PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | vol. 11, nr 1 (41), t. 2 Globalne uwarunkowania ochrony zdrowia | 24--33
Tytuł artykułu

Zmieniające się otoczenie systemu ochrony zdrowia determinantą jego przyszłości

Warianty tytułu
Changing Environment of Health Care System as Determinant of Its Future
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie SOZ, a więc jakość i dostępność świadczeń zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to starzenie się społeczeństwa, jednak system do radzenia sobie z nimi nie jest przygotowany. Dodatkowo kryzys finansowy spowodował zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego i kłopoty finansów publicznych, co przekłada się na wielkość strumieni pieniądza płynących do systemu. W tych niekorzystnych warunkach szczególną rolę będą musiały odegrać przedsiębiorstwa. Jednakże praprzyczyną stanu, w jakim znalazł się polski SOZ jest niewłaściwa regulacja prawna, która wynika z braku odpowiedzialności politycznej zarówno koalicji, jak i opozycji. (abstrakt oryginalny)
EN
Functioning of SOZ, so the quality and availability of services depends on many factors, the most important of which figured as the aging population, to deal with which it prepares the system. In addition, the financial crisis caused a slowdown in economic growth and public finance problems, which is reflected in the size of the streams of money flowing into the system. In these adverse conditions will have a special role to play business. However, the root cause of the state of a Polish health care system is wrong regulations caused by the lack of political accountability of both the coalition and the opposition. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bernstein, J. (2009). Impact of the economy on health care. Robert Wood Johson Foundation. August. Pozyskano z: http://www.academyhealth.org/files/HCFO/findings0809.pdf
 • Chłoń-Domińczak, A. (2003). Wpływ starzenia się ludności na wydatki socjalne. Pozyskano z: http://www.rops.krakow.pl/publikacje/1_21.pdf
 • Chorąży, A. i Czarnecka, N. (2005). Stan, struktura i dynamika ludności Polski według prognoz ONZ na lata 2005-2050. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Dercz, M. i Rek, T. (2011). Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Derejczyk, J., Bień, B., Kokoszka-Paszkot, J. i Szczygieł, J. (2008). Gerontologia i geriatria w PL na tle Europy - czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju?, Gerontologia Polska, 16(3).
 • European Agency for Safety and Health at Work. (2009/2010). Pozyskano z: http://osha. europa.eu/en/publications/annual_report/2010full; http://osha.europa.eu/en/publica- tions/annual_report/2009full
 • Grodzicki, T. (2011). Strategia rozwoju system opieki geriatrycznej i rozwiązań poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony zdrowia. Pozyskano z: http:// www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/51_geriatria_13072011.pdf GUS. (2011). Maty Rocznik Statystyczny 2011.Warszawa:
 • GUS. http://esa.un.org/unpd/wpp/Sorting-Tables/tab-sorting_population.htm
 • http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-polskie-wladze-sa-przygotowane-na-starzenie-sie- spoleczenstwa-2168322.html
 • http://www.nfz.gov.pl/new/ http://www.stat.gov.pl/gus
 • Jabłonowski, J., Müller, Ch. i Raffelhüschen, B. (2011). A fiscal outlook for Poland using Generational Accounts. National Bank of Poland, WP 85.
 • Mech, C. (2010). Czy polskie władze są przygotowane na starzenie się społeczeństwa?. Pozyskano z: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-polskie-wladze-sa-przygotowane- na-starzenie-sie-spoleczenstwa-2168322.html
 • Mercer's Pan-European Health and Benefit Issues 2010 Survey. Pozyskano z: http:// www.mercer.com/survey/pan-european-health-benefits-survey-results-2010/; http:// www.mercer.com.pl/articles/polityka-prozdrowotna-czyli-cele.
 • Nojszewska, E. (2009). Ekonomiczna analiza inwestowania w zdrowie jako kapitał ludzki, Przegląd Organizacji, 9, 31-34.
 • Pensions at a Glance 2011: Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries - © OECD 2011. Pozyskano z: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/ful- ltext/8111011ec070.pdf?expires = 1340019871&id=id&accname=guest&checksum=8 685F00526171AD5BCCC2B7878E28813
 • PricewaterhouseCoopers Report. Pozyskano z: http://www.pwc.com/us/en/health-indu- stries/health-research-institute; http://www.pwc.com/us/en/health-industries/behind- -the-numbers
 • Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ za 2010 r. Pozyskano z: www.gov.pl/new/art/4502/sprawozdanie_2_2010.pdf
 • Ryć, K. i Skrzypczak, Z. (2012). Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia. W: E. Nojszewska (red.), Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia (s. 81-102). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Suchecka, J. (on-line). Nierównomierności w finansowaniu i dostępności świadczeń medycznych. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Nierownomierno- sci_w_finansow_i_dostep__swiad_medycznych.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.