PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | vol. 11, nr 1 (41), t. 2 Globalne uwarunkowania ochrony zdrowia | 72--92
Tytuł artykułu

Wybrane charakterystyki oceny działania europejskich systemów ochrony zdrowia - perspektywa pacjenta

Warianty tytułu
Selected Characteristics of the Performance Evaluation of European Health Care Systems - the Perspective of Patient
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Starzenie się społeczeństwa, postęp technologii medycznych, a także rosnące oczekiwania społeczeństwa w zakresie jakości i dostępności dostarczanych usług zdrowotnych to tylko jedne z wielu wyzwań, przed którymi stoją współczesne systemy ochrony zdrowia. W analizach krajowych systemów zdrowotnych jedną z kluczowych kategorii badań jest ocena zdolności systemu do efektywnej realizacji wyznaczonych celów. Najczęściej tego typu analizy dokonuje się, przytaczając szereg informacji obrazujących ekonomiczne i zdrowotne rezultaty podejmowanych działań. Autorzy niniejszej pracy pokusili się o dokonanie analizy efektywności działania systemów poprzez omówienie ocen dokonywanych przez pacjentów i konsumentów w krajach Europy, uzyskanych przy zastosowaniu podobnej metodyki w latach 2007, 2009, 2012 przez Health Consumer Powerhouse. Analizie poddano ocenę rezultatów systemów ochrony zdrowia w państwach, które w indeksie EHCI osiągały najwyższe oceny. W zakończeniu autorzy podjęli dyskusję nad tym, który z modeli ochrony zdrowia ma większą akceptację i przyzwolenie społeczne w działaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
An aging population, progress in medical technology and rising public expectations of provided health services is just one of many challenges facing today's health care systems. One of the key factors of research in the analyzed national health systems is the ability to effectively achieve its objectives. The Authors of this thesis, tempted to analyze the efficiency of system's operations by discussing the assessments made by patients and consumers in European countries obtained using a similar methodology in the years 2007, 2009, 2012. The study was conducted by the research institute Health Consumer Powerhouse (HCP). Analysis covered the results of subjective evaluation of selected areas of health care system's activity. Furthermore we characterized the expenditures and spending on health in these countries, which in EHCI were rewarded with the highest score. In conclusion, the authors have conducted the discussion which classic health care models seem to have a greater social acceptance and acquiescence for the action. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Afonso, A., Schuknecht, L. i Tanzi, V (2005). Public sector efficiency: An international comparison. Public Choice, 123(3-4), 321-347.
 • Barr, N. (1993). Ekonomika polityki społecznej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Bjornberg, A., Cebolla Garrofe, B. i Lindblad, S. (2007). Euro Health Consumer Index 2007. Health Consumer Powerhouse AB.
 • Bjornberg, A., Cebolla Garrofe, B. i Lindblad, S. (2009). Euro Health Consumer Index 2009. Health Consumer Powerhouse AB.
 • Bjornberg, A., Cebolla Garrofe, B. i Lindblad, S. (2012). Euro Health Consumer Index 2012. Health Consumer Powerhouse AB.
 • Bryson, J.M. (2004). Strategic planning for public and nonprofit organizations. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
 • Busse, R. Health care systems in Europe - an impossible overview. Pozyskano z: www. mig.tuberlin.de/fileadmin/a38331600/2004.lectures/Berlin_2004.01.18.rb_AWS.pdf (06.03.2009).
 • Donaldson, T. i Preston, L.E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Con¬cepts, Evidence, and Implications. Academy of Management Review, 20(1), http:// dx.doi.org/10.5465/AMR.1995.9503271992.
 • Dziubińska-Michalewicz, M. (1993). System opieki zdrowotnej. Modele ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych. Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, 3(376).
 • Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston, Ma.: Pitman.
 • Getzen, T.E. (2000). Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Golinowska, S. (2001). Funkcjonowanie systemu ustawowych kas chorych w Niemczech. Prawo i Medycyna, 3.
 • Johnson-Lans, S. (2006). A Heath economics. Primer. Boston: The Addison-Wesley Series in Economics.
 • Jones, TM. i Wicks, A.C. (1999). Convergent Stakeholder Theory. Academy of Management Review, 24(2), http://dx.doi.org/10.2307/259075.
 • Kemshall, H. (2002). Risk, social policy and welfare. Buckingham, Philadelphia: Open University Press.
 • Lubicz, M. (2010). Efektywność i inne miary konsekwencji działań w sektorze ochrony zdrowia: międzynarodowe analizy porównawcze (wstępne wyniki badań). W: T Dudycz i G. Osbert-Pociecha (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Rydlewska-Liszkowska, I. (2001). Ewaluacja ekonomiczna w procesach decyzyjnych w opiece zdrowotnej. W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie w ochronie zdrowia. Narzędzia pracy menedżera. Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 • Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stoner, J., Freeman, R.E. i Gilbert, D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 • Suchecka, J. (2010). Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Wall, A. (red.). (1996). Heath Care Systems In Liberal Democracies. London, New York: Routledge, za: C.W Włodarczyk i S. Poździoch (2001). Systemy zdrowotne. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Włodarczyk, C.W i Poździoch, S. (2001). Systemy zdrowotne. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238057

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.