PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | vol. 11, nr 1 (40), t. 1 Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych | 40--53
Tytuł artykułu

Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych

Autorzy
Warianty tytułu
Should We Treat Prosumption as One-dimensional Phenomenon in the Time of Crisis? Exploration among Users of Community Portals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Główny problem naukowy niniejszego artykułu wyraża się w pytaniu: Czy w dobie kryzysu ekonomicznego prosumpcja powinna być postrzegana jako zjawisko jedno- czy wielowymiarowe? Dotychczas w literaturze definiowano prosumpcję głównie przez pryzmat indywidualistycznych korzyści dla klienta związanych z personalizacją, pomijając najczęściej kwestię kosztów związanych z nabyciem i użytkowaniem produktów "szytych na miarę". Takie postrzeganie prosumpcji nie jest uzasadnione w dobie kryzysu ekonomicznego, wywierającego presję na budżety gospodarstw domowych na całym świecie. Badania empiryczne zaprezentowane w niniejszym artykule wskazują, że pod względem zarówno teoretycznym, jak i pomiarowym prosumpcja stanowi zjawisko dwuwymiarowe, w którym można wyróżnić prosumpcję racjonalizatorską oraz prosumpcję ekshibicjonistyczną. Dwuwymiarowy model pomiarowy uzyskał wsparcie pod względem rzetelności i trafności na próbie użytkowników portali społecznościowych. W artykule wskazano również na wkład teoretyczny przeprowadzonych badań, a także ich znaczenie aplikacyjne i ograniczenia. Na koniec nakreślono dalsze kierunki badań w omawianym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
The main research problem of this paper takes form of the question: Should we treat prosumption as one-dimensional or multi-dimensional phenomenon in the time of crisis? Existing literature defines presumption mainly from perspective of individualistic benefits for customer connected with personalization, but costs associated with buying and using products are largely neglected. Such understanding of prosumption is not justified in the time of crisis that puts households under budgetary pressure on the global scale. The empirical study presented in this paper suggests that prosumption is a two-dimensional phenomenon, where one can distinguish Rationalistic Prosumption and Exhibitionistic Prosumption. Two-dimensional measurement model is supported by the sample of users of community portals in terms of its reliability and validity. The paper indicates its theoretical contribution, managerial meaning and limitations. At the end of the paper further research directions are discussed. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Bibliografia
 • Anderson, J.C. i Gerbing, D.W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103 (3), http://dx.doi.org/10.1037//0033-2909.103.3.411.
 • Bachnik, K. (2010). Wybrane trendy w zarządzaniu w dobie kryzysu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania, 101.
 • Bagozzi, R.P. (1980). Causal Models in Marketing. New York: Wiley.
 • Baruk, A.I. (2008). Polscy nabywcy finalni jako prosumenci. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 705 (10).
 • Baruk, A.I. (2011). Lojalność nabywców finalnych. Aktywność prosumpcyjna na rynku produktów spożywczych. Problemy Jakości, (8).
 • Blättel-Mink, B. i Hellmann, K.U. (red.). (2010). Prosumer Revisited: Zur Aktualität einer Debatte. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Dąbrowska, A. i Janoś-Kresio, M. (2009). Konsument w dobie kryzysu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 94.
 • Edvardsson, B., Tronvoll, B. i Gruber, T. (2011). Expanding understanding of service exchange and value co-creation: A social construction approach. Journal of the Academy of Marketing Science, 39 (2), 327-339, http://dx.doi.org/10.1007/s11747-010-0200-y.
 • Gajewski, Ł. (2009). Prosumpcja - praktyki konsumenckiej innowacyjności. e-mentor, 29 (2).
 • Gronroos, C. (1990). Relationship approach to marketing in service contexts: The marketing and organizational behavior interface. Journal of Business Research, 20 (1), 3-11, http://dx.doi.org/10.1016/0148-2963(90)90037-E.
 • Gronroos, C. (2008). Service logic revisited: who creates value? And who co-creates? European Business Review, 20 (4), 298-314, http://dx.doi.org/10.1108/09555340810886585.
 • Guido, G. i Peluso, A.M. (2008) Preconditions for the diffusion of prosumption among firms: A case study approach. Problems and Perspectives in Management, 64.
 • Gummesson, E. (1987). The new marketing - developing long-term interactive relationships. Long Range Planning, 20 (4), 10-20, http://dx.doi.org/10.1016/0024- 6301(87)90151-8.
 • Hoyer, W.D. i in. (2010). Consumer cocreation in new product development. Journal of Service Research, 13 (3), http://dx.doi.org/10.1177/1094670510375604.
 • Iacobucci, D. (2010). Structural equations modeling: Fit indices, sample size, and advanced topics. Journal of Consumer Psychology, 20 (1), http://dx.doi.org/10.1016/j.jcps.2009.09.003.
 • Jastrzębska-Smolaga, H. (2000). W kierunku trwałej konsumpcji - dylematy, zagrożenia, szanse. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Koryszewski, M. (2009). Nasza Klasa: Kim są jej użytkownicy? Gazeta.pl, 24.03.2009.
 • Kotler, P. (1986). The prosumer movement: A new challenge for marketers. Advances in Consumer Research, 13 (1), 510-513.
 • Kramer, J. (2012). Droga od konsumpcjonizmu do konsumpcji zrównoważonej - cele i uwarunkowania. Referat na: V Forum Naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Kierunki badań w Uniwersytecie Ekonomicznym. Modele. Metody. Aplikacje praktyczne", Katowice.
 • Lusch, R.F. i Vargo, S.L. (2006). Service-dominant logic: reactions, reflections and refinements. Marketing Theory, 6 (3), http://dx.doi.org/10.1177/1470593106066781.
 • Michalik, Ł. (2012). Demografia serwisów społecznościowych. Social Media Blog. Pozyskano z: http://socialmedia.pl.
 • Mitrega, M. i Katrichis, J.M. (2010). Benefiting from dedication and constraint in buyer-seller relationships. Industrial Marketing Management, 39, 616-624, http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2009.05.004.
 • Mróz, B. (red.). (2009). Oblicza konsumpcjonizmu. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Mróz, B. (2010). Consumerism vs. sustainability: The emergence of new consumer trends in Poland. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 3 (1), 1-15, http://dx.doi.org/10.1504/IJEPEE.2010.032791.
 • Nunnally, J.C., Bernstein, I.H. i Berge, J.M.F. (1967). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.
 • Palmatier, R.W. i in. (2006). Factors influencing the effectiveness of relationship marketing: A meta-analysis. Journal of Marketing, 70 (4), 136-153.
 • Prahalad, C.K. i Ramaswamy, V. (2004). Co-creating unique value with customers. Strategy & Leadership, 32 (3), 4-9.
 • Prahalad, C.K. i Ramaswamy, V (2005). Przyszłość konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Simon, H. (2009). 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy. Warszawa: Difin.
 • Szymura-Tyc, M. (2006). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Tofler, A. (1980). The Third Wave. New York: William Morrow.
 • Vargo, S.L. i Lusch, R.F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68 (1), http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.68.L1.24036.
 • Xie, C., Bagozzi, R.P i Troye, S.V (2008). Trying to prosume: Toward a theory of consumers as co-creators of value. Journal of the Academy of Marketing Science, 36 (1), 109-122. http://dx.doi.org/10.1007/s11747-007-0060-2.
 • Zabiński, L. (2011). Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje i rozwój. Forum. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 33, 4-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.