PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 21 | nr 2 | 25--38
Tytuł artykułu

Problemy nadzoru właścicielskiego samorządowych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych

Warianty tytułu
Problems of the Ownership Supervision by Local Government Organizational Units of the Public Finance Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano ewolucję nadzoru właścicielskiego realizowanego na poziomie jednostki samorządu terytorialnego, w wyniku przekształceń własnościowo-organizacyjnych w tzw. procesie korporatyzacji. Przedstawiono istotę prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd z wykorzystaniem różnych możliwości organizacyjnych. Omówiono zalety i wady funkcjonowania poszczególnych rozwiązań w kontekście zasad gospodarki budżetowej i sytuacji finansowej samorządów. Efektem istnienia tych różnorodnych rozwiązań jest konieczność znalezienia optymalnego rozwiązania pomiędzy efektywnością gospodarowania a funkcją użyteczności publicznej. Ponadto podjęto próbę analizy funkcjonowania nadzoru właścicielskiego realizowanego przez władze samorządowe nad jednostkami organizacyjnymi samorządu i spółkami prawa handlowego z jego udziałem. Określono podstawy instytucjonalne sprawowania nadzoru i problematykę wynikającą z Ustawy o finansach publicznych i Kodeksu spółek handlowych. Do głównych kwestii należy zaliczyć odmienne uwarunkowania instytucjonalne sprawowania nadzoru przed i po przekształceniu oraz brak zmian w strukturze własnościowej. Analiza niniejszych zagadnień została przeprowadzona na podstawie analizy przypadku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z o.o. powołaną do realizacji celów związanych z gospodarką odpadami w gminie. Konkluzją artykułu jest konieczność pogłębionej identyfikacji i analizy instytucji i mechanizmów nadzorczych adekwatnych dla sektora publicznego, w tym samorządowego. Obszar ten wymaga szczególnego zainteresowania z uwagi na zwiększoną w ostatnich latach dynamikę przekształceń. Przeprowadzona przez autora analiza przypadku opisanego przekształcenia pozwoliła na zaprezentowanie kilku kwestii natury ogólnej dotyczącej badanego problemu.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents how the ownership supervision enforced on the level of local government units has evolved due to the ownership and organizational transformations in the so-called process of corporatization. The essence of pursuing economic activity by local governments applying different organizational possibilities is also discussed. Advantages and disadvantages of various approaches to the issue in the context of the budget - economy rules and the financial situation of the local governments are also presented in this article. Having considered economic efficiency and public utility the optimal of the numerous solutions must be chosen. Besides there is the analysis of the ownership supervision performed by local authorities over organizational units of the local government and commercial law companies with the government's participation. The institutional bases of applying the ownership supervision and the issues of the Public Finance Law as well as the Code of Commercial Partnerships and Companies are also addressed. The main matters are: different institutional circumstances of the ownership supervision before and after the transformation, and the lack of changes in the property structure. The analysis of the problems is based on the case study of the transformation of a budget entity into a limited liability company established to handle the waste management in the municipality. A conclusion of the presented article is the necessity of more detailed identification and analysis of the institutions and supervisory mechanisms adequate for the public sector (including local government sector). This area demands additional attention due to more intensified transformations over the last few years. The analysis of the described transformation presents also several matters of general concern related to the problem in question.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
25--38
Opis fizyczny
Twórcy
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
  • Zуsnarski J., Poradnik kоmnаlnikа, Abrys, Poznań 2008.
  • Marona В., Nalepka A., Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy. [w:] A. Stabryła, T. Małkus (red.), Strategie rozwoju organizacji, Wyd. Mfiles, Kraków 2012.
  • Kidуba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1 i 2, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012.
  • Barwacz K., Efficiency of the Owner 's Supervision in Public Sector Enterprises in View of the New Institutional Economy, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection" 2011, iss. 1 (17).
  • Barwacz K., Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009.
  • Kozioł L., Management Contracts in the Company Supervision and Management System, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection" 2011, iss. 1 (17).
  • Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
  • Kozioł L., Entrepreneur 's Business Models, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection" 2010, iss. 2(16).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.