PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 9 | 40--49
Tytuł artykułu

Audyt i kontrola w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Autorzy
Warianty tytułu
Audit and Control in the Operational Programme Innovative Economy, 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie obszarów będących przedmiotem weryfikacji audytu w projektach badawczo-rozwojowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 z punktu widzenia wymagań formalno-prawnych narzuconych przez Komisję Europejską oraz krajowe struktury zarządzania funduszami europejskimi - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego
W celu przygotowania opracowania dokonałem przeglądu literaturowego oraz przeprowadziłem wywiady indywidualne z osobami odpowiedzialnymi za obsługę zespołów dokonujących audytu wykorzystania środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Główne wyniki badań
Artykuł nie powstał na podstawie badań. Stanowi przegląd literaturowy.
Implikacje praktyczne
Artykuł daje wskazówki osobom odpowiedzialnym za realizację projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 jakie obszary realizacji projektu podlegają badaniom.
Implikacje społeczne
Artykuł nie ma wpływu na kwestie społeczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present and characterize areas of audit in Operational Programme Innovative Economy 2007-2013 research and development projects in terms of regulatory requirements imposed by the European Commission and the European Funds national management structure - Ministry of Regional Development and the National Research and Development Centre.
Research of methodology/ research approach
In order to prepare studies I reviewed literature and conducted individual interviews with persons responsible for auditing teams support the use of funds under the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013.
Key findings/analysis
Article was not based on research. It is a review of literature.
Practical implications
Article offers guidance to those responsible for the implementation of R&D projects implemented under the Operational Programme Innovative Economy, 2007-2013 which areas of the project are tested.
Social implictaions
Article does not affect the social issues. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--49
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Bibliografia
 • 1. Antczak J., Kontrola i audyt wewnętrzny. Organizacja i metodologia. Międzynarodowe wytyczne i standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego, w. Materiały szkoleniowe PIKW, Szczecin 2003.
 • 2. Gołębiowski G., Marchewka-Bartkowiak K, Audyt i kontrola zarządzania długiem publicznym, Materiały i Studia, Zeszyt nr 181, Wyd. NBP, Warszawa 2004
 • 3. Jagielski J., Audyt wewnętrzny - miejsce w systemie kontroli i organizacja, w: Kontrola Państwowa 2003/3
 • 4. Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Wyd. LexisNexis, Warszawa 1999
 • 5. Kałużny S., Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, wyd. PWE, Warszawa2008
 • 6. Karliński W., Dobór próby w audycie, wyd. Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2005
 • 7. Kisiel P.W., Audyt projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych, "Rachunkowość" Nr 1/2/2006
 • 8. Kiziukiewicz T., Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, wyd. DIFIN, Warszawa 2009
 • 9. Klimas M., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Wyd. PWE, Warszawa 1985
 • 10. Knedler K, Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, wyd. Polska Akademia Rachunkowości, Łódź 2010
 • 11. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • 12. Kurowski L., E. Ruśkowski, H. Sochacka-Krysiak, "Kontrola finansowa w sektorze publicznym", Wyd. PWE, Warszawa 2000
 • 13. Lisiński M., Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, wyd. PWE, Warszawa 2010
 • 14. Majsterkiewicz I., Instrukcja kontroli dokumentów, wyd. ODDK, Warszawa 2010
 • 15. Piaszczyk A., Audyt środków unijnych, wyd. PWE, Warszawa 2007
 • 16. Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych, "Rachunkowość" Nr 2/5/2006
 • 17. Pieńkos J.: Słownik Łacińsko-Polski. Łacina w nauce i kulturze. Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1996
 • 18. Piotrowska K., Audyt projektów finansowanych środkami pochodzącymi z unijnych funduszy pomocowych, [w:] Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie, Unlnstytucja Wdrażającaersytet Szczeciński, Szczecin 2006
 • 19. Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, Burnat-Mikosz M. (red.), C. H. Beck, Warszawa 2004
 • 20. Prawo Unii Europejskiej. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Barcz J. (red.) Warszawa 2003
 • 21. Przybylska J., Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, wyd: CEDEWU, 2010
 • 22. Sawicki K., Winiarska K, Badanie sprawozdań finansowych w warunkach funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej, wyd. KIBR, Warszawa 2006
 • 23. Sawyer L. В., Dittehofer M. A., Scheiner J. H., Sawyer's Internal Auditing, wyd. IV. Altamonte Springs, 1996
 • 24. Tłumaczenie Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Warszawa 2003, Standardy HA
 • 25. Webster's New World Dictionary. Third College Edition, Simon & Schuster Inc. New York 1988
 • 26. Wielka Encyklopedia PWN (wydanie 30-tomowe), tom 2, Warszawa 2001
 • 27. Winiarska K" Audyt finansowy, wyd. PWE, Warszawa 2009
 • 28. Winiarska K, Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie, Wyd. ODDK, Gdańsk 2006
 • 29. Wojdylak-Sputowska Z., Sputowski A. J., Audyt projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej, wyd. ODDK, Warszawa 2009
 • 30. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 • 31. Żurawska-Tatała A., Fundusze unijne 2007-2013 - kwalifikowalność wydatków, w: Fundusze Europejskie
 • 1. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej: www.ukie.gov.pl
 • 2. Fundacja Fundusz Współpracy: www.cofund.org.pl
 • 3. Portal gospodarczy: www.egospodarka.pl
 • 4. Portal Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
 • 5. Portal Ośrodka Przetwarzania Informacji: www.opi.org.pl
 • 6. Portal Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
 • 7. Portal Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl
 • 8. Portal Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013: www.poig.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.