PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 9 | 50--62
Tytuł artykułu

Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
The Early Warning Systems in the Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwoju systemów wczesnego ostrzegania, pojęcia systemu wczesnego ostrzegania (SWO), oraz rodzajów występujących modelów SWO w oparciu o studia bogatej literatury polskiej i zagranicznej. Ponadto opracowanie zawiera syntetyczny opis aspektów określających budowę SWO, niezależnie od wybranego modelu. W opracowaniu szczególna uwaga została skoncentrowana na przedstawieniu metodyki diagnozy SWO oraz uzasadnieniu celowości opracowania i wdrożenia SWO w przedsiębiorstwie. Potrzeba stosowania takich systemów w przedsiębiorstwach (ale także i w gospodarce) uwidacznia się zwłaszcza w sytuacji, w której należałoby przewidzieć i zapobiec pojawieniu się kryzysu. Często nie w porę zauważone zmiany, czy też nie we właściwym momencie dostarczone informacje skutkują nieodwracalnymi stratami. Konieczność taką potwierdzają także prezentowane w literaturze wyniki badań empirycznych z polskich przedsiębiorstw, wskazujące jednoznacznie na zbyt skromne propagowanie wiedzy z problematyki budowania SWO, niewystarczające dzielenie się praktycznymi doświadczeniami wynikającymi z zastosowania SWO, a także słabe wykorzystywanie możliwości wynikających z wdrażania coraz bardziej zaawansowanych systemów informatycznych, które winny być pomocne w opracowaniu, implementacji i w utrzymywaniu sprawności funkcjonowania SWO. Artykuł ten głównie ma charakter teoretyczno-metodologiczny, ale ma także zachęcić kierownictwo różnych przedsiębiorstw do wprowadzania bądź weryfikowania istniejącego już systemu wczesnego ostrzegania. SWO pełni przecież istotną rolę zarówno w zarządzaniu operacyjnym, jak i strategicznym przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the development of early warning systems, the concept of an early warning system (EWS), and types of existing EWS models based on studies of extensive Polish and foreign literature. Moreover, the paper includes a concise description of aspects determining the construction of EWS, regardless of the chosen model. Particular attention has been paid to the presentation of the methodology of EWS diagnosis and indication of EWS's implementation and elaboration purpose in the enterprise. The need of implementation of the EWS in enterprises (but also in the economy) is reflected especially in a situation where the crisis should be predicted and prevented. Changes often not noticed on time, whether or not the information is provided result irreversible losses. Such necessity, has also been confirmed by the results presented in the literature, from empirical researches of Polish enterprises, indicating clearly too modest way of knowledge promoting from the area of the problems of building the EWS, insufficient sharing of practical experiences with application of EWS, and poor use of the possibilities offered by the implementation of more advanced information systems that should be helpful in the preparing, implementing and effective functioning of the EWS. This article is mainly theoretical and methodological, but it has also encouraged managers of different enterprises to implement or verify the existing early warning system. The EWS fulfills an essential role in both operational and strategic management of enterprise. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Altman E.I., Financial Ratios, Discnminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance", 1968, Vol. 23, No. 4.
 • 2. Ansoff I.H., Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals, "California Management Review", 1975, No. 2.
 • 3. Ansoff I.H., McDonnell E., Implanting Strategic Management, Prentice Hall, New York 1990.
 • 4. Anthony R.N., Govindarajan V., Management Control System, McGraw Hill/Irwin, New York 2004.
 • 5. Bąk J., Diagnoza systemu wczesnego rozpoznania - przyczynek metodyczny, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, pod red. A. Nalepki, Wyższa Szkoła Biznes - National Louis, Nowy Sącz 2006.
 • 6. Barczak В., Cabała P., Piekarz H., Walas-Trębacz J., Systemy wczesnego ostrzegania w firmie, Badania Statutowe KBN, KPZ, AE w Krakowie, Kraków 2002 (maszynopis).
 • 7. Beaver W.H., Financial Ratios as Predictors of Failure, "Journal of Accounting Research", 1968, Vol. 14, No. 3.
 • 8. Biliński W., S WO w wielkich organizacjach gospodarczych na przykładzie krajów kapitalistycznych, CINTE, Warszawa 1988.
