PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 | 4--9
Tytuł artykułu

Implikacje globalizacji i regionalizacji dla przedsiębiorczości międzynarodowej

Autorzy
Warianty tytułu
Implications of Globalization and Regionalization for the International Entrepreneurship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej gospodarce światowej można dostrzec dwie równolegle występujące tendencje: globalizację objawiającą się w narastaniu współzależności pomiędzy różnymi państwami oraz regionalizację pogłębiającą powiązania istniejące między określonymi podmiotami gospodarczymi. Procesy te obserwowane są zazwyczaj wspólnie, przyczyniając się jednocześnie w bardzo dużym stopniu do zmian zachodzących w gospodarce światowej. Obecna faza zarówno globalizacji jak i regionalizacji posiada istotny wpływ na istniejące przedsiębiorstwa. W efekcie warunki działania firm są odmienne od tych, które można było zaobserwować zaledwie kilka lat wcześniej. Postępująca współzależność gospodarek oraz wzrost stopnia ich umiędzynarodowienia wpływają na kształtowanie się przedsiębiorczości oraz kreowanie odpowiednich postaw w podmiotach gospodarczych. Artykuł opisuje genezę oraz charakterystykę obydwóch procesów, zmierzając do określenia ich wpływu na przedsiębiorczość. Celem artykułu jest analiza tego, jakie implikacje wywołuje współczesna faza na kształtowanie się przedsiębiorczości międzynarodowej przedsiębiorstw w gospodarce światowej. (abstrakt oryginalny)
EN
In today`s global economy there might be seen two trends occurring simultaneously. On the one hand, we are dealing with globalization, manifested by the mounting of interdependence between different countries. On the other hand, with regionalization there occurs a deepening of the existing links between market units. These processes are seen usually together, while contributing, to a very large extent, to the changes in the global economy. The current phase of both globalization and regionalization has a significant impact on enterprises. As a result, companies operating conditions vary from those we observed just a few years earlier. They influence both the development of entrepreneurship and creation of appropriate attitudes within business entities. The article describes the origin and the characteristic of both processes with the aim to determine their impact on entrepreneurship. The purpose of the article is to analyze what implications are caused by the current phase as far as the establishment of international entrepreneurship of enterprises in the global economy is concerned. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
4--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant
Bibliografia
 • [1] ADAMCZUK M., Globalna architektura finansowa a współczesny kryzys finansowy, w: B. SKULSKA, M. DOMITER, W. MICHALCZYK (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Wydawnictwo Bniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • [2] BLANCHARD 0., Makroekonomia,Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • [3] BRATNICKI M., Zarys kontekstualnej teorii przedsiębiorczości organizacyjnej, "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 2(132).
 • [4] HAMMOND C., GROSSE R., Rich Man, Poor Man: Resources on Globalization, "Reference Services Review" 2003, vol. 3, no. 3.
 • [5] HRYNIEWICZ J.T.,Przedsiębiorczość i stosunek Polaków do pracy. Stan obecny i perspektywy zmian, "Przegląd Organizacji" nr 10/2010.
 • [6] HUANG S.K., WANG Y.L.,Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, and Innovation in Small and Medium Enterprises,"Procedía Social and Behavioral Sciences" 2011, vol. 24.
 • [7] JONES M.V., COVIELLO N., KWAN TANG Y., International Entrepreneurship Research (1989-2009): A Domain Ontology and Thematic Analysis, "Journal of Business Venturing" 2011, vol. 26.
 • [8] KOWALSKI T.,Globalization and Re- gionalization, Working Papers, Faculty of International Business and Economics, Poznan University of Economics, WP/2012/06, 2012.
 • [9] KROPP F., LINDSAY N.J., SHOHAM A., Entrepreneurial, Market, and Learning Orientations and International Entrepreneurial Business Venture Performance in South African Firms, "International Marketing Review" 2006, vol. 23, no. 5.
 • [10] LIBERSKA B., Perspektywy rozwojowe chińskiej gospodarki do 2050 roku, "Studia Ekonomiczne" 2010, nr 4 (LXVII).
 • [11] LIBERSKA B., Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, w: B. LIBERSKA (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 • [12] LOANE S" BELL J., Rapid Internationalisation Among Entrepreneurial Firms in Australia, Canada, Ireland and New Zealand. An Extension to the Network Approach, "International Marketing Review" 2006, vol. 23, no. 5.
 • [13] ŁADYSZ J., KARPICKAJA M.E., KU LI TCHON,Czynniki globalizacji ekonomicznej, w: Refleksje spoteczno-gospodarcze, "ZN Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2006, nr 9(2).
 • [14] MCDOUGALL P.P., OVIATT B.M., International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Paths, "Academy of Management Journal" 2000, vol. 43.
 • [15] MORT G.S., WEERAWARDENA J., Networking Capability and International Entrepreneurship. How Networks Function in Australian Born Global Firms, "International Marketing Review" 2006, vol. 23, no. 5.
 • [16] NASUTION H.N., MAVONDO F.T., MATANDA M.J., NDBUISI, N.O., Entrepreneurship: Its Relationship with Market Orientation and Learning Orientation and as Antecendents to Innovation and Customer Value, "Industrial Marketing Management" 2011, vol. 40.
 • [17] OECD, Measuring Entrepreneurship. A Collection of Indicators, OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme 2009.
 • [18] OVIATT B.M., MCDOUGALL P.P., Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalization, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2005, vol. 29, no. 5.
 • [19] ROSATI D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA w latach 2007-09, w: G.W. KOŁODKO (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2010.
 • [20] RYKIEL Z., Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1(1).
 • [21] STIGLITZ J.E., Making Globalization Work, W.W. Norton &Co., London 2006.
 • [22] TAYAUOVA G.,The Impact of International Enrepreneurial Orientations on Strategic Adaptation,"Procedia Social and Behavioral Science" 2011, vol.24.
 • [23] WALBY S., Globalization and Multiple Inequalities, "Advances in Gender Research" 2011, vol. 15.
 • [24] ZHOU L., The Effects of Entrepreneurial Proclivity and Foreign Market Knowledge on Early Internationalization, "Journal of World Business" 2007, vol. 42.
 • [25] ŻOŁĄDKIEWICZ K., Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej, w: R. ORŁOWSKA, K. ŻOŁĄDKIEWICZ (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.