PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 118 Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie | 273--290
Tytuł artykułu

Zarządzanie a zmiany w otoczeniu organizacyjnym

Autorzy
Warianty tytułu
Management and Changes in Organizational Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowany artykuł podejmuje próbę określenia wpływu zmian zachodzących w otoczeniu organizacji na koncepcje zarządzania w perspektywie socjologicznej. Autor stawia tezę, iż nauki o zarządzaniu są zdecydowanie bardziej wrażliwe na zmiany społeczno-kulturowe, choć podstawowe idee zarządzania nie ulegają znaczącej transformacji. Ze względu na interdyscyplinarny charakter przedmiotu analizy, skoncentrowano się na ideach właściwych zarządzaniu potencjałem społecznym organizacji. W pierwszej części analizy przedstawiono zarys źródeł sprzeczności świata organizacji uwzględniając ich kontekst społeczno-kulturowy. W części drugiej scharakteryzowano zarządzanie, jako próbę poszukiwania pewności w zmieniającym się otoczeniu i jej możliwe implikacje dla własnego zaplecza teoretycznego. Ostatnia część stanowi ilustrację praktycznych konsekwencji poszukiwania pewności w obszarze zarządzania aktorami życia organizacyjnego (fragment tekstu)
EN
Presented in a sociological perspective, the attempt to determine the impact of changes in the organisation's environment on the of management indicates that the intellectual core part, which is undoubtedy the Taylor's concept in relation to human resources management remains the fundation of techniques used in decision-making, governance and the use of organization's resources. It is limited to a specific understending of behavioural science reduced to a level of behaviour control technology.(original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Andreski S.: Czarnoksięstwo w naukach społecznych. Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 • Appleby J., Hunt L., Jacob M.: Powiedzieć prawdę o historii. ZYSK i S-KA, Poznań 2000.
 • Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Scholar, Warszawa 2002.
 • Cascio W.F.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Górski P.: Między urzędnikiem a menedżerem. Środowisko naukowej organizacji wobec problemów administracji publicznej w Polsce międzywojennej. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Hayek F.W.: The Counter-Revolution of Science. W: Studies on the Abuse of Reason. Liberty Press, Indianapolis 1952.
 • Jacyno M.: Kultura indywidualizmu. PWN, Warszawa 2007.
 • Jawłowska A.: Drogi kontrkultury. PIW, Warszawa 1975
 • Johnson P.: Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych. POMOST, Warszawa 1989.
 • Konecki K.: Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu. "Przegląd Socjologiczny" 2002, t. LI/2.
 • Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka. PIW, Warszawa 1977.
 • Kuc B.R.: Zarządzanie doskonałe. Poszukiwanie przenikliwości. PTM, Wydawnictwo Menedżerskie, Warszawa 2008.
 • Marciniak J.: Standaryzacja procesów zarządzania personelem. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Masłyk-Musiał E.: Socjologia organizacji i zarządzania. UMCS, Lublin 1996.
 • Masłyk-Musiał E.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2000.
 • Mokrzycki E.: Filozofia nauki a socjologia. Od doktryny metodologicznej do praktyki badawczej. PWN, Warszawa 1980.
 • Nowy renesans. Granice nauki. Red. M. Brockman. CiS, Warszawa 2005.
 • Organizacje przyszłości. Red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckard. Business Press, Warszawa 1997.
 • Drucker P.F.: Społeczeństwo pokapitalistyczne. PWN, Warszawa 1999.
 • Pawnik W.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - socjotechnika racjonalizacji w dobie technopolu. W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. Red. S. Banaszak, K. Doktór. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2009.
 • Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Antykwa, Kraków 1998.
 • Postman N.: Technopol. Triumf techniki nad kulturą. PIW, Warszawa 1995.
 • Racjonalność i styl myślenia. Red. E. Mokrzycki. IFiS PAN, Warszawa 1992.
 • Rorty R.: Filozofia a zwierciadło natury. Aletheia, Warszawa 1997.
 • Roszak T.: The Making Of A Counter Culture: Reflections On The Technocratic Society And Its Youthful Opposition, With a New Introduction. University of California Press, California 1995.
 • Sorman G.: Made in USA. Spojrzenie na cywilizację amerykańską. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Poznań 2004.
 • Strużyna J., Niestrój J.: Wyzwania przedsiębiorczości dla zarządzania zasobami ludzkimi. W: Poszukiwanie tożsamości w jednoczącej się Europie. Red. L. Zbiegień- -Maciąg, D. Lewicka. AGH, Kraków 2004.
 • Sułkowski Ł.: Epistemologia w naukach o zarządzaniu. PWE S.A., Warszawa 2005.
 • Taylor F.W.: The Principles of Scientific Management. Harper & Brothers, New York, NY, USA and London, UK 1911.
 • Woźniak T.: Propaganda scjentyczna. Funkcje społeczne przekazów popularnonaukowych. IFiS PAN, Warszawa 2000.
 • Ziółkowski M.: Wiedza, jednostka, społeczeństwo. Zarys koncepcji socjologii wiedzy. PWN, Warszawa 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.