PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 51--62
Tytuł artykułu

Prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne

Autorzy
Warianty tytułu
The Right to Privacy of People Holding Public Posts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Główny wątek artykułu to relacja dwóch gwarantowanych w Konstytucji RP praw: prawa do prywatności osób pełniących funkcje publiczne oraz podmiotowego prawa dostępu obywatela do informacji. Autorka omawia zakres ochrony prywatności, kwestię braku w ustawodawstwie jednolitej defi nicji legalnej osoby pełniącej funkcje publiczne oraz dylematy pojawiające się przy rozstrzyganiu o pierwszeństwie tych konkurujących ze sobą konstytucyjnych praw. Analizując orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych, formułuje ponadto kilka uwag mających za cel doprecyzowanie warunków usprawiedliwionej ingerencji w prywatność osób pełniących funkcje publiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The main subject of the article is the relationship between two rights guaranteed by the Polish Constitution: the right to privacy of people holding public posts and the citizen's personal right of access to information. The authoress discusses the extent to which privacy is protected, the absence from the legislation of a single legal definition of a person holding a public post and dilemmas appearing in the determination of the priority of these competing constitutional rights. In her analysis of the case law of the Constitutional Tribunal and the common courts, she also makes a number of comments to clarify the conditions for justified interference in the privacy of people holding public posts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • A. Mednis, Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków 2006, s. 39, 43-44.
 • A. Sakowicz, Prawnokarne gwarancje prywatności, Kraków 2006, s. 45 i n.
 • J. Braciak, Prawo do prywatności, Warszawa 2004, s. 57-60.
 • A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), "Studia Cywilistyczne" 1972/XX, s. 30.
 • J. Sieńczyło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kraków 2006, s. 75-102.
 • M. Puwalski, Prawo do prywatności osób publicznych, Toruń 2003, s. 13-27.
 • K. Complak, Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, "Przegląd Sejmowy" 1998/5, s. 45-46.
 • T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2002, s. 76.
 • L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010, s. 91-92.
 • B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 245.
 • A. Bojańczyk, Karnoprawne aspekty prawa pracownika do tajemnicy komunikowani się, cz. 1, "Palestra" 2003/1-2, s. 47.
 • K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 150-161.
 • M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008, s. 74-75.
 • M. Bidziński, zob. Komentarz do art. 5, w: M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 73-74.
 • M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002, s. 164.
 • L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 267
 • R.A. Stefański, Osoba pełniąca funkcję publiczną jako podmiot przestępstwa łapownictwa, "Prokuratura i Prawo" 2000/11, s. 137
 • M.G. Węglowski, Pojęcie "funkcji publicznej w aspekcie przestępstw łapownictwa", "Prokuratura i Prawo" 2003/7-8, s. 35-39
 • M. Filar, Zakres pojęciowy znamienia pełnienie funkcji publicznej na gruncie art. 228 k.k., "Palestra" 2003/7-8, s. 59.
 • J. Potulski, Komentarz do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, LEX/el. 2004, teza 8 komentarza do art. 115.
 • P. Kardas, Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi jako ustawowe kryterium wyznaczające zakres znaczeniowy pojęcia "osoba pełniąca funkcję publiczną", "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2005/1, s. 48.
 • J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo do ochrony sfery życia prywatnego osób publicznych w świetle polskiej doktryny i orzecznictwa, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2005/2, s. 8.
 • M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2010, s. 246.
 • A. Rzepecka-Gil, Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2009, s. 44-47.
 • P. Sitniewski, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2011, s. 92.
 • G. Sibiga, Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych, "Samorząd Terytorialny" 2003/11, s. 8-9.
 • I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.