PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | vol. 11, nr 1 (40), t. 1 Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych | 54--67
Tytuł artykułu

Upadłość konsumencka w wybranych krajach Unii Europejskiej a kryzys gospodarczy

Autorzy
Warianty tytułu
Consumer Bankruptcy in Selected European Union Member Countries in Relation to the Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie związku pomiędzy kryzysem gospodarczym a liczbą upadłości konsumenckich ogłaszanych w wybranych krajach Unii Europejskiej (w tym w Polsce). Scharakteryzowano w nim instytucję upadłości konsumenckiej oraz przedstawiono najważniejsze różnice pomiędzy rozwiązaniami upadłościowymi stosowanymi w poszczególnych systemach prawnych. Skonfrontowano wskaźniki gospodarcze wybranych krajów Unii Europejskiej z liczbą ogłaszanych upadłości. Opisana została również polska ustawa o upadłości konsumenckiej, a także wyniki badań na temat jej znajomości przez konsumentów. Przedstawiono krótką ocenę funkcjonowania polskiej ustawy, wskazując na przyczyny jej niewielkiej skuteczności. Podsumowanie zawiera ocenę zasadności wiązania liczby upadłości konsumenckich z sytuacją gospodarczą w danym kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the examination of the relation between the economic crisis and the number of consumer bankruptcies declared in the selected European Union member countries, including Poland. It describes the institution of consumer bankruptcy and presents the most essential differences between the bankruptcy solutions applied in particular legal systems. The economic indicators of the selected European Union member countries are confronted with the number of declared bankruptcies. The article also discusses the Polish law on consumer bankruptcy and the knowledge of law among consumers based on the survey results. It briefly assesses the Polish law and indicates the reasons for its low effectiveness. The conclusion includes the assessment of the legitimacy of interdependence between the number of consumer bankruptcies and the economic situation of a given country. (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • BIG InfoMonitor (2009). InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka.
 • Creditreform Economic Research Unit. (2008). Insolvencies in Europe 2007/2008. Neuss: Creditreform Economic Research Unit.
 • Creditreform Economic Research Unit. (2012). Insolvencies in Europe 2011/2012. Neuss: Creditreform Economic Research Unit.
 • Cukiernik, T. i Teluk, T. (2010). Najlepsze praktyki upadłości konsumenckiej. Gliwice: Instytut Globalizacji.
 • Fondeville, N., Özdemir, E. i Ward, T. (2010). Over-indebtedness. New evidence from the EU-SILC special module. European Commission. Research note, 4/2010, 13-28.
 • Gerhardt, M. (2009). Consumer Bankruptcy Regimes in the US and Europe. Further effects and implications of the crisis. Bruxelles: Centre for European Policy Studies.
 • Jaślikowski, M. (2011). Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Kilborn, J.J. (2009). Comparative Consumer Bankruptcy. Durham: Carolina Academic Press.
 • Piasecka-Sobkiewicz, M. (2009). Dłużnicy nie mają majątku na pokrycie kosztów upadłości konsumenckiej. Dziennik Gazeta Prawna, 2497 (121).
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i innych ustaw, 25 kwietnia 2007 r., Druk nr 1892.
 • Ramsay, I. (2010). Between Neo-Liberalisation and the Social Market: Approaches to Debt Adjustment and Consumer Insolvency in the EU. W: R. Anderson, H. Dubois, A. Koark, G. Lechner, I. Ramsay i H.W. Micklitz. (red.), Consumer Bankruptcy in Europe. Different Paths for Debtors and Creditors (s. 13). San Domenico di Fiesole: European University Institute.
 • Reifner, U., Niemi-Kiesiläinen, J., Huls, N. i Springeneer, H. (2010). Overindebtedness in European Consumer Law. Norderstedt: Books on Demand.
 • Roter, A. (2010). Ocena realizacji ustawy o upadłości konsumenckiej w Polsce. Gdańsk: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.
 • Słaby, T. (red.). (2009). Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Szpringer, W. (2006). Upadłość konsumencka. Inspiracje z rozwiązań światowych oraz rekomendacje dla Polski. Warszawa: CeDeWu.
 • Szymańska, A. (2012). Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej. Niepublikowana praca doktorska.
 • Świecka, B. (2008). Bankructwo gospodarstwa domowego - nowa instytucja w polskiej gospodarce. W: B. Świecka. (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna (s. 191). Warszawa: Diffin.
 • Świecka, B. (2009). Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie. Warszawa: Diffin.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 34, poz. 1572.
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości, Warszawa, 1 czerwca 2012 r.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_dd_edpt1&lang=en,(4.02.2013).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/inflation_dashboard/, (4.02.2013).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Household_accounts_at_regional_level, (4.02.2013).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin = 1, (4.02.2013).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode-=tec00115&plugin = 1, (4.02.2013).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec450&plugin = 1, (4.02.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.