PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | vol. 11, nr 1 (40), t. 1 Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych | 11--22
Tytuł artykułu

Zmiany w sferze konsumpcji w wybranych krajach europejskich a kryzys gospodarczy

Warianty tytułu
Changes in Consumption in Selected European Countries and Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule ukazano złożoną naturę zachowań konsumentów, które w warunkach kryzysu gospodarczego ulegają zmianom, oddziałując na zachowania ekonomiczne jednostki. Realizacji powyższego celu sprzyjało ukazanie roli konsumenta jako podmiotu ekonomicznego oraz przykładów empirycznych odnoszących się do zmiany jego zachowań w wybranych krajach europejskich w warunkach kryzysu gospodarczego. Przeprowadzone analizy wskazują, iż kryzys w różnym stopniu oddziałuje na zachowania konsumentów i innych uczestników rynku, powodując ich zmiany. Oznaki kryzysu uwidaczniają się w decyzjach konsumentów, którzy dostrzegając niepewną sytuację i możliwości wystąpienia różnych rodzajów ryzyka, podejmują bardziej lub mniej przemyślane decyzje, ponadto poszukują sposobów przezwyciężenia kryzysu. Skutki kryzysu mogą być bardziej dotkliwe dla jednych konsumentów, a mniej uciążliwe dla innych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article a folded nature of behavior of consumers was shown, which, in the conditions of an economic crisis is undergoing changes, influencing "economic behavior of the individual". The realization of the above purpose was supported by the presentation of the role of the consumer as the "economic subject" as well as empirical examples relating to the change in his behavior in selected European countries in economic crisis. Conducted analyses show that the crisis, to a different extent, has an influence on the consumers' and other market participants' behavior, causing changes. Indications of the crisis are seen in consumers' decisions, who, noticing the precarious situation and possibilities of the appearance of different risks, make their decisions, more or less thought through. Moreover, they seek ways to overcome the crisis. Effects of crisis can be more severe for some consumers and less troublesome for others. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Agencja Rynku Rolnego. (2012). Biuletyn informacyjny nr 3. Warszawa: Agencja Rynku Rolnego, http://www.arr.gov.pl/data/400/biuletyn_informacyjny_arr_3_2012.pdf.
 • Burlita, A. (2011). Metodyka badań gospodarstw domowych w fazie dekoniunktury. W: A. Burlita, G. Maniak i A. Zelek (red.), Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Pozyskano z: http://dekoniunktura.pl/wp-content/uploads/2012/04/6Szczecin-w-ca%C5%82o%C5%9Bci.-pdf.pdf.
 • Bywalec, C. i Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Claessens, S., Kose, M.E. i Terrones, M.E. (2010). The global financial crisis: How similar? How different? How costly? Journal of Asian Economics, 21 (3), 247-264, http://dx.doi.org/10.1016/j.asieco.2010.02.002.
 • Danielak, W. (2008). Kształtowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o analizę zachowań nabywców - implikacje dla producentów i sprzedawców. W: M. Wiśniewska i E. Malinowska (red), Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w sektorze rolno-spożywczym, kierunki rozwoju. Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Dąbrowska, A, i Janoś-Kresło, M. (2009). Usługi jako współczesny kreator konsumpcjonizmu. W: B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Dąbrowska, A. (2011). Consumer behaviour in the market of catering services in selected countries of Central-Eastern Europe. British Food Journal, 113 (1), 96-108, http://dx.doi.org/10.1108/00070701111097367.
 • Gómez-Martinez, S. i in. (2012). Eating Habits and Total and Abdominal Fat in Spanish Adolescents: Influence of Physical Activity. The AVENA Study. Journal of Adolescent Health, 50 (4), 403-409, http://dx.doi.org/10.1016jjadohealth.2011.08.016.
 • Grzega, U. (2011). Oznaki kryzysu gospodarczego w świetle wskaźników ekonomicznych. W: E. Kieżel i S. Smyczek (red.), Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego. Warszawa: Placet.
 • GUS. (2012). Budżety gospodarstw domowych w 2011 roku. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS.
 • Inklaar, R. i Yang, J. (2012). The impact of financial crises and tolerance for uncertainty. Journal of Development Economics", 97 (2), 466-480, http://dx.doi.org/10.1016/j.deveco.2011.05.011.
 • Kieżel, E. (red.). (2004). Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kieżel, E. (2010). Konsumpcja i konsument we współczesnej gospodarcze rynkowej. W: E. Kieżel (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kowalski, T. i Shachmurove, Y. (2011). The financial crisis: What is there to learn? Journal of International Financial Markets, Institutions & Money", 22 (3), 238-247, http://dx.doi.org/10.1016fj.gfj.2011.10.014.
 • Kwiatkowska, E. i Levytska, G. (2009). Konsument na rynku usług gastronomicznych. W: B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Leksykon zarządzania. (2004). Warszawa: Difin.
 • Małysa-Kaleta, A. (2009). Konwergencja spożycia w Polsce do poziomu krajów UE jako warunek konwergencji poziomu życia. W: B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Mróz, B. (2009). Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach. W: B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Pluta, A. (2004). Kryzys a sprawność kadry kierowniczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. W: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej.
 • Porada-Rochoń, M. (2009). Wpływ determinant kryzysu na przebieg procesu restrukturyzacji polskich i amerykańskich przedsiębiorstw. W: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej.
 • Słaby, T. i Maliszewski, K. (2009). Konsumpcjonizm a jakość życia. W: B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Smyczek, S. (2010). Modele rynkowych zachowań konsumentów. W: E. Kieżel (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sobiecki, R. (2010). Kryzysy rolne a bezpieczeństwo żywnościowe. W: R. Sobiecki i W. Pietrewicz (red.), Przedsiębiorstwo a kryzys globalny. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Teichmann, E. (2011). Wpływ recesji globalnej 2008-2009 na gospodarkę i politykę dostosowawczą państw bałtyckich w 2010 r. W: K. Falkowski (red.), Kryzys gospodarczy 2008-2009 w Europie Wschodniej i państwach bałkańskich. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-5_pl.htm
 • http://www.finanse.egospodarka.pl/85691,Wydatki-konsumpcyjne-w-UE-w-II-kw-2012,1,48,1.html (11.10.2012).
 • http://www.portalspozywczy.pl/finanse/wiadomosci/wydatki-konsumpcyjne-w-unii-europejskiej-w-iii-kw-br-byly-nizsze-o-1-6-proc-rdr,80048.html (15.01.2013).
 • http://www.slideshare.net/ceobroadband/nielsen-global-consumer-confidence-q4-2011 (25.10.2012).
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/f_polska_w_liczbach_2012.pdf (10.01.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.