PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 | 17--26
Tytuł artykułu

Charakter prawny odszkodowania za dyskryminację w zatrudnieniu

Warianty tytułu
The Legal Nature of a Compensation for Discrimination in Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczny rozwój regulacji prawnych związanych z zasadą równego traktowania pracowników doprowadził w ciągu ostatnich kilkunastu lat do stanu, w którym zasada ta stała się bodajże najsilniej zabezpieczoną z ogólnych zasad prawa pracy. Autor omawia i analizuje wybrane problemy związane z odszkodowaniem za dyskryminację w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 183d k.p. Szczególną uwagę poświęca funkcjom tego odszkodowania oraz ich wpływowi na jego wysokość. (abstrakt oryginalny)
EN
Implementation of EU antidiscrimination law evoked in Poland a few theoretical issues that has not been solved so far. One of those appeared in relation to the nature of compensation for discriminatory treatment. In the article the author analyzes the purpose of the compensation and its consequences for setting the amount of it. The author notes that traditionally, the only purpose of civil compensation is to reimburse the plaintiff for damage. It is not clear whether it is true in relation to compensation for discriminatory treatment. The author writes that in Polish doctrine appeared an opinion that compensation for discriminatory treatment is directed not only to compensate the employee but also to punish and deter the perpetrator, and in fact it has some characteristics of a criminal sanction. The author is in favor of that view but he adds to it some reservations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - nowa regulacja prawna. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 2, s 3.
 • J. Stelina, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w prawie unijnym i polskim (w:) Upowszechnienie norm prawa dotyczących dyskryminacji a kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich w stosunkach pracy; Materiały konferencyjne. Katowice, 6 lipca 2007 r., publikacja dostępna w Internecie pod adresem www.solidarnosckatowice.pl/files/projekty%20UE/m_konf07.pdf, s. 14.
 • D. Dörre-Nowak (w:) K.W. Baran, E. Chmielek-Łubińska, D. Dörre-Nowak, L. Mitrus, T.M. Nycz, A. Sobczyk, B. Wagner, Kodeks pracy 2010. Komentarz, Gdańsk 2010, s. 117.
 • L. Florek (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, s. 143.
 • W. Sanetra (w:) W. Sanetra J. Iwulski, Komentarz do kodeksu pracy, Warszawa 2009, s. 156.
 • W. Sanetra Odpowiedzialność za naruszenie norm prawa pracy w warunkach demokracji i społecznej gospodarki rynkowej (w:) Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006, s. 345.
 • P. Czarnecki, Rozkład ciężaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 3, s. 12 i n.
 • R. Babińska, Środki indywidualnej ochrony przed dyskryminacją, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 3, s. 25.
 • Z. Radwański, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2001, s. 84.
 • Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2004, s. 461 i 954.
 • M. Safian, Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu (w:) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Zakamycze 2004.
 • M. Wandzel, Równe traktowanie mężczyzn i kobiet, Kraków 2003, s. 140.
 • T. Liszcz, Równość kobiet i mężczyzn w znowelizowanym kodeksie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 2, s. 6.
 • T. Liszcz, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika - cz. 1, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 12, s. 2.
 • T. Liszcz Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika - cz. 2, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 1, s. 2.
 • A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 98-99.
 • M.T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 181.
 • W. Sanetra Odpowiedzialność za naruszenie norm prawa pracy w warunkach demokracji i społecznej gospodarki rynkowej (w:) Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006, s. 340.
 • W. Sanetra (w:) W. Sanetra, J. Iwulski, Komentarz do kodeksu pracy, Warszawa 2009, s. 159.
 • S. Garlicki, Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Warszawa 1971, s. 468.
 • L.A.C. Macdonald, Equality, Diversity and Discrimination, London 2004, s. 192.
 • A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1998, s. 53.
 • W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972, s. 124.
 • A. Szpunar Uwagi o funkcjach odpowiedzialności odszkodowawczej, "Państwo i Prawo" 2003, z. 1, s. 20.
 • M. Safian, Nowy kształt instytucji zadośćuczynienia pieniężnego (w:) Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, red. M. Bączyk, J.A. Piszczek, E. Radomska, M. Wilke, Toruń 1997, s. 274-275.
 • M. Safian, Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu (w:) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Zakamycze 2004, s. 265-266.
 • A. Szpunar Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999, s 77-80.
 • M. Kaliński (w:) System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna. Tom 6, red. A. Olejniczak, Warszawa 2009, s. 68 i n.
 • P. Czarnecki, Dane statystyczne jako środek dowodowy w sprawach na tle dyskryminacji pośredniej w zatrudnieniu, "Zeszyty Prawnicze WPiA UKSW", Warszawa 2009, z. 9.1, s. 219 i n.
 • J.W. Wade, V.E. Schwartz, K. Kelly, D.F. Partlett Cases and Materials on Torts, New York 1994, s. 530-531.
 • B.W. Wolkinson, R. N. Block Employment Law. The Workplace Rights of Employees and Employers, East Lansing 2001, s. 18.
 • A. G. Schaefer, Creating a harassment-free workplace, "Risk Management" vol. 42, February 1995, s. 53.
 • T. Schraeder, Avoiding punitive damage award in discrimination cases, "PIMA's Papermaker" 1999, vol. 81, nr 12, s. 26.
 • W. Sanetra, Kilka uwag o pojęciu odpowiedzialności w prawie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 11, s. 4.
 • H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 303.
 • G. Goździewicz, Szczególne właściwości norm prawa pracy, Toruń 1988, s. 194.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238229

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.