PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 67 | nr 123 | 115--133
Tytuł artykułu

Ocena przydatności metody SMOG do wyceny wartości złóż węglowodorów w sprawozdaniach finansowych firm naftowych

Autorzy
Warianty tytułu
Evaluation of the SMOG Method Applicability for Hydrocarbon Reserves Valuation in Financial Statements of Oil and Gas Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowany artykuł dotyczy raportowanej przez koncerny naftowe miary wartości złóż węglowodorów nazywanej wystandardyzowaną wartością zdyskontowanych przepływów gotówki ze złóż ropy i gazu ziemnego (SMOG). Przedsiębiorstwa naftowe notowane na rynkach regulowanych przez Amerykańską Komisję ds. Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) mają obowiązek raportowania tej wielkości w ramach dodatkowej, nieaudytowanej informacji załączanej do sprawozdań finansowych. Omówiono ewolucję metodologii obliczania SMOG oraz dokonano analizy użyteczności informacji o wartości SMOG z punktu widzenia interesariuszy. Przeprowadzono analizę dostępnej literatury naukowej i biznesowej przedmiotu oraz przeprowadzono porównawczą analizę wpływu wartości SMOG na wycenę rynkową czterech globalnych koncernów naftowych. W konkluzji stwierdzono małą przydatność omawianej miary z punktu widzenia interesariuszy, wynikającą z wielości stosowanych uproszczeń, które sprzyjają powstawaniu problemów związanych z interpretacją otrzymanych wyników. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presented here relates to a notion of Standardized Measure of Discounted Future Net Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves (SMOG) to be reported by oil and gas companies. Entities listed on markets regulated by the U.S. Security Exchange Commission (SEC) are obliged to include into their financial statements a SMOG calculation as a part of the Supplementary Oil and Gas information. This section remains unaudited. The article presents evolution of prescribed methodology. Further an analysis of SMOG's usability from the standpoint of key stakeholders is performed. This is followed by a review of related scientific and business literature and supplemented by a comparative statistical analysis of the SMOG's impact on market valuation of selected four global oil companies. In conclusion a low utility of the SMOG information is identified, resulting from oversimplification of applied methodology and contrasted with a number of important challenges faced by those willing to apply it. (original abstract)
Rocznik
Tom
67
Numer
Strony
115--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Bibliografia
 • Beninga S.Z., Sarig O.H. (2000), Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny, WIG-Press, Warszawa.
 • Bonham M. et al. (2004), International GAAP 2005. Emst & Young, London.
 • British Petroleum, Sprawozdania roczne i finansowe 2001-2010.
 • ChevronTexaco, Sprawozdania roczne 2001-2010.
 • Crude Oil Marketwire (2012), Piatt's, January 11.
 • ExxonMobil, Sprawozdania roczne 2001-2010, raporty K-10 za lata 2001-2010.
 • Gajdica R.J. (2005), SEC Proved Reser'es Issues, Offshore Technology Conference, Montreal.
 • Harris T.S., Ohlson J.A. (1987), Accounting disclosures and market's valuation of oil and gas properties, "Accounting Review", vol. LXII, no. 4, s. 651-670.
 • Harrison P. (2010), Marine crude oil transport - global voyage losses fall in 2010, "Petroleum Review", September, s. 40-44.
 • Hodges Ch. (2008), The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Systems, Hart Publishing, London.
 • I AS В issues Standard on the Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (2004), IASB, London.
 • International Financial Reporting Standard no. 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (2004), IASCF, London.
 • International Valuations Standards (2005), International Valuations Standards Committee, London.
 • Johnston D.. Bush J. (1998), International Oil Company Financial Management in Nontechnical Language, PennWell. Tulsa.
 • Joint Meeting with SEC Staff. Highlights (2003), SEC Regulations Committee, June, Washington.
 • KPMG Mining - A Survey of Global Reporting Trends (2003), KPMG International.
 • MacLeod K. (2005), The marriage of SEC, N151-101 and SPE/WPC guidelines in corporate disclosures, AAPG Conference, Sproule International Limited. Calgary.
 • Między narodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007 (2007), SKwP, Warszawa.
 • Nieć M. (2008), Międzynarodowe klasyfikacje złóż kopalin. Problemy unifikacji, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 24/2.
 • Poniatowska L. (2009). Metody i modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 53 (109), SKwP, Warszawa.
 • Royal Dutch Shell. Sprawozdania roczne 2001-2006.
 • Sawicki K. (2009). Wybrane problemy ustalania wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, ,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 53 (109), SKwP, Warszawa.
 • Smith Т.Е., Roemer T.M. (2008). Oil & Gas Guide Educational Session, AICPA. Accounting Standards Executive Committee.
 • Surygala J. (red.) (2006), Ropa naftowa: właściwości, przetwarzanie, produkty. Vademecum rafinera. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Uberman R. (2008), Standardized Measure of Discounted Future Net Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Resen'es and Capitalized Costs of Exploration and Development as Two Ways to Include Oil and Gas Assets' Valuation in Financial Statements, Balkema, Taylor & Francis Group, London.
 • Uberman R. (2011), Ocena przydatności podejścia kosztowego do wyceny aktywów geologiczno-górniczych, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 2772.
 • Wood D. (2008), Valuation and Risk Analysis of Oil and Gas Assets, Energy Institute, London (materiały szkoleniowe).
 • Wright Ch.J., Gallun R.A. (2008). Fundamentals of Oil & Gas Accounting. PennWell. Tulsa.
 • Wysatta M. (2005), Resen'es accounting rules chronicled, "Reservoir Solutions", vol. 2, no. 8, s. 3.
 • Extractive Activities - Oil and Gas (Topic 932). Oil & Gas Resen'es Estimations and Disclosures (2010), Accounting Standards Update no. 2010-03.www.fasb.org/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1175820075990&blobheader=application%2 Fpdf (dostęp: 27 sierpnia 2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.