PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 5 Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego | 320--332
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość osób fizycznych na obszarach wiejskich Podkarpacia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Physical Persons' Enterprise at the Village Territories of Podkarpacki Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest analiza przedsiębiorczości na obszarach wiejskich woj. podkarpackiego. Wstępnie przyjęto, że przedsiębiorczość jest procesem innowacyjnego myślenia i podejmowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, na własny rachunek i ryzyko. Jako miernik przedsiębiorczości przyjęto liczbę zakładów osób fizycznych, zwanych również pozarolniczymi indywidualnymi podmiotami gospodarczymi. Podmioty te odegrały istotną rolę w procesie przemian własnościowych w całej Polsce i na Podkarpaciu. Według E. Kirejczyka (1988), obejmują one działalność gospodarczą osób fizycznych w dziedzinie produkcji, rękodzieła, usług i budownictwa. Stanowią grupę jednostek gospodarczych o stosunkowo zróżnicowanych funkcjach. (fragment tekstu)
EN
Modern economy conditions inherent to the policy of European countries force us to implement the multifunctional development of village areas. This process is aimed to the development of the economic activity of individual persons and must lead to the building the strong economy of the region. Research in the enterprise level on the village territories paid attention to social and economic conditions, that affect the increasing quantity of individual person who run business in 2001-2006. In the light of changes that took place recently, it is important to presenta concise description of the local factors that influence the economic development of the village territories directly or indirectly. The analysis of the economic situation concerning Podkarpacki region has showed that this region is overpopulated and with excessive fragmentation of small farms and it was proved by the General Farming Census in 2002. Although many chances was caused by modern economy, the inhabitants of village areas are concentrated mainly at the farms and are busy with work there. On the commune level there is the differentiation of business activity of individual persons. A certain increase of non-agriculture business entities in 2001-2006 was register only in 20 space units where the value of enterprise index was more than 80. At the same time the decrease was noted on the areas where the index value was the lowest. The research showed that in 2006 at the village territories of Podkarpacki region 42.1% of total amount of individual entities operated. It proves that comparing to the demographic potential there is deficit in these kind of entities. However the period considered in the research was relatively short and the analyzed changes in individual business entities are not distinguishable. As we analyze space differentiation of enterprise development we must take into account high index value territories are attractive for investors or tourists. In the second zone of increase there are the territories situated near towns or the communication routes. The additional researches gave the possibility to notice that the increase of business activity of individual person is closely connected with the attitudes of villagers and availability of financial resources. The correlations confirm that the gradual economic growth prove the assumption that the entrepreneurship will be maintained among villages, but one must not count on the more dynamic development. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Bibliografia
 • 1. Balcerowicz L., 1997, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa.
 • 2. Borsuk I., 2007, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w powiecie augustowskim [w:] Samorząd w procesie rozwoju regionów polski wschodniej, B. Plago (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok.
 • 3. Citkowski M., 2007, Kierunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w gminach województwa podlaskiego [w:] Samorząd w procesie rozwoju regionów polski wschodniej, B. Plago (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok.
 • 4. Drucker P., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • 5. Górz B., 2003, Społeczeństwo i gospodarka Podhala w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • 6. Iwicki S., 2001, Rola turystyki w zrównoważonym i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich [w:] Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, W. Maik, K. Marciniak (red.), Wydawnictwo WPSTiH, Bydgoszcz.
 • 7. Kamińska W., 2004, Kształtowanie się pozarolniczej indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce w latach 1988-2003, IGiAS PAN, Kielce.
 • 8. Kamińska M., 2004, Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich Polski południowej w latach 1994-2003, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • 9. Kamińska W., 1996, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza jako nowy element w strukturze gospodarczej Polski Południowo-Wschodniej [w:] "Biuletyn KPZK PAN", 174/1996, Warszawa.
 • 10. Kamińska W., 1999, Przemiany struktury rodzajowo-przestrzennej pozarolniczej indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce w latach 1991-1994, "Przegląd Geograficzny", t. LXIX, z. 1-2, Warszawa.
 • 11. Kirejczyk E., 1988, Ewolucja i rozwój pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej w latach 1979-1986 [w:] E. Kirejczyk (red.), Pozarolnicza gospodarka nieuspołeczniona, Wyd. UW, Warszawa.
 • 12. Krajewski K., Śliwa J., 2004, Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 13. Maik W., 1995, Problematyka lokalna w okresie przełomu postmodernistycznego i transformacji społeczno-ekonomicznej. Przegląd nowych ujęć kwestii lokalnej w teorii i praktyce społeczno-gospodarczej państw zachodnich [w:] S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek (red.), Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Wyd. UMK, Toruń.
 • 14. Markas M.E., Młynarczyk K., 2002, Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich [w:] Agroturystyka, K. Młynarczyk (red.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • 15. Parysek J., 1991, Which way? Possibilities of the integration of the Polish economy and industry with the European Economic Community as seen start of 1990s [w:] T. Marszał, J. Stejskał (red.), The impact of transition to a market economy in countries of Central-Eastern Europe upon the spatial structure of international economic relations in the manufacturing sector, Wyd. UŁ, Łódź.
 • 16. Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, WN PWN, Warszawa.
 • 17. Skowronek S., 1991, Finansowanie małych firm, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • 18. Smoleń M., 2006, Uwarunkowania otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa [w:] Paradygmaty oceny funkcjonowania przedsiębiorstw, "Zeszyt Naukowy", 21/2006, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Krosno.
 • 19. Sobczyk G., 1995, Rynkowe uwarunkowania rozwoju małego biznesu (na podstawie województwa lubelskiego) [w:] B. Piasecki, Z. Konieczny (red.), Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, Wyd. UŁ, Łódź.
 • 20. Wojtasiewicz L., 1997, Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcie metodologiczne [w:] W. Maik (red.), Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, "Biuletyn KPZK PAN", 177/1997, Warszawa.
 • 21. www.stat.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.