PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 7 | 3--12
Tytuł artykułu

Bariery transferu technologii pomiędzy nauką a biznesem

Autorzy
Warianty tytułu
Barriers of Transfer of Technology between Science and Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka wymaga szybkiego wdrażania innowacji w postaci nowych produktów i usług. Zdolność do przekształcania wiedzy w nowe produkty, usługi i technologie decyduje o sukcesie rynkowym osób, przedsiębiorstw i całych gospodarek. W związku z tym, niezwykle istotna jest popularyzacja postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych zarówno w kręgach biznesowych jak i naukowych, jak również nieustanne dostosowywanie i doskonalenie mechanizmów transferu technologii i komercjalizacji wiedzy do intensywnie zmieniających się warunków rynkowych. Przedmiotem rozważań jest analiza i ocena skuteczności transferu technologii pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem w Polsce. Bazując na własnych w badaniach przeprowadzonych w grupach przedsiębiorców i pracowników naukowych oraz studium literatury, dokonano przeglądu najpopularniejszych form transferu technologii i charakteru barier utrudniających rozwój współpracy. Badanie ukazuje, że mimo, iż współpraca przynosi szereg korzyści wszystkim zainteresowanym stronom oraz jest ona potrzebna zdaniem obydwu środowisk, to problem współpracy między sektorem nauki i biznesu istnieje. Co więcej, zidentyfikowano poważną liczbę barier, które komplikują kooperację i decydują o małej skuteczności dotychczasowych działań w obszarze transferu technologii. (abstrakt oryginalny)
EN
Modem and competitive economy requires rapid deployment of innovation in new products and services. The ability to transform knowledge into new products, services and technologies determines the commercial success of people's, enterprises and economies. Therefore, it is extremely important to promote innovation and entrepreneurship in business and science, as well as continuous improvement and customizing of the technology transfer and knowledge commercialization to intensively changing market conditions. The subject of article is the analysis and the effectiveness evaluation of technology transfer between business and science in Poland. Based on own research in groups of businessmen and researchers as well as on study of literature, it has been made an overview of the most popular forms of technology transfer and barriers hindering the development of cooperation. The research is showing, that even though the cooperation is bringing a lot of advantages as well as it is needed in the opinion of both sides, there is a quite serious problem of cooperation between science and business. Moreover, it has been identified a serious number of barriers which complicate cooperation and decide on low efficiency of current action in the area of the technology transfer.number of barriers which complicate cooperation and decide on low efficiency of current action in the area of the technology transfer. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--12
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych; MNiSW 2006
 • 2. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, Praca zbiorowa pod redakcją J. Gulińskiego, K. Zasiadły, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005
 • 3. B. J. Eichengreen, D. Park, K. Shin, When fast growing economies slow down international evidence and implications for China, NBER Working Paper, National Bureau of Economic Research, 2011
 • 4. Budowa Skutecznego Otoczenia Innowacyjnego Biznesu w Polsce, Krzysztof B. Matusiak, Marzena Mażewska, Rolf Banisch, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa- Gdańsk-Poznań 2011
 • 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011
 • 6. EU SMEs in 2012: at the crossroads Annual report on small and medium-sized enterprises in the EU, 2011/12, European Commission, Rotterdam 2012
 • 7. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010
 • 8. G. Banerski, A. Gryzik, K. B. Matusiak, M. Mazewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi, Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009
 • 9. Innovation Union Scoreboard 2011, PRO INNO Europe, Brussels 2012
 • 10. Innowacyjność 2010, Praca zbiorowa pod redakcją, P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010
 • 11. M. Bukowski, A. Szpor, A.Śniegocki, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012
 • 12. Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, Praca zbiorowa pod redakcją A. Gabrysia, Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa 2008
 • 13. Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu - poradnik dla instytucji otoczenia biznesu, Praca zbiorowa pod redakcją Czupryński Piotr, Zawicki, Marcin, Małopolska Szkoła Administraqi Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006
 • 14. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce raport 2012, Praca zbiorowa pod redakcją A. Bąkowskiego, M, Mażewskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012
 • 15. P. Głodek, P. Pietras, Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011
 • 16. Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Praca zbiorowa pod redakcją K. B. Matusiaka, J Gulińskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010
 • 17. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery, Praca zbiorowa pod redakcją K. B. Matusiaka, J. Gulińskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010
 • 18. Transfer technologii z uczelni do biznesu - Tworzenie mechanizmów transferu technologii - Praca pod redakcją Krzysztofa Santarka; współautorstwo Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos; Warszawa 2008
 • 19. Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (IBnDiPP), Warszawa 2009
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.