PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 6 | 15--25
Tytuł artykułu

Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki

Autorzy
Warianty tytułu
Development of a Marketing Strategy for a Town on the Tourism Market - Overview of Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autorka prezentuje problem kształtowania strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym. Prowadząc rozważania na podstawie dorobku literatury marketingowej, autorka sygnalizuje kluczowe obszary marketingowe, które jej zdaniem należy uwzględnić przy podejmowaniu działań na rzecz kształtowania strategii miasta. W opracowaniu zwraca również uwagę na specyfi kę rynku turystycznego miasta, gdyż w dużej mierze ona przesądza o ostatecznym kształcie niniejszej strategii. (abstrakt oryginalny)
EN
The author uses the article to present the problem of developing a marketing strategy for a town on the tourism market. During the considerations based on the acquis of marketing literature, the authoress indicates the key areas of marketing which, in her opinion, should be taken into account when taking steps to prepare a town's strategy. She also draws attention to the specificities of the town's tourist market, because this largely determines the final shape of the strategy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • T. Markowski, Marketing miasta, w: T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Warszawa 2002, s. 108.
 • K. Andruszkiewicz, Strategiczne działania marketingowe samorządów terytorialnych a konkurencyjność regionu, w: E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Stryżewska, W. Wrzosek (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa 2006, s. 387.
 • G.J. Ashworth, Should we brand places, "Journal of Town & City Management" 2010/1; M. Kavaratzis, From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands, "Place Branding" 2004/1.
 • Ph. Kotler, Marketing places: attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations, Nowy Jork 1993.
 • B. Buzowska, Marketingowa orientacja w praktyce jednostki samorządu terytorialnego - dziedzictwo kulturowe wartością marketingową wizerunku powiatu tarnowskiego, "Samorząd Terytorialny" 2010/3, s. 33.
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Kraków 2012, s. 96.
 • H.E. Sørensen, Why competitors matter for market orientation, "European Journal of Marketing" 2009/5-6; B. J. Jaworski, A.K. Kohli, B.J. Jaworski, Market orientation: review, refi nement and roadmap, "Journal of Market - Focused Management" 1996/2.
 • F. Misiąg, Metodyczne problemy badania orientacji marketingowej, "Marketing i Rynek" 2001/10.
 • A. Szromnik, Orientacja marketingowa miasta (gminy) - próba uogólnienia i metoda pomiaru, w: L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), Marketing: koncepcje, badania, zarządzanie, Warszawa 2002.
 • R. Niestrój, Typologie orientacji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005/677, s. 8.
 • F. Misiąg, Bariery procesu kształtowania orientacji marketingowej, "Handel Wewnętrzny" 2003/2, s. 1.
 • Z. Knecht, Zarządzanie marketingiem, Warszawa 2008, s. 60.
 • A. Szromnik, Orientacja marketingowa miasta (gminy) - próba uogólnienia i metoda pomiaru, w: Marketing: koncepcje, badania, zarządzanie, L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), Warszawa 2002, s. 299.
 • M. Obrębalski, Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wrocław 1998, s. 19.
 • A.D. Chandlera, Strategy and Structure. Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, Cambridge 1962.
 • K. Obłój, Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces fi rmy, Warszawa 2010.
 • A. Baruk, Dynamiczne kształtowanie strategii marketingowej fi rmy, Toruń 2002.
 • I. Rutkowski, Istota strategii marketingowej, w: W. Wrzosek (red.), Strategia marketingowa, Warszawa 2004, s. 11.
 • A. Szromnik, Metodologiczne problemy kształtowania strategii marketingowej jednostki przestrzenno-administracyjnej, "Samorząd Terytorialny" 2002/7-8, s. 62.
 • T. Żabińska, L. Żabiński, Gmina jako obiekt analizy i marketingu strategicznego, w: Metody badań marketingowych, X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych, Krynica 24-26.09.1996 r., Kraków 1996, s. 551.
 • M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Poznań 2007, s. 58.
 • L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej fi rmy, Warszawa 2000, s. 574-578.
 • T. Domański, Marketing miasta. Wyzwania strategiczne, w: H. Szulce, M. Florek (red.), Marketing terytorialny, Poznań 2006, s. 80.
 • D. Szwajca, Jak zmienić wizerunek miasta, "Marketing i Rynek" 2009/2, s. 21.
 • R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem: aspekty strategiczne, Warszawa 2002, s. 152.
 • E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Warszawa 1998, s. 88-89.
 • B. Meyer, Możliwość wykorzystania narzędzi planistycznych i marketingowych w procesie kreowania produktów turystycznych o charakterze obszarowym, w: J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa 2010, s. 137.
 • K. Michałowski, R. Ziółkowski, Zarządzanie turystyką, Białystok 2002, s. 103.
 • A. Panasiuk, A. Tokarz-Kocik, Podstawowe pojęcia dotyczące rynku usług turystycznych i rekreacyjnych, w: A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki, Warszawa 2011, s. 113-114.
 • A. Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Kraków 2010, s. 9.
 • V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Warszawa 1996; S. Briggs, Marketing w turystyce, Warszawa 2003; J. Altkorn, Marketing w turystyce, Warszawa 2006. 43 R. Pawlusiński, Rynek turystyczny i mechanizmy jego funkcjonowania - podstawowe zagadnienie, w: W. Kurek (red.), Turystyka, Warszawa 2007, s. 353.
 • 44 R. Seweryn, Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Kraków 2008, s. 11.
 • S.A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wrocław 2001, s. 132-133.
 • B. Meyer, Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych, "Acta Scientarium Polonorum. Oeconomia" 2010/9, s. 316.
 • A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny miejsce, Łódź 2003, s. 67.
 • J. Majewska, Pomiar i ocena stadium rozwoju turystycznego miasta w ostatnich dziesięcioleciu - Poznań na tle największych miast w Polsce, w: G. Gołembski (red.), Sposoby mierzenia i uwarunkowania funkcji turystycznej miasta. Przykład Poznania, Poznań 2011, s. 37.
 • A. Pawlicz, Aktywność podmiotów samorządu terytorialnego w zakresie oferty turystycznej, w: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna, Warszawa 2008, s. 205.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.