PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | vol. 11, nr 1 (41), t. 2 Globalne uwarunkowania ochrony zdrowia | 112--127
Tytuł artykułu

Zmiany ról zarządczych lekarzy w szpitalach : czego możemy się nauczyć od Brytyjczyków?

Warianty tytułu
Change of Managerial Roles of Doctors in Hospitals : what Can We Learn from the British?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przegląd wybranych trendów demograficznych i epidemiologicznych dotyczących europejskich społeczeństw. Artykuł koncentruje się na wpływie zdefiniowanych trendów na system finansowania i organizowania ochrony zdrowia. Dyskusja została poprowadzona w oparciu o analizę komparatywną statystyk międzynarodowych odnoszących się do regionu Europy, w tym przede wszystkim krajów Unii Europejskiej. Artykuł wieńczą konkluzje na temat priorytetowych kierunków zmian w finansowaniu i organizowaniu ochrony zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to revise selected demographic and epidemiologic trends regarding European societies. Next paper focuses on the implications of the defined trends on health care financing and organizing. The discussion is based on the comparative analysis of international statistics referring European region, mainly members of European Union. Then the conclusions are drawn regarding priorities in health care organizing and financing. (original abstract)
Rocznik
Strony
112--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Leeds University Business School, UK
Bibliografia
 • Anthony, R.N. i Young, D.W. (1998). Management Control in Nonprofit Organizations. Irwin, Homewood, Illinois: McGraw-Hill, s. 66-67.
 • Audit Commission. (2007). A prescription for partnership: engaging clinicians in financial management. London.
 • Baczewski, J. i Haber, M. (2010). Budżetowanie szpitala powiatowego. W: M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotne. Nowe wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Bate, P. (2000). Changing the culture of a hospital: From hierarchy to networked community. Public Administration, 78(3), http://dx.doi.org/10.1111/1467-9299.00215, s. 485-512.
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2011). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2011. Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 • Degeling, P., Kennedy, J. i Hill, M. (2001). Mediating the cultural boundaries between medicine, nursing and management - the central challenge in hospital reform. Health Services Management Research, 14, http://dx.doi.org/10.1258/0951484011912519, s. 36-48.
 • Dent, M. (2003). Remodelling hospitals and health professionals in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Dopson, S. (1996). Doctors in management: a challenge to established debates. W: L. Leopold, I. Glover i M. Hughes (red.), Beyond Reason: The National Health Service and the Limits of Management (s. 173-188). Aldershot: Avebury.
 • Dopson, S. (2009). Changing forms of Managerialism in the NHS: Hierarchies, markets and networks. W: J. Gabe i M. Calnan, (red.), The New Sociology of the Health Service. London: Routledge.
 • Dziennik Gazeta Prawna. (2012). Zdrowie w Polsce jest kosztowne. Na leczenie wydajemy ponad 600 złotych rocznie z własnej kieszeni, 11 lipca. Pozyskano z: http://serwisy. gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/631860,zdrowie_w_polsce_jest_kosztowne_na_lecze- nie_wydajemy_ponad_600_zlotych_rocznie_z_wlasnej_kieszeni.html, (11.07.2012).
 • Ferlie, E., Ashburner, L., Fitzgerald, L. i Pettigrew, A.M. (1996). The New Public Management in Action. Oxford: Oxford University Press.
 • Fitzgerald, L. (1994). Moving clinicians into management: a professional challenge or threat?. Journal of Management in Medicine, 8(6), http://dx.doi.org/10.1108/02689239410073420, 32-44.
 • Fitzgerald, L. i Ferlie, E. (2000). Professionals: Back to the Future. Human Relations, 53(5), http://dx.doi.org/10.1177/0018726700535005, 713-739.
 • Forbes, T., Hallier, J. i Kelly, L. (2004). Doctors as managers: Investors and reluctants in a dual role. Health Services Management Research, 17, http://dx.doi. org/10.1258/0951484041485638, 167-176.
 • Freidson, E. (1994). Professionalism Reborn: Theory, Policy and Prophecy. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Freidson, E. (2001). Professionalism: The Third Logic. Cambridge: Polity Press.
 • Frey, D. (2010). Pielęgniarka oddziałowa nie do zastąpienia. Rzeczpospolita, 18 czerwca. Pozyskano z: http://www.rp.pl/artykul/495492.html, (07.07.2012).
 • Giordano, R. (2010). Leadership needs of medical directors and clinical directors, London: The Kings Fund.
 • Hafferty, F.W. i Light, D.W. (1995). Professional Dynamics and the Changing Nature of Medical Work. Journal of Health and Social Behavior, 35, Extra Issue, http://dx.doi. org/10.2307/2626961, 132-153.
 • Ham, C. i Dickinson, H. (2008). Engaging doctors in leadership: What can we learn from international experience and research evidence?. Warwick: NHS Institute.
 • Harrison, S., Hunter, D.J., Marnoch, G. i Pollit, C. (1992). Just Managing: Power and Culture in the National Health Service. Basingstoke: Macmillan.
 • Hoff, T.J. (1998). Physician executives in managed care: Characteristics and job involvement across two career stages. Journal of Healthcare Management, 43, 481-497.
