PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 67 | nr 123 | 135--153
Tytuł artykułu

Wpływ metod prywatyzacji na kształt systemu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach

Warianty tytułu
The Impact of Privatisation Methods on Companies' Management Accounting System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia, w jakim stopniu prywatyzacja polskich przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej wpływa na kształt rachunkowości zarządczej. Autorki artykułu poddają analizie i badaniu dwa przedsiębiorstwa farmaceutyczne, w których zostały dokonane zmiany własnościowe w ostatnich latach. Szczególną uwagę poświęcono restrukturyzacji służb finansowo-księgowych w badanych podmiotach, budowaniu działu controllingu, kwalifikacjom oraz kompetencjom osób, które realizowały powierzone zadania, a także omówieniu narzędzi rachunkowości zarządczej, które zostały lub miały zostać wdrożone. Z jednej strony przedstawiono obraz zagranicznego inwestora, który był w pełni zaangażowany w proces wdrożenia narzędzi rachunkowości zarządczej oraz miał umiejętność wykorzystywania informacji pochodzącej z tego systemu. Z drugiej strony została zaprezentowana spółka pracownicza, której pracownicy będący jednocześnie akcjonariuszami sprywatyzowanego przedsiębiorstwa nie dostrzegali zagrożeń płynących z otoczenia i nie podejmowali działań mających uchronić przedsiębiorstwo przed pogorszeniem kondycji finansowej. Informacja, którą daje system rachunkowości zarządczej i jej wykorzystanie stają się podstawą egzystencji innowacyjnych przedsiębiorstw oraz pozwalają na budowanie przewagi konkurencyjnej. Przeprowadzona analiza organizacji pozwoliła autorkom na postulowanie konieczności wprowadzania zmian w szeroko rozumianej księgowości, jako komórki organizacyjnej, oraz wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej, aby wspomagać osiąganie celów strategicznych. Informacja ex ante pochodząca z systemu rachunkowości zarządczej znacząco wpływa na rozwój współczesnych przedsiębiorstw, poprawiając ich konkurencyjność, a co za tym idzie umożliwiając wzrost wartości dla akcjonariuszy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the impact of privatisation of companies on their management accounting systems. Two recently privatised pharmaceutical companies are compared in order to analyse the effect of restructuring of their financial and accounting function. Special attention is also paid to the establishment of the controlling department and to management accounting tools which were implemented or were going to be implemented. In one of the studied companies - a multinational company - the owner was actively engaged in introduction of management accounting tools and knew how to use them in an effective way. In the second company - an employee-owned company - the owners did not notice the symptoms of crisis and their inaction worsened the financial condition of the company. The article underlines the importance of the management accounting system to future success of companies and their wellbeing and postulates using management accounting tools to support achievement of strategic goals. (original abstract)
Rocznik
Tom
67
Numer
Strony
135--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Boateng A., Bampton R. (2010), Integrating management accounting systems in mergers and acquisition: the role of management accountants, "Research Executive Summaries Chartered Institute of Management Accountants", vol. 6, issue 5.
 • Busco C., Riccaboni A., Scapens R.W. (2001), Culture vultures, "Financial Management", March, s. 30-32.
 • Busco C.. Riccaboni A., Scapens R.W. (2002), When culture matters: process of organizational Learning and Transformation, "Reflections", vol. 4, no. 1, s. 43-54.
 • Covaleski M.A., Dirsmith M.W. (1991), The management of legitimacy and politics in public sector administration, "Journal of Accounting and Public Policy", vol. 10, s. 135-156.
 • Denzin N. (2006), Sociological Methods: A Sourcebook, Aldine Transaction, Chicago.
 • Eisenhardt K.M. (1989), Building theories form case study research. "Academy of Management Review", vol. 14, s. 532-550.
 • Firth M. (1996), The diffusion of managerial accounting procedures in the People" s Republic of China and the influence of foreign partnered joint ventures, "Accounting, Organizations and Society", vol. 21, no. 7-8, s. 629-654.