 • 9. Cabała P., Walas-Trębacz J., Kształtowanie systemów wczesnego ostrzegania w zarządzaniu firmą, ZN AE w Krakowie, Kraków, 2004, Nr 652.
 • 10. Cabała P., System kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • 11. Cabała P., Kiemnki doskonalenia systemów wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, [w:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, pod red. A. Stabryły i S. Wawaka, Mfiles.pl, Kraków 2012.
 • 12. Fahey L, Narayanan V.K., Macroenvironmental Analysis for Strategic Management, West Publishing Company, St. Paul 1986.
 • 13. Fritzpatrick P.J., A Comparison of Ratios of Successful Industrial Enterprises with Those of Failed Firms, "Certified Public Accountant', 1932, No. 4
 • 14. Foster G., Financial Statement Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1978.
 • 15. Hahn D" Frühwamsysteme, Krisenmanagement und Untemehmensplanung, [in:] Frühwamsysteme, (ed.) H. Albach, D. Hahn, P. Mertens, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft-Sonderheft", 1979, No. 2.
 • 16. Hunek J.K., Systemy wczesnego ostrzegania. "Przegląd Organizacji", 1989, Nr 5.
 • 17. Inteligentne systemy w zarządzaniu, pod red. J.S. Zielińskiego, PWN, Warszawa 2000.
 • 18. Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, Prentice Hall, New York 2002.
 • 19. Kamasa D., Systemy wczesnego rozpoznania w świetle literatury niemieckiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1994, Nr 223.
 • 20. Kirsch W., Trux W., Strategische Frühaufklärung und Portfolio-Analyse, [w:] Frühwamsysteme, (ed.) H. Albach, D. Hahn, P. Mertens, "Zeitschrift für Betriebswirtschaftlehre", Ergänzungsheft 1979.
 • 21. Krystek U., Frühwamsysteme für die Unternehmen, Grünewald, Stuttgart 1993.
 • 22. Kuc B.R., Kontroliing narzędziem wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006.
 • 23. Marciniak S., Controlling. Filozofia. Projektowanie, Difin, Warszawa 2001.
 • 24. Mączyńska E., Bankructwa przedsiębiorstw. Wyniki I etapu badań prowadzonych w IFGN SGH, [w:] Upadłość przedsiębiorstw w Polsce - skala, przyczyny, przeciwdziałanie, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 • 25. Mendonca S., e Cunha P.P., Kaivo-oja J., Ruff F., Wild Cards, Weak Signals and Organizational Improvisation, "Futures Journal of Forecasting and Planning", 2004, Vol. 36, No. 2.
 • 26. Merwin Ch. L., Financing Small Corporations in Five Manufacturing Industries, 1926-1936, National Bureau of Economic Research, New York 1942.
 • 27. Müller A., Systematische Gewinnung von Frühindikatoren für Frühaufklärungssysteme, "Kostenrechnungspraxis", 2001, No. 4.
 • 28. Nalepka A., Bąk J., Model systemu wczesnego rozpoznania zmian otoczenia organizacji wspomagającego informacyjne decyzje strategiczne, [w:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, pod red. A. Stabryły i S. Wawaka, Mfiles.pl, Kraków 2012.
 • 29. Siedlecka U., Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996.
 • 30. Sikorski A., Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagające budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", 2006, Nr 1.
 • 31. Stawicka M., l/l/czesne rozpoznanie w zarządzaniu strategicznym Zakłady opieki zdrowotnej, Monografia i Opracowanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, Nr 572.
 • 32. Waćkowski K, Król M., Chojnacki A., (2002), Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw; aspekty organizacyjne, informacyjne i informatyczne, PAN Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa, 2002, Nr 33.
 • 33. Weibel P., Die Aussagefähigkeit von Kriterien zur Bonitätsbeurteilung im Kreditgeschäft der Banken, "Bankwirtschaftliche Forschungen", 1973, No. 21.
 • 34. Wierzbiński J., Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", 1998, Nr 8.
 • 35. Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Difin, Warszawa 2002.
 • 36. Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • 37. Zoliński W., Systemy wczesnego ostrzegania wykorzystujące wiedzę, "Organizacja i Zarządzanie", Kwartalnik Naukowy, Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice, 2010, nr3 (11).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171237987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.