PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 2--8
Tytuł artykułu

Ponadnarodowe układy ramowe jako próba odpowiedzi związków zawodowych na wyzwania globalizacji

Warianty tytułu
Transnational Framework Agreements as an Attempt of Trade Unions' Response to Challenges of Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy opisują genezę i rozwój ponadnarodowych układów ramowych - zjawiska, które pojawiło się w ciągu ostatnich kilkunastu lat jako reakcja związków zawodowych na rosnącą rolę korporacji ponadnarodowych. Podejmowane w sposób dobrowolny globalne negocjacje z centralnymi zarządami przedsiębiorstw ponadnarodowych prowadzą do przyjmowania układów zapewniających przestrzeganie podstawowych praw socjalnych. Na szczeblu europejskim negocjacje wspierane przez europejskie rady zakładowe coraz częściej przynoszą efekty w postaci konkretnych porozumień wpływających pozytywnie na standardy zatrudnienia w filiach krajowych. Ten trend powoduje, że trwa dyskusja na temat możliwości stworzenia europejskich ram prawnych dla ponadnarodowych układów zbiorowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the origin and current development of transnational framework agreements - the phenomenon, which has appeared during the last decades as a trade unions' response to growing role of transnational corporations. Global negotiations with central managements taken on voluntary basis lead to agree on texts that ensure respect for the fundamental social rights. At European level negotiations supported by European Works Councils increasingly result in substantive agreements that have positive influence on labour standards in local sites. This tendency is a reason for the on going debate concerning possibility of building European legal framework for transnational company agreements. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--8
Opis fizyczny
Twórcy
 • Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
 • Biuro Eksperckie przy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
Bibliografia
 • P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 584.
 • M. Gładoch, Przedstawicielstwo pracowników w dobie rozwoju gospodarki globalnej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 8, s. 2.
 • J. Oniszczuk, Prawo pracy a korporacje transnarodowe (w:) Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia, red. J. Menkes, T. Gardocka, Warszawa 2010, s. 318.
 • I. Schömann, A. Sobczak, E. Voss, P. Wilke, Codes of conduct and international frameworks agreements: New forms of governance.
 • B. Surdykowska, Kodeksy dobrych praktyk, "Kontrola Państwowa" 2008, nr 4.
 • Ch. Welz, The European Social Dialogue under Articles 138 and 139 of the EC Treaty. Actors, Processes, Outcomes, Wolters Kluwer International 2008.
 • L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2007.
 • L. Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006.
 • B. Surdykowska, Europejski autonomiczny dialog społeczny - szanse i zagrożenia, "Zeszyty Prawnicze UKSW" 2009, z. 2.
 • B. Surdykowska, Europejski dialog społeczny, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2011, nr 3.
 • K. Rybiński, Globalizacja a rynki finansowe, http://www.nbp.pl/publikacje/wyklady/rybinski_200406.pdf, data pobrania 4.10.2011.
 • UNCTAD, World Investment Report, 1997; 2004, 2010, Geneva.
 • World Commission on the Social Dimension of Globalization (WCSDG), A fair globalization: Creating opportunities for all, ILO, Geneva 2004.
 • Cross-Border Social Dialogue and Agreements: An emerging global industrial framework, red. K. Papadakis, ILO, Geneva, 2008, s. 1.
 • Paweł VI, List apostolski Octogesima adveniens, 1971,44, Dokumenty nauki społecznej Kościoła, Rzym-Lublin 1996.
 • http://www.oecd.org/dataoecd/61/41/ 38111315.pdf, data pobrania 20.10.2011.
 • http://www.mop.pl/html/miedzynarodowestandardy/deklaracjatrojstronna. html, data pobrania 20.10.2011
 • http://www.globalcompact.org.pl, data pobrania 20.10.2011.
 • European Commission, Mapping of transnational texts negotiated at corporate level, 2 czerwca 2008 r.
 • V. Telljohan, I. da Costa, T. Müller i in., European and international Framework Agreements: Practical experience and strategic approaches, Luxembourg 2009.
 • C. Levinson, International Trade Unionism, London 1972, s. 110-141.
 • D. Galin, International Framework Agreements. A Reassessment (w:) Cross-Border Social Dialogue and Agreements: An emerging global industrial framework, red. K. Papadakis, ILO, Geneva, 2008, s. 18.
 • D. Stevis, T. Boswell, International Framework Agreements: Opportunities and Challenges for Global Unionism (w:) Global unions-Challenging Transnational Capital thought Cross-border Campaigns, red. K. Bronfenbrenner, New York, 2007, s. 174-194.
 • J. Hoffmann, Ambivalence in the Globalisation Process - The Risks and Opportunities of globalisation (w:) Globalisation and the Social Contract, red. D. Foden, J. Hoffman, R. Scott, Brussels, 2001.
 • N. Egels-Zandén, P. Hyllman, Evaluating strategies for negotiating workers' rights in transnational corporations: The effects of codes of conduct and global agreements on workplace democracy, "Journal of Businesss Ethics" 2007, nr 76, s. 207-223.
 • International Metalworkers Federation, Background to International Framework Agreement in the IMF, Geneva 2006.
 • D. Miller, The lTGLWF's policy on cross-border dialogue in the textiles, clothing and footwear sector: Emerging strategies in a sector ruled by codes of conducts and resistant companies (w:) Cross-Border Social Dialogue and Agreements: An emerging global industrial framework, red. K. Papadakis, ILO, Geneva, 2008, s. 161-189.
 • N. Hammer, International Framework Agreements: Global industrial relations between rights and bargaining, "Transfer" 2005, nr 11, s. 511-530.
 • European Industrial Relations Dictionary: International Frameworks Agreements, http://www.eurofound.europa. eu/areas/industrialrelations/dictionary/ definitions/internationalframeworkagre- ement.htm, data pobrania 22.10.2011.
 • K. Papadakis, G. Casale, K. Tsotroudi, International framework agreements as elements of cross-border industrial relation framework (w:) Cross-Border Social Dialogue and Agreements: An emerging global industrial framework, red. K. Papadakis, ILO, Geneva, 2008, s. 79.
 • R. Jagodziński, Europejskie negocjacje zbiorowe. Nowe formy dialogu na poziomie UE, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" 2011, nr 1, s. 28.
 • A.E., Engblom S. Jaspers, T. Laulom i in., Transnational Collective Bargaining: Past, Present and Future, European Commission, Brussels, 2006.
 • E. Pichot, The development of transnational agreements: First approach, European commission, Brussels 2006.
 • E. Pichot: Transnational texts negotiated at corporate level: Facts and figures, European Commission Study Seminar on "Transnational Agreements" 2006.
 • Study on the characteristics and legal effects of agreements between companies and workers' representatives. Labo¬ur asociados, R. Rodriguez (koordynator projektu), K. Ahlberg, T. Davulis, L. Fulton, T. Gyulavari, P. Humblet, T. Jaspers, J.M. Miranda, F. Marhold, F. Valdes, R. Zimmer, wrzesień 2011.
 • F. W. Scharpf, The Asymmetry of European Integration or why the EU cannot be a "Social Market Economy", "KFG Working Paper" 2009, nr 6, s. 21.
 • I. da Costa, U. Rehfeldt, European works council and transnational bargaining about restructuring in the auto industry, "Transfer" 2007, nr 2.
 • P. Margison, K. Sisson, Multinational Companies and the future of collective bargaining: A review of the research issues, "European Journal of Industrial Relations" 1996, nr 2, s. 173-179.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.