PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 | 75--83
Tytuł artykułu

Multicentryczność systemu norm prawa administracyjnego

Warianty tytułu
Multicentricity of the System of Legal Norms in Administrative Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka podejmuje próbę przedstawienia koncepcji normy multicentrycznej, czyli normy, która została dekodowana z przepisów ustanowionych przez różne centra prawodawcze - krajowe, unijne lub międzynarodowe. Koncepcja ta - zdaniem autorki - może stanowić jeden z mechanizmów służących zapewnieniu harmonijnego funkcjonowania współczesnego multicentrycznego systemu prawnego, w tym w szczególności unikania kolizji pomiędzy jego elementami. (abstrakt oryginalny)
EN
The authoress attempts to present the concept of a multicentric norm, namely a norm which has been decoded from the provisions laid down by the various legislative centres - national, EU and international. According to the authoress, this concept can be one of the mechanisms used to ensure the harmonious functioning of a contemporary multicentric legal system, including in particular the avoidance of conflicts between its elements. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
75--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, "Państwo i Prawo" 2005/4, s. 3-10.
 • E. Łętowska, "Multicentryczność" systemu prawa i wykładnia jej przyjazna, w: L. Ogiełło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005, s. 1127-1146.
 • M.P. Maduro, Interpreting European Law: Adjudication in a context of constitutional pluralism, http://www.ejls.eu/2/25UK.pdf.
 • A. Kustra, Wokół problemu multicentryczności systemu prawa, "Państwo i Prawo" 2006/6, s. 85-99.
 • W. Lang, Wokół "multicentryczności systemu prawa", "Państwo i Prawo" 2005/7, s. 95-99.
 • A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007, s. 215.
 • M. Romanowicz, Dyskrecjonalność interpretacyjna sędziego w czasach multicentryzmu, w: W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010, s. 425-430.
 • M. Kisielowska, Zasada legalności działania organów administracji publicznej w multicentrycznym systemie prawa, Kraków 2010, niepubl., s. 170.
 • M. Kulesza, Przepisy administracyjne w "zamkniętym systemie źródeł prawa". Opinia dla Trybunału Konstytucyjnego. Uzasadnienie opinii, "Samorząd Terytorialny" 2000/9, s. 3-35.
 • J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 16.
 • A. Wróbel w: M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX/el. 2012.
 • M. Niedźwiedź, Funkcjonowanie samorządowych kolegiów odwoławczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, "Casus" 2011/2, s. 9-11.
 • J. Zimmermann, Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1986, s. 107.
 • T. Rabska, Swoistość prawa administracyjnego a reguły wykładni prawa - kilka uwag dyskusyjnych, w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 roku, Kraków 2007, s. 681.
 • M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 74.
 • W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006, s. 19.
 • M. Zieliński, Wybrane zagadnienia wykładni prawa, "Państwo i Prawo" 2009/6, s. 8.
 • J. Wróblewski, Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław 1990, s. 79-80.
 • E. Smoktunowicz, Kodeks postępowania administracyjnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego. Wykładnia prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1995, s. 37-38.
 • R. Zenc, Prowspólnotowa wykładnia polskiego prawa administracyjnego, w: C. Mik (red.), Wykładnia prawa Unii Europejskiej, Toruń 2008.
 • L. Leszczyński, Wykładnia operatywna (podstawowe właściwości), "Państwo i Prawo" 2009/6, s. 18.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 40.
 • J. Filipek, Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1982/99.
 • J. Rideau, Le rôle des Etats membres dans l'application du droit communautaire, "Annuire Francais de Droit International" 1972, s. 864.
 • S. Biernat, Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - wyzwania dla organów stosujących prawo, w: E. Piontek (red.), Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 108, 110.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.