PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 21 | nr 2 | 65--76
Tytuł artykułu

Relacje wynikające z wiedzy i ich rola w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Knowledge-Based Relationships and Their Role in Business Innovation Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa wykorzystują swój potencjał, który następnie odpowiednio rozwijany stanowi podstawę ich innowacyjności. Najważniejszym zasobem jest wiedza, ściśle związana z rozwojem kapitału ludzkiego oraz wykorzystywaniem technologii. To kapitał ludzki i technologia zawsze były i są zasadniczymi czynnikami wpływającymi na rozwój przedsiębiorstwa. Powstawanie wiedzy w przedsiębiorstwie wiąże się z procesem pozyskania i przetwarzania danych w konkretne informacje, które w rezultacie tworzą lub wzbogacają posiadaną wiedzę. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia wiedzy w rozwijaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Pierwsza część artykułu przedstawia podstawowe pojęcia związane z wiedzą i jej klasyfikacją. Omówiony został również model spirali wiedzy w organizacji. Przyjęto tezę, zgodnie z którą innowacja to aktywność relacyjna pomiędzy poszczególnymi jednostkami i instytucjami wyrażana poprzez indywidualne działania, czy też serię działań indywidualnych i instytucjonalnych. Druga część artykułu obejmuje prezentację wyników badań empirycznych dotyczących prowadzenia działalności innowacyjnej oraz udziału innowacji w ogólnych przychodach przedsiębiorstw. W tej części poddano ocenie relacje między stanowiskami w procesie tworzenia innowacji pod kątem wykorzystania wiedzy w organizacji. Celem każdej organizacji uczącej się jest ciągły rozwój przedsiębiorstwa poprzez proces tworzenia innowacji. Jednak proces ten wymaga od przedsiębiorstw ciągłej otwartości i budowania współpracy z innymi podmiotami. Stworzenie odpowiedniej sieci wiedzy, pozwalającej na pozyskiwanie jej z zewnątrz oraz dzielenie się nią wewnątrz organizacji, przyczynia się do podniesienia stopnia innowacyjności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Enterprises use and develop their potential, which provides the basis of their innovation. The most important resource is knowledge, closely related to the development of human capital and technology which have always been essential factors influencing the development of the company. The formation of knowledge in a company is associated with obtaining data and processing it into some specific information, which consequently creates or enriches knowledge. The aim of this article is to show the importance of knowledge in the development of business innovation activities. The first part of this article presents the basic concepts of knowledge and its classification. Also the spiral model of knowledge in organizations has been presented. The article assumes that the innovation is a relational activity between individuals and institutions, expressed through individual actions or a series of individual and institutional actions. The second part of the article presents the results of empirical research on innovation and the influence of innovation on the overall business income. This section presents the evaluation of the relationships between the positions in organizations and the correlated use of knowledge in the process of creating innovation. The goal of each organization is continuous development of the company through the process of innovation. However, this process requires companies to stay receptive to new ideas and cooperation with other entities. Creating an adequate network of knowledge enables enterprises to acquire knowledge from outside and share it inside the organisations thus contributing to their innovation.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
65--76
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników (online), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. (dostęp 10.11.2012). Dostępny w Internecie: http://pi.gov.pl/PARPFiles/file/Raporty/20110103_Raport_ Inteligentne_organizacje-zarzadzanie_wiedza_i_kompetencjami_pracownikow.pdf.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Publikacja OECD i Eurostatu, wyd. 3, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.
 • Kozioł L., System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2009, nr 1 (12).
 • Wojtowicz A., Kozioł L., Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2012, nr 1 (20).
 • Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Rumniаk P., Aktywa wiedzy. [w:] Stabryła A., Wawak S. (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Mfiles.pl, Kraków 2012.
 • Marszałek-Surówka D., Rola wiedzy w kreowaniu innowacji. [w:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Pomykalski A., Zarządzanie procesem innowacji. Wybrane kierunki badawcze. [w:] Lachowicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, przeł. E. Nalewajko, Poltex, Warszawa 2000.
 • Hall С.М., Williams A.M., Tourism and Innovation, Routledge, London 2008.
 • Borowska-Pietrzak A., Kawka Т., Innowacyjność w realizacji funkcji personalnej w organizacji nowej gospodarki, "Współczesne Zarządzanie: kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu", Kraków 2012, nr 2.
 • Innowacyjność 2010 (online), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7633-025-9 (dostęp 10.11.2012). Dostępny w Internecie: http://www.parp.gov.pl/ files/74/81/380/10838.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.