 • Kaczor, A. i Kautsch, M. (2011). Rok 2008 - zmiana trendów inwestycyjnych w ochronie zdrowia?. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 39, s. 108. Bydgoszcz.
 • Kautsch, M. (2008). Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej podległych Województwu Dolnośląskiemu. Niepublikowany raport. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 • Kautsch, M. i Czabanowska, K. (2011). When grass gets greener at home: Poland's changing incentives for health professional mobility. W: M. Wismar, C.B. Maier, I.A. Glinos, G. Dussault i J. Figueras (red.), Health Professional Mobility and Health System, Evidence from 17 European countries. European Observatory on Health Sys¬tems and Policies, WHO.
 • Kautsch, M. i Lewandowski, R. (2009). Stosowanie wybranych planów trwale obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej. W: R. Lewandowski, R. Walkowiak i M. Kautsch (red.), Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia (s. 65). Olsztyn: Olsz¬tyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Khera, N., Stroobant, J., Rimhak, R.A., Gupta, R. i Davies, H. (2001). Training the ideal Hospital doctor. Medical Education, 35(10), http://dx.doi.org/110.1111/j.1365- 2923.2001.01019.x, 957-966.
 • Kirkpatrick, I., Shelly, M.S., Dent, M. i Neogy, I. (2008). Towards a "productive" relationship between medicine and management: reporting from a national inquiry. International Journal of Clinical Leadership, 16(1), 27-35.
 • Kubot, Z. (2001). Status ordynatora. Prawo i Medycyna, 3(10), 76, 86.
 • Labon, M. (2001). Lekarze wobec akredytacji. Służba Zdrowia, 7-8.
 • McKee, L., Marnoch, G. i Dinnie, N. (1999). Medical Managers: Puppet Managers or Puppets? Sources of Power in Clinical Directorate's. W: A. Mark i S. Dopson (red.), Organisational Behaviour in Health Care: The Research Agenda. Basingstoke: Macmillan, Press Ltd.
 • Ministerstwo Zdrowia. (2010). Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010 (wrzesień). Warszawa, s. 3.
 • Montgomery, K. (2001). Physician executives: The evolution and impact of a hybrid profession. Advances in Healthcare Management, Issue 2, 215-241.
 • Neogy, I. i Kirkpatrick, I. (2009). Medicine and management: Lessons across Europe. CIHM: University of Leeds.
 • Organization for Economic Co-operation and Development. OECD. Pozyskano z: http:// stats.oecd.org/index.aspx, (12.01.2011).
 • Royal College of Physicians. (2005). Doctors in Society: Medical Professionalism in a Changing World, London.
 • Ryć, K. i Skrzypczak, Z. (2009). Finansowanie systemu ochrony zdrowia w wybranych krajach "starej" i "nowej" Unii Europejskiej. W: R. Lewandowski i R. Walkowiak (red.), Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia. Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.
 • Spurgeon, P., Clark, J. i Ham, C. (2011). Medical Leadership: Towards cultural acceptance and the future. W: P. Spurgeon, J. Clark i C. Ham (red.), Medical Leadership: from the dark side to centre stage (s. 128-133). London: Radcliffe Publishing.
 • Thorne, M.L. (1997). Being a clinical director: First among equals or just a go-between?. Health Services Management Research, 10, 205-215.
 • Thorne, M.L. (2002). Colonizing the new world of NHS management: the shifting power of professionals. Health Services Management Research, 15, http://dx.doi. org/10.1258/0951484021912798, 14-26.
 • Twardowska, A. (2010). Pielęgniarki menedżerki. GazetaPraca.pl, 2 listopada. Pozyskano z: http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90440,8599292,Pielegniarki_menedzerki.html, (07.07.2012).
 • Twardowska, A. (2012). Dług szpitala maleje dzięki pielęgniarkom. Gazeta Wyborcza, 30 kwietnia. Pozyskano z: http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,11640825,Dlug_ szpitala_maleje_dzieki_pielegniarkom.html, (07.07.2012).
 • Waring, J. i Currie, G. (2009). Managing expert knowledge: Organizational challenges and managerial futures for the UK medical profession. Organization Studies, 30(7), http://dx.doi.org/10.1177/0170840609104819, 755-778.
 • Whitfield, M., Kautsch, M. i Hind, D. (2002). TFR Report: A preliminary analysis of hospital cost and activity data UK / Poland as a feasibility for the development of a database of hospital information for hospital managers. School of Health and Related Research, University of Sheffield (ScHARR). Report Series No: 4, ISBN 1 900752 35 2, ScHARR.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków, trybu zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz trybu ustalania i rozliczania należności za te świadczenia (Dz.U.1993.76.363).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramo¬wego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U.1998.115.749).
 • Uchwała Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654).
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. 1997.28.153).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.1991.91.408).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, (Dz. U.1998.21.94, Dz. U.1998.106.668, Dz. U.1998.113.717, Dz. U.1999.99.1152, Dz.U.2000.19.239, Dz.U.2000.43.489, Dz.U.2000.107.1127, Dz.U.2000.120.1268).
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 maja 1995 w sprawie warunków, na jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz sposobu kontroli ich wykorzystania (MP.1995.29.341).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.