PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 900 | 51--66
Tytuł artykułu

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego w Polsce jako wyzwanie XXI wieku - próba diagnozy

Autorzy
Warianty tytułu
The Development of the Knowledge-based Economy and Information Society in Poland as a Challenge of the 21st Century - an Attempt at a Diagnosis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy działań władzy publicznej i społeczeństwa w celu utworzenia gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Zebrano dane z wielu źródeł oficjalnych i naukowych, dotychczas prezentowanych osobno. Na podstawie najważniejszych wskaźników opracowanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje spróbowano zdiagnozować obecną sytuację w tym zakresie. Przeprowadzono również analizę efektywności nakładów finansowych na innowacje. Za podstawowy czynnik endogenicznego wzrostu gospodarki opartej na wiedzy uznano kapitał ludzki. (abstrakt autora)
EN
Major indicators representing the development of the knowledge-based economy and information society in Poland have been chosen for discussion in this article, the aim of which is to diagnose the present situation. Both domestic and international publications were analysed in the author's research on R&D expenditure efficiency in industry. The role of human capital is emphasised. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--66
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
Bibliografia
 • Bagieńska A. [2007], Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego [w:] Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, red. E. Skrzypek, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Baruk J. [2006], Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Bizon W. [2003], Edukacja, kapitał ludzki, rozwój gospodarczy. Wyzwania dla Polski w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Blajer-Gołębiewska A., Zielenkiewicz M. [2005], Wzajemne uwarunkowanie mikro- i makrokonkurencyjności [w:] Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, red. S. Pangsy-Kania i G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Bucci A. [2003], R&D: Imperfect Competition and Growth with Human Capital Accumulation, Università degli Studi di Milano, Milano.
 • Chojnicki Z. [2001], Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • Czyżewski A.B., Kolasa M. [2003], "Knowledge economy" - jak daleko Polsce do Unii Europejskiej? [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009 [2010], Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nts_dzialanosc_innowacyjna_2006-2009.pdf (dostęp: 28.12.2011).
 • Florczak W. [2007], Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Galar R. [2001], Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • The Global Information Technology Report [2012], red. S. Dutta, B. Billbao-Osorio, World Economic Forum and INSEAD, Geneva.
 • Global Innovation Index 2008-2009 [2009], red. S. Dutta, INSEAD, Fontainebleau.
 • Global Innovation Index 2009-2010 [2010], red. S. Dutta, INSEAD, Fontainebleau.
 • Global Innovation Index 2011 [2011], red. S. Dutta, INSEAD, Fontainebleau.
 • Goldberg I. [2004], Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, "Rewasz" Publishing House, Pruszków.
 • Grabska A. [2009], Poziom innowacyjności a konkurencyjność polskiej gospodarki [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki. Poziom i uwarunkowania wzrostu, red. K. Meredyk, J. Sikorski, K. Turowski, Wydawnictwo WSW w Suwałkach, Suwałki.
 • Grudzewski W., Hejduk I.K. [2006], E-learning w systemie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, red. I.K. Hejduk, J. Korczak, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Hagedoorn J., Cloodt M. [2002], Measuring Innovative Performance: Is There an Advantage in Using Multiple Indicators?, "Research Policy", nr 32.
 • Innovation Union Scoreboard 2011. The Innovation Union's Performance Scoreboard for Research and Innovation [2012], UNU-MERIT, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf (dostęp: 28.12.2011).
 • Interactive Knowledge Assessment Methodology [2004], World Bank Institute, http://web.worldbank.org (dostęp: 28.12.2011).
 • Jamka B. [2011], Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Karczewska-Czapska M. [2008], Proces innowacyjny a kreatywność kapitału ludzkiego organizacji [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, red. W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Kleiber M. [2004], Społeczeństwo wiedzy w Polsce [w:] Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 • The Knowledge Based Economy [1996], OECD, Paris.
 • Koźmiński A.K. [2002], Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy? [w:] Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, red. G.W. Kołodko, WSPiZ, Warszawa.
 • Krzysztofek K. [2002], Polska - społeczeństwo "trzech prędkości" [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, red. W. Cellary, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • Kunasz M. [2006], Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Literacy in the Information Age. Final Report of the International Adult Literacy Survey [2000], OECD & Statistics Canada, Paris.
 • Lucas R.E. [1988], On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Development Econommics", nr 22.
 • Łobesko S. [2004], Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Michałek L. [2008], Rola innowacji w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, red. W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M. [2012], Wiedza, kapitał ludzki, innowacje, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Raport końcowy [2008], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Płowiec U. [2011], Innowacje. Potrzeba szerszej ich interpretacji [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe [2009], red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Porwit K. [2001], Cechy gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.), ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Wyniki badania 2009 w Polsce [2009], red. M. Federowicz, Ministerstwo Edukacji Narodowej, http://www.ifispan.waw.pl/pliki/pisa_2009.pdf (dostęp: 28.12.2011).
 • Przybyszewski R. [2007], Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Centrum Doradztwa i Innowacji, Warszawa.
 • Puślecki Z.W. [2011], Innowacje a konkurencyjność [w:] Europejskie innowacje. Teoria i praktyka, red. J. Babiak, T. Baczko, Instytut Konsultantów Europejskich, Warszawa-Bruksela.
 • Romer P.M. [2000], Should the Government Subsidize Supply or Demand in the Market for Scientists and Engineers?, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Schultz T.W. [1961], Investment in Human Capital, "The American Economic Review", vol. 51, nr 1.
 • Schumpeter J.A. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, tłum. J. Grzywicka, PWN, Warszawa.
 • Schwab K., Sala-i-Martin X. [2012], The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva.
 • Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2010 [2010], Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 • Talent Edge 2020: Blueprints for the New Normal [2010], Deloitte, http://www.deloittehumancapital.at/wp-content/6_Talent_WegweiserKrise.Studie.pdf (dostęp: 28.12.2011).
 • Widawska E., Gębuś D. [2005], Społeczeństwo informacyjne a wykluczenie [w:] Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego. Między rozwojem a wykluczeniem w zjednoczonej Europie, red. A. Marzec, I. Wagner, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 • Witczak-Roszkowska D., Gąsiorowska E. [2005], Rola kapitału ludzkiego w kreowaniu gospodarki wiedzy [w:] Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Zienkowski L. [2003], Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość? [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.