PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 | 7--17
Tytuł artykułu

Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach zrównoważonego rozwoju jako warunek poprawy jakości życia społecznego

Warianty tytułu
The Processes of Restructuring of Enterprises Within the Framework of Sustainable Growth as a Condition to Improve Quality of Social Life
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Źródłem kryzysu zagrażającego funkcjonowaniu przedsiębiorstw jest niedostrzeganie potrzeby zmian, brak zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia. Dlatego niewątpliwie procesy restrukturyzacyjne stanowią istotny warunek kształtowania pozycji konkurencyjnej. Jednak również znaczenie ma kształtowanie zależności pomiędzy technologią, wykorzystaniem zasobów, a zrównoważonym rozwojem, który jednocześnie uwzględnia społeczne aspekty zmian i realizowanie społecznie odpowiedzialnej restrukturyzacji. W związku z tym zmiany wymagają aktywnego uczestnictwa ze strony instytucji (regulatorów), które wprowadzają i określają regulacje niezbędne do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Artykuł przedstawia zasady prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw w zgodzie z regułami zrównoważonego rozwoju, a także wpływ tych przemian na jakość życia społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The source of crisis threatening the proper functioning of enterprises is non-perception of the need for changes and inability to respond quickly to the changing environment. Therefore, the processes of restructuring are the essential condition for developing competitive advantage. Moreover, it is also important to shape interdependencies between technology, utilization of resources and sustainable development which would include social aspects of changes and accomplishment of socially responsible restructuring. Therefore, the changes require active participation of institutions (regulators) which implement and determine regulations necessary to comply with the principles of sustainable growth. The article presents the principles of implementing enterprise restructuring in accordance with the rules of sustainable growth and also the impact of those changes on the quality of social life. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borys, T., 1999, Wskaźniki ekorozwoju, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Domański, B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, w: Ziobrowski, Z., Ptaszycha-Jackowska, D., Rębowska, A., Geissler, A. (red.), Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja - odnowa miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Frąckiewicz, L., Frąckiewicz-Wronka A., 2001, Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i mikroregionalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Gawlikowska-Hueckel, K., Umiński, S., 1999, Jakość życia w miastach, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Gil, S., Śleszyński, J., 2000, Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW), Ekonomista, nr 5.
 • http://www.eiu.com/public/ (Economist Intelligence Unit) [dostęp: 8.10.2011].
 • Kaczyńska, B., 2001, Pomiar i monitoring w polityce społecznej, Polityka Społeczna, nr 10(331).
 • United Nations Development Program: Human Development Report 2009-2010.
 • Woźniak, M., 2004, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Zysnarska, E., 2002, Pomiar jakości życia, materiał z konferencji naukowej Uniwersytetu Rzeszowskiego "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", Rzeszów 26-28 września 2002 r., http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/nierownosci/referaty.html [dostęp: 28.09.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.