agricultural workers). The work presents the vision of the region's population growth against the background of the country. The study has shown that by 2050 the number of rural population in the region shall remain at the current level of about 800 thousand people, mainly as a consequence of suburbanization process. However, adverse effects will occur in the age structure of the population: decline in the number of pre-working age group and a significant growth in the retirement (post-working) age group. It is assumed that this process will be accompanied by beneficial changes in the labour market, primarily associated with a noticeable decline in the number of people working in agriculture. However, it will be necessary to create about 176 thousand new jobs outside agriculture for the rural residents. Such a large scale of needs in this field indicates that the solution to these problems requires consistent implementation of a multiannual plan for rural development in the Kujawsko- Pomorskie region. These processes and phenomena are strongly spatially diff erentiated. They are particularly dynamic in urban areas, mainly in the Bydgoszcz-Toruń sub-region. The polarization process between potential Bydgoszcz-Toruń metropolitan area and the rest of the region will still advance. The analysis of structures and processes that will shape the Kujawsko-Pomorskie rural areas in the future has allowed to define a vision of the regional development as moderately optimistic. Among those listed the most important development determinants apply to demography and labour market. Solution to problems in these spheres is crucial for the development of rural areas. (original abstract)
Rocznik
Tom
31
Strony
95--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bański J. (red.), 2004, Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bański J. (red.), 2009, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bański J., 2005, Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 9, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bański J., 2007, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich, Ekspertyza do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ [21.01.2013].
 • Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Studia Obszarów Wiejskich, 14, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bański J., 2012, Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie długookresowej - próba metodyczna, [w:] W.Kamińska, K.Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, Tom CXLV, Warszawa, s. 77-105.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim, 2012, Powszechny Spis Rolny 2012, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Gierańczyk W., Leszczyńska M., 2013, Prognoza demograficzna w województwie kujawsko-pomorskim do 2035 r. dla ludności miejskiej i wiejskiej, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy [www.stat.gov.pl, dostęp: 21.01.2013 r.].
 • Heffner K., 2012, Wiejskie rynki pracy w Polsce - kurczące się zasoby czy niewyczerpane rezerwy?, [w:] W.Kamińska, K.Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, Tom CXLV, Warszawa, s. 8-51.
 • Kłodziński M., Dzun W. (red.), 2003, Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, IRWiR PAN, AR w Szczecinie, Warszawa.
 • Kłodziński M., 2012, Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 2, s. 40-56.
 • Kukliński A., 2007, Program - Przyszłość Regionów - Studium Osiągalności, [w:] "Gra o Region - Jak budować kreatywny Dolny Śląsk?" - Kreatywny Dolny Śląsk ku kreatywnej Europie, Materiały do wprowadzającej dyskusji panelowej, Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze, Krzyżowa 2007, http://forum.pl/upload/htmle/fi le/DFRR/Biale/ [21.01.2013 r.].
 • Kupiszewski M., 2002, Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych, Prace Geograficzne, 181, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Kupiszewski M., Bijak J., Saczuk K., Serek R., 2003, Komentarz do założeń prognozy ludności na lata 2003-2030 przygotowywanej przez GUS, Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych - IGiZP PAN, CEFMR Working Paper, 3, s. 1-13.
 • Kurkiewicz J. (red.), 2010, Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Matysiak A., Nowok B., 2007, Stochastic forecast of the population of Poland 2005 - 2050, Demographic Research, Volume 17, http://www.demographicresearch. org/Volumes/Vol17/11/, s. 301-338.
 • Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 -2035, 2011, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus/ 5840_11752_PLK_HTML.htm
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035, 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Prognozy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+, 2010, Kujawsko- Pomorskie Analizy Regionalne, Urząd Marszałkowski w Toruniu, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz-Toruń, http://bip.kujawsko-pomorskie. pl/pliki/rozwoj/strategia/ [21.01.2013 r.].
 • Ptak-Chmielewska A., 2004, Stan, struktura i dynamika ludności Polski według prognozy GUS za lata 2003-2030 oraz prognozy ONZ za lata 2000-2050, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Sekcji Analiz Demograficznych, Zeszyt 9, s. 7-31, http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/ [21.01.2013].
 • Rocznik Demograficzny 2011, 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r., 2011, Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013 z elementami prognozy do roku 2020 (projekt z 2005 r.), www.minrol.gov.pl.
 • Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020, Załącznik do Uchwały Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r., Toruń, http://www.kujawskopomorskie. pl/ [21.01.2013 r.]
 • Założenia strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Plan modernizacji 2020+, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2012, http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pl iki/rozwoj/strategia/Zalozenia_ SRW_zatwierdzone_30_05_2012.pdf [21.01.2013].
 • Zegar J.S., 2012, Uwarunkowania makroekonomiczne wykorzystania wiejskich zasobów pracy, [w:] W.Kamińska, K.Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, Tom CXLV, Warszawa, s. 52-77.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.