PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 11 | 20--33
Tytuł artykułu

Determinanty struktury kapitałowej w teorii uwzględniającej rynek produktów

Autorzy
Warianty tytułu
Determinants of Corporate Capital Structure in the Theory Including Product Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter badawczy. Jego celem jest identyfikacja oraz ocena siły i kierunku wpływu unikatowości produkcji na strukturę kapitałową przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach teorii uwzględniającej rynek produktów. Artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Część teoretyczna obejmuje charakterystykę determinant struktury kapitałowej występujących w teorii sytuacji na rynku produktów. W części empirycznej poddano weryfikacji wpływ unikatowości produkcji na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa. W tym celu wykorzystano modele matematyczne oraz metody statystyczno- ekonometryczne. Modele matematyczne dotyczą formuł szacowania zmiennych poddanych badaniu. Metody statystyczno-ekonometryczne obejmują natomiast testy parametryczne i nieparametryczne, takie jak: analiza regresji i korelacji. Badania potwierdziły, że wraz ze wzrostem unikatowości produkcji spada wskaźnik zadłużenia. Otrzymane wyniki świadczą, że im bardziej unikatowy jest wyrób, tym zadłużenie przedsiębiorstw produkujących takie wyroby spada. Polska literatura przedmiotu na temat charakteru determinant struktury kapitałowej oraz przydatności metod szacowania ich wpływu na strukturę w warunkach polskich wydaje się być niekompletna. Przyczyny takiej sytuacji mogą tkwić w braku dojrzałości i ciągłym rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz gospodarki jako całości. Powstają nowe, niekonwencjonalne źródła finansowania, a otoczenie przedsiębiorstw charakteryzuje zmienność. Pomocnym instrumentem w poznaniu i właściwym szacowaniu determinant są teorie struktury kapitału. Ich implementacja w praktyce gospodarczej często stwarza jednak konieczność dokonywania korekt uwzględniających warunki gospodarki polskiej, zapewniających porównywalność mierników i procedur obliczeniowych. Należy bowiem pamiętać o ich głównie angloamerykańskim rodowodzie. Dlatego też, przenosząc daną teorię na grunt polski, należy wziąć pod uwagę szereg istotnych różnic o charakterze instytucjonalnym, takich jak: obowiązujące normy prawne,poziom rozwoju gospodarczego,rola i znaczenie rynku kapitałowego. Dodatkową barierą empirycznej weryfikacji czynników struktury kapitałowej jest słaba znajomość koncepcji doboru źródeł finansowania i ich roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem wśród praktyków. Decydujące znaczenie przypisuje się zarządzaniu operacyjnemu kosztem zarządzania strategicznego, w ramach którego mieści się kształtowanie długoterminowej struktury kapitałowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this article is identification and estimation of the influence of product uniqueness on corporate capital structure according to the theory including product market. The article consists of two parts: theoretical and empirical one. Theoretical part contains description of the capital structure determinants appearing in the theory of product market. Empirical part relates to the verification of hypothesis within the range of the influence of product uniqueness on corporate capital structure by means of the mathematical models and statistical methods, such as correlation and regression. The investigation confirms that increasing product uniqueness effects debt decreasing. The reason for undertaking this subject was, that domestic literature on capital structure determinants in Polish conditions of managing seems to be incomplete. It may result from Polish capital market's immaturity and its continuous development. There appear new, unconventional sources of financing, and business environment becomes more changeable. Capital structure theories are helpful tools to recognize and estimate capital structure determinants. Anyway, they are of Anglo-American origin. To apply these theories to Polish conditions of managing, it is appropriate to take into consideration essential, institutional differences, such as: regulations in force,level of economic development,role of capital market. Additional barrier to empirical verification of capital structure determinants is poor knowledge of domestic managers as regards sources of corporate financing. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pracownik aparatu skarbowego
Bibliografia
 • 1. Aczel A.D. (2005), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • 2. Bhaduri S N. (2002), Determinants of capital structure choice: a study of the Indian corporate sector, \"Applied Financial Economics\", Vol. 12, nr 9
 • 3. Brander J.A., Lewis T.R (1986), Oligopoly and Financial Structure: The Limited Liability Effect, \"American Economic Review\", Vol. 76, nr 5
 • 4. Devlin S.J., Gnanadesikan R., Kettering J.R. (1975), Robust Estimation and Outlier Detection with Correlation Coefficients, \"Biometrika\", Vol. 62, nr 3
 • 5. Dziechciarz J. (red.) (2003), Ekonometria: metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
 • 6. Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • 7. Heij Ch., Boer P., Franses P H., Kloek T., Dijk H.K. (2004), Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, New York
 • 8. Hovakimian A., Opler T., Titman S. (2001), The Debt-Equity Choice, \"Journal of Financial and Quantitative Analysis\", Vol. 36, nr 1
 • 9. Jerzemowska (1999), Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa
 • 10. Maksimovic V., Titman S. (1991), Financial Policy and Reputation for Product Quality, \"Review of Financial Studies\", Vol. 4, nr 1
 • 11. Mynarski S. (2000), Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze, Kraków
 • 12. Nowak E. (2006), Zarys metod ekonometrii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • 13. Perotti E C., Spier K.E. (1993), Capital Structure as a Bargaining Tool: The Role of Leverage in Contract Renegotiation, \"American Economic Review\", Vol. 83, nr 5
 • 14 Rachev S T., Mittnik S., Fabozzi F.J., Focardi S.M., Jasić T. (2007), Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques, John Wiley &Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
 • 15. Ryen G.T., Vasconcellos G.M., Kish R.J. (1997), Capital structure decisions: What have we learned, \"Business Horizons\", Vol. 40, nr 5
 • 16. Stanisz A. (2000), Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, tom II, Statsoft, Kraków
 • 17. Stanisz A. (2001), Przystępny kurs statystyki w oparciu o programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Statsoft, Kraków
 • 18. Steczkowski J. (2005), Opis statystyczny. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie informacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów
 • 19. Titman S., Wessels R. (1988), The Determinants of Capital Structure Choice, \"Journal of Finance\", Vol. 43, nr 1
 • 20. Verbeek M. (2000), A Guide to Modem Econometrics, John Wiley &Sons, Ltd, Chichester
 • 21. Wald J.K. (1999), How Firm Characteristics Affect Capital Structure: An International Comparison, \"Journal of Financial Research\", Vol. 22, nr 2
 • 22. Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, PWN, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.