 • Gerhart B., Milkovich G.T. (1990), Organizational differences in managerial compensation and financial performance, "Academy of Management Journal", vol. 33, no. 4, s. 663-691.
 • Gowland D., Aiken M. (2005), Changes to financial management performance measures, accountability factors and accounting information systems of privatised companies in Australia, "Australian Journal of Public Administration", vol. 64, no. 3, s. 88-99.
 • Granlund M.. Malmi T. (2002), Moderate impact of ERPS on management accounting: a lag or permanent outcome?, "Management Accounting Research", vol. 13, s. 299-321.
 • Granlund M. (2003), Management accounting system integration in corporate mergers: a case study, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", vol. 16, issue 2, s. 208-243.
 • Haldma T., Laats K. (2002), Contingencies influencing the management accounting practices of Estonian manufacturing companies, "Management Accounting Research", vol. 13, no. 4, s. 379 400.
 • Informacja o wynikach kontroli prywatyzacji i restrukturyzacji sektora farmaceutycznego (2008), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, maj.
 • Jarosz M. (2000). Dziesięć lat prywatyzacji bezpośredniej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Jones C.S. (1985a), An empirical study of the role of management accounting systems following takeover and merger, "Accounting. Organisations and Society", vol. 10, s. 177-200.
 • Jones C.S. (1985b), An empirical study of the evidence for contingency theories of management accounting systems in conditions of rapid change, "Accounting, Organisations and Society", vol. 10, s. 303-328.
 • Jones C.S. (1986), Organisational change and the functioning of accounting, .Journal of Business Finance and Accounting", vol. 13, s. 283-310.
 • Jones C.S. (1992), The attitudes of owner-managers towards accounting control systems following management buyout, "Accounting, Organisations and Society", vol. 17, s. 151-168.
 • Kierunkowe założenia restrukturyzacji i prywatyzacji sektora farmaceutycznego (2002), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, lipiec.
 • McKinnon J. (1988), Reliability and validity in field research: some strategies and tactics, "Accounting, Auditing and Accountability Journal", no. 1, s. 34-54.
 • Nor-Aziah A.K. (2006). Role of accounting in a corporatized public organization intertwined issues of accountability and trust, "Malaysian Accounting Review", vol. 5, no. 2, s. 29-45.
 • O'Connor N.G., Chow C.W., Wu A. (2004), The adoption of "Western" management accounting /controls in Chinais state-owned enterprises during economic transition. "Accounting. Organizations and Society", vol. 29, s. 349-375.
 • Olesiński Z. (2000), Proces prywatyzacji w Polsce. KiW. Warszawa.
 • Program prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006 (2003), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, listopad.
 • Roberts J. (1990). Strategy and accounting in UK conglomerate. "Accounting. Organisations and Society", vol. 15, s. 107-126.
 • Savas E.S. (1992). Prywatyzacja. Klucz do lepszego zarządzania. PWE. Warszawa.
 • Sobańska I., Wnuk T. (2000), Causes and directions of changes in management accounting practice in Poland, Conference on Economics & Management: Actualities and Methodology, Kowno, May.
 • Strategia dla przemysłu farmaceutycznego do roku 2005 (2002), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, październik.
 • Sulaiman S., Ramii A. (2008), What factors drive change in management accounting in Malaysian organisations. "Malaysian Accounting Review", vol. 7, no. 1, s. 61-76.
 • Surdykowska S.T. (1997), Prywatyzacja. PWN, Warszawa.
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U. 1981, nr 24, poz. 122.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1990. nr 51. poz. 298.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych, Dz.U. 1990, nr 51, poz. 299.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, Dz.U. 1993, nr 44. poz. 202.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1996, nr 118, poz. 561.
 • Winiarski B., (2006). Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki (2011 ). Pricewa-terhouseCopers, Warszawa, wrzesień.
 • Wnioski wynikające z analizy sektora farmaceutycznego w Polsce (2002), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 • Wu J., Boateng A. (2010), Factors influencing changes in Chinese management accounting practices, "Journal of Change Management", vol. 10, no. 3, s. 315-329.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.