PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 13(28) | z. 1 | 24--36
Tytuł artykułu

Ubezpieczenia upraw rzepaku od skutków złego przezimowania; uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rape Crop Insurance from the Effects of Winter Kills Conditioned by Environmental and Economic Factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Intensywność zjawisk pogodowych powoduje występowanie w rolnictwie zdarzeń, które przyjmują charakter szkód masowych (np. szkody spowodowane wymarznięciem roślin w okresie zimowym.). Rolnictwo, dotknięte szkodami w uprawach, poszukuje pokrycia owych strat przez wypłaty z umowy ubezpieczenia. Jednak należy zastanowić się, czy funkcjonujące obecnie warunki ubezpieczenia upraw w pełni pokrywają interes majątkowy rolnika, czy wypłacane odszkodowania wystarczają na pokrycie poniesionych wydatków, czy też rekompensują utracony przychód. Autorzy zbadali odpowiedzi na przedmiotowe pytania względem uprawy rzepaku ozimego. Swoje wnioski poszerzyli o analizę częstotliwości i intensywności niekorzystnych, masowych zjawisk atmosferycznych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The intensity of weather phenomena causes effects in agriculture which take a character of mass damages (e.g. damage caused by winter-kills). Farmers that have been affected by damages in crops are looking for a coverage of these losses by the payments from insurance contracts. However, it should be investigated whether the conditions of the currently operating crop insurance contracts allow for a full financial protection of farmers interests. In particular, whether the payments are sufficient to compensate their lost expenses or to compensate lost revenue. Authors investigated the answers to these questions for the cultivation of oilseed rape. Their conclusions have been extended to the analysis of frequency and intensity of negative mass atmospheric phenomena in Poland. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
24--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Badanie produkcji roślinnej. Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych 2011. [2011]. GUS, Warszawa.
 • Fizjologia roślin. [2007]: J. Kopcewicz i S. Lewak (red.). PWN, Warszawa.
 • Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. [2012]. [Tryb dostępu:] http://isok.imgw.pl/. [Data odczytu: 28.04.2011].
 • Janc A. [2012]: Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006-2012. Wystąpienie podczas konferencji pt. Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie. Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce, zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Warszawa 5.11.2012 r.
 • Kalkulacja uprawy 1 ha jęczmienia jarego. [2012]. Wielkopolska Izba Rolnicza. [Tryb dostępu:] http://www.wir.org.pl/kalk/kalk.htm. [Data odczytu: 15.10.2012r].
 • Klimkowski C. [2002]: Istota, skutki i zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie polskim. IERiGŻ, Warszawa.
 • Kozyra J., Doroszewski A., Nieróbca A. [2009]: Zmiany klimatyczne i ich przewidywany wpływ na rolnictwo w Polsce. [W:] Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. A. Harasim (red.). Studia i Raporty IUNG-BIP zeszyt 14, Puławy.
 • Kozyra J., Górski T. [2008]: Wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo w Polsce. [W:] Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie. M. Sadowski, J. Wilkin, I. Kołomyjska, Z. Karaczun, K. Witeska (red.). FDPA (Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa), Warszawa.
 • Metodyka integrowanej produkcji rzepaku ozimego i jarego. [2007]. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa.
 • Natural catastrophes and man-made disasters in 2009: catastrophes claim fewer victims, insured losses fall. [2010]: Swiss Re Sigma nr 1.
 • Normy do ustalania wysokości szkody w uprawach oraz tablice pomocnicze. Wydanie V poprawione i uzupełnione. [2007]. PZU SA, Warszawa.
 • Ogólne warunki obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych ustalone uchwałą arządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/444/2008 z dnia 5 września 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/400/2010 zarządu PZU SA z dnia 8 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/347/2011 zarządu PZU SA z dnia 9 listopada 2011 r. [2011]. PZU SA, Warszawa. Materiał powielany.
 • Ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych, przyjęte uchwałą nr 186/11 zarządu TUW "TUW" z dnia 10 listopada 2011 r., zmienioną uchwałą nr 222/11 zarządu TUW "TUW" z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zarządzeniem prezesa TUW "TUW" nr 57/11 z dnia 21 grudnia 2011. [2011]. TUW "TUW". Materiał powielany.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia upraw. [2009]. Concordia Polska TUW. Materiał powielany.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych Concordia Polska TUW zatwierdzone uchwałą zarządu Concordia Polska TUW i obowiązujące od dnia 01 września 2011 roku. [2011]. Concordia Polska TUW. Materiał powielany.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia upraw zatwierdzone uchwałą zarządu Concordia Polska TUW i wchodzące w życie z dniem 1 lutego 2012 r. [2012]. Concordia Polska TUW. Materiał powielany.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa zatwierdzone przez zarząd HDI Asekuracja TU S.A. uchwałą nr 189/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. [2011]. DI Asekuracja. Tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 73/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. Materiał powielany.
 • Paradowski A. [2012]: Następstwo roślin po zaoranym rzepaku. [Tryb dostępu:] http://www.ior.poznan.pl/646,nastepstwo-roslin-po-zaoranym-rzepaku.html. [Data odczytu: 15.10.2012].
 • Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010, [2011]. PZU SA, Warszawa. [Tryb dostępu:] www.pzu.pl. [Data odczytu: lipiec 2012].
 • Przymrozki wiosenne ryzykiem wywołującym masowe szkody. [2007]. Gazeta Ubezpieczeniowa 22.05.2007.
 • Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny 2010. [2011]. GUS, Warszawa.
 • Rolnictwo i gospodarka żywnościowa. [2007]. MRiRW, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2012 r. [2012]. Dz. U. nr 268, poz. 1589.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. [2012]. Dz. U. nr 72, poz. 408.
 • Sikorska M. [2010]: Kukurydza pod śniegiem. OTV Bydgoszcz/Agrobiznes z dn. 07.12.2010 r. [Tryb dostępu:] http://www.blog.agroportal.net.pl. [Data odczytu: 25.02.2011].
 • Stern N. [2007]: The Economics of Climate Change. The Stern Review. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Szacowanie plonów roślin rolniczych. Materiały dla kwalifikatorów. [2008]. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa.
 • Szymańczak T. [2011]: Kalkulacja opłacalności - rzepak ozimy. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. [Tryb dostępu:] http://www.gci.mszczonow.pl. [Data odczytu: 15.10.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.