PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 31 | 165--185
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego w kontekście kierunków polityki rozwoju wsi i rolnictwa w perspektywie 30 lat

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of Multifunctional Development of Rural Areas in the Świętokrzyskie Voivodeship in Context of Agriculture and Rural Areas Development Policy Trends in the Perspective of 30 Years
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono analizę wybranych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Rozważania dotyczą także oceny predyspozycji rozwojowych badanych gmin. Ogólne wnioski wynikające z analizy literatury przedmiotu zweryfikowano wynikami badań przeprowadzonymi w oparciu o dostępną bazę danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The general aim of the article is to analyze the selected aspects of multifunctional development of rural areas in the Świętokrzyskie Voivodeship in the context of agriculture and rural areas development policy trends in the perspective of 2030. The article indicates different determinants for the development of rural areas in the Świętokrzyskie Voivodeship. It also discusses the distribution of communes in the Świętokrzyskie Voivodeship considering diverse potential for their development. The aim of this study is also an attempt to estimate development predispositions of rural areas in the Świętokrzyskie Voivodeship. Statistical data supplied by the WUS in Kielce was used to conduct the statistical analysis. Some diagnostic features were used in characterizing the diverse potential for rural areas' development. The Świętokrzyskie Voivodeship was chosen as an area of research. This region has specific conditions for development in Poland. Social and economic development has been assessed in connection with characteristics of population and economy. An additional issue is the depopulation process in many rural communes. Depopulation was reported in case of peripheral communes or those with unfavorable functional structure, the so-called rural problematic areas, which demand agricultural restructuring as well as multifunctional development. Th is study shows a significant disproportion in the social and economic development of rural areas in the Świętokrzyskie Voivodeship. At the end, the article provides practical recommendations. The problem of the future of agriculture and rural areas in many regions of Poland has not been solved yet. Presented results of the studies show that the researches concerning the future of agriculture and rural areas in the Świętokrzyskie Voivodeship should be monitored. Such researches ought to be conducted annually and progress (of change) should be appraised. (original abstract)
Rocznik
Tom
31
Strony
165--185
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Adamczyk S., 2003, Metodologiczne aspekty wyodrębniania regionów turystycznych oraz określania ich atrakcyjności turystycznej i dla inwestorów, [w:] E. Nowak (red.), Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki, Wszechnica Świętokrzyska, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielecki Oddział PTG, Kielce, s. 15-28.
 • Antoszek J., Sobczyk W., 2004, Możliwości uzyskiwania alternatywnych dochodów poprzez rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich Lubelszczyzny, [w:] E. Pałka (red.), Alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych, Instytut Geografi i Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 43-51.
 • Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 • Borkowski J., 2001, Obszary wiejskie-niewykorzystany potencjał rozwojowy, [w:] L. Kolarska-Bobońska, A. Rosner, J. Wilkin (red.), Potencjał rozwojowy obszarow wiejskich, ISP, Warszawa, s. 74-91.
 • Grykień S., 2006, Możliwości rozwoju agroturystyki na Ziemi Kłodzkiej, [w:] E. Pałka (red.), Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 69-76.
 • Kamińska W., 2010, Urbanizacja obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Instytut Geografi i, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Kamińska W., 2012, Wiejski rynek pracy w województwie świętokrzyskim na tle uwarunkowań demograficznych, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy-zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, t. CXLV, s. 229-255.
 • Kiniorska I., 2007, Warunki życia na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, PAN, Kraków, s. 113-122.
 • Kosmaczewska J., 2006, Syntetyczna ocena predyspozycji do rozwoju agroturystyki w gminach województwa wielkopolskiego z wykorzystaniem metody wzorca rozwoju Z. Hellwiga, [w:] B. Raszka, S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, s. 335-344.
 • Koziej M., Pałka E., 2002, Perspektywy rozwoju agroturystyki w regionie świętokrzyskim, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, 48, Kraków, s. 201-207.
 • Nowak E., 2004, Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Kielce-Poznań.
 • Nowak E., Kiniorska I., Brambert P., 2009, Wsparcie obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego z programów unijnych, [w:] W. Kamińska, M. Mularczyk (red.), Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 35-46.
 • Ostasiewicz W. (red.), 1998, Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Pałka E., 2002, Próba delimitacji wiejskich obszarów depopulacyjnych w województwie świętokrzyskim, [w:] Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Południowo-Wschodniej, GUS, Kielce, s. 43-49.
 • Pałka E., 2004, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 • Pałka E., 2010a, Kierunki pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w Polsce, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, PAN, Kraków, s. 163-174.
 • Pałka E., 2010b, Rola funkcji turystycznej w strukturze funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, PAN, Kraków, s. 97-106.
 • Pałka E., 2010c, Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, GUS, www.stat.gov.pl.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2010, MRiRW, Warszawa.
 • Salamon J., 2005a, Zróżnicowanie rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, PAN, Kraków, s. 95-105.
 • Salamon J., 2005b, Badania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, PAN, Kraków, s. 145-154.
 • Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2009, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, www.mpips.gov.pl.
 • Świętokrzyskie w liczbach, 2006, WUS, Kielce.
 • Webb J. W., 1963, The natural and migrational components of population changes in England and Wales, Econ. Geogr., 39, 2, s. 121.
 • Wilkin J., Budzich-Szukała U., Saloni J., 2005, Wizja rozwoju polskiej wsi-elementy wspólne i różnicujące. Próba syntezy, [w:] J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa, s. 15-24.
 • Wysocki F., Kołodziejczak W., 2007, Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie - próba symulacji skali zjawiska w przekroju wojewódzkim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 9, 2, s. 442-447.
 • Zegar J. S., 2012, Uwarunkowania makroekonomiczne wykorzystania wiejskich zasobów pracy, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, t. CXLV, s. 52- 77.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.