PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 8 | 49--58
Tytuł artykułu

Podejście procesowe w e-administracji

Warianty tytułu
Process Approach to E-government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie procesowe opiera się na założeniu, że działania należy optymalizować z perspektywy procesów, które tworzą dynamiczny obraz funkcjonowania organizacji. A procesy to nic innego jak ciągi działań przekształcających pomysły i wysiłki członków organizacji w efekt pożądany przez klienta. Dlatego implementacja zarządzania procesowego w organizacjach administracji publicznej poprzedzająca informatyzację (cyfryzację) usług publicznych zniwelowałaby problemy wynikające z wymiany danych zgromadzonych w "silosowych" systemach poszczególnych jednostek administracji publicznej które rozwijały niezależne rejestry. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja podejścia procesowego oraz jego specyfiki w administracji publicznej jako warunku skuteczności e-administracji. W artykule przeanalizowano szereg raportów wiążących się zarówno z implementacją zarządzania procesowego, jak i e-adminisracji i przedstawiono wnioski z nich wynikające. Podjęte rozważania mają charakter teoretyczny i wymagają weryfikacji empirycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Process management is based on the assumption that the action should be optimized from the perspective of the processes, that create a dynamic image of the organization. And processes are nothing but a string of actions transforming ideas and efforts of the members of an organization into effect desired by the client. Therefore, implementation of process management in the public administration organizations preceding computerization (digitization) of public services, would level problems resulting from the exchange of data gathered in a "silo" systems of particular units of public administration, which have been developing independent records. The purpose of this article is to present a process approach and its specificity in public administration as a condition of effectiveness of e-administration. In the article an analysis of a number of reports have been done involving both, the implementation of process management and e-administration and presented the results arising from them. Taken up considerations are theoretical and require empirical verification. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • 1. Bandara W., Alibabaei A., Aghdasi M., Means of achieving business process management success factors, MCIS 2009 Proceedings of the 4th Mediterranean Conference on Information Systems, Athens, Greece, 25-27 September 2009, http://eprints.qut.edu.au/
 • 2. Batko R., Urząd gminy jako organizacja procesowa, "Zarządzanie publiczne", Zaszyty naukowe ISP UJ, 2009, nr 4
 • 3. Batko R., Zarządzanie procesami w organizacji publicznej, w: Zarządzanie zmianą w organizacjach publicznych. Projektowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, pod red. R Batko, Kraków, 2011
 • 4. Bogucki D., e-Govemment w Unii Europejskiej, "Elektroniczna Administracja", 2005, nr 1
 • 5. Brocke J., Sinnl T., Culture in business process management: a literature review, "Business Process Management Journal", 2011, nr 2
 • 7. Dziennik Gazeta Prawna, 5-03-2012
 • 8. Fließ S., Kleinaltenkamp M., Blueprinting the service company: managing service processes efficiently, "Journal of Business Research", 2004, nr4
 • 9. Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012
 • 10. Gulledge Jr T.R., Sommer R.A., Business process management: public sector implications, "Business Process Management Journal", 2002, nr 2
 • 11. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna - zagadnienia ogólne, Warszawa, 2004
 • 12. Lenk К., E-Govemment in Europe: Uniform solutions for all countries?, "Information Polity", 2006, nr 11
 • 13. Majchrzak A., Wang Q., Breaking the Functional Mind-Set in Process Organizations, "Harvard Business Review", 1996, nr 5
 • 14. Mulgan R., Comparing accountability in the Public and Private Sectors, "Australian Journal of Public Administration", 2000, nr 59
 • 15. Raport Państwo 2.0 Nowy Start dla e-administracji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, kwiecień 2012
 • 16. Sikorski Cz., Wolność w organizacji, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kluczbork-Łódź, 2000
 • 17. Tregear R., Jenkins T., Government Process Management: A review of key differences between the public and private sectors and their influence on the achievement of public sector process management, BP Trends, October 2007
 • 1. Dojrzałość procesowa polskich organizacji, Marzec 2010, http://procesowcy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=85&ltemid=75
 • 2. E-administracja jako element społeczeństwa informacyjnego, http://e-administracja.net/e-administracja/e-administracja-jako-element-spoleczenstwa- informacyjnego
 • 3. Projekt Strategii Sprawne Państwo 2011-2020, http://www.msw.gov.pI/portal/pl/2/9075/Strategia_Sprawne_Panstwo_20112020.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.