PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 243 | 29--38
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Sustainable Development of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach obserwujemy wzrost znaczenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zauważalne jest to zarówno w skali makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej, gdzie jednym z podstawowych podmiotów rozwoju jest przedsiębiorstwo. W artykule przybliżono rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju, podjęto próbę scharakteryzowania szerokiego i wąskiego ujęcia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years we have seen the increasing importance of the concept of sustainable development. This is noticeable at both the macroeconomic and microeconomic levels, where one of the main actors of development is the enterprise. The article brought closer the development of the concept of sustainable development, and made an attempt to characterize the broad and narrow approach to sustainable growth. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamczyk, J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Adamczyk, J., Nitkiewicz, T., 2007, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Agenda 21 - Przewodnik dla samorządów, 1993, Wydawca Regionalne Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej przy Sejmiku Samorządowym we Wrocławiu, Wrocław.
 • Council of the European Union, 2006, Review of the EU Sustainable Development Strategy (El)SDS) - Renewed Strategy, Brussels, 26 June 2006.
 • Dokument KOM (2008) 800 - załącznik 1-KOM (2008) 800 ogłoszony 26 listopada 2008.
 • Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 2002, Raport Kompas Rio + 10, Warszawa.
 • Komunikat Komisji Europa 2020, 2010, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020, Bruksela, 3.03.2010.
 • Matuszak-Flejszman, A., 2001, Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, PZITS, Poznań.
 • Mazur-Wierzbicka, E., 2005, EMAS- nowoczesne narzędzie zarządzania proekologicznego, w: Lewandowski, J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi koncepcje i metody, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Mazur-Wierzbicka, E., 2007, Systemy zarządzania środowiskowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, Problemy Zarządzania, nr 1.
 • Mazur-Wierzbicka, E., 2009, Wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na zachowania przedsiębiorstw, w: Urbaniec, M., Stec, P., Dolata, S. (red.), Partnerstwo pubłiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Educator, Częstochowa.
 • Ministerstwo Środowiska, 2008, Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa.
 • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2006, Agenda 21 - Sprawozdanie z realizacji w latach 1992-2005, Warszawa.
 • Nierzwicki, W., 2006, Zarządzanie środowiskowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Nowak, Z., 1997, Czystsza produkcja - strategia ochrony środowiska XXI w., Problemy Ekologii, nr 2.
 • Pochyluk, R., Grudowski, P., Szymański, J., 1999, Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Gdańsk.
 • Polski Komitet Normalizacyjny, Polska norma PN - ISO 14004. Systemy zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających.
 • Poskrobko, B., Sidorczuk-Piertaszko, E., 2010, System zarządzania energią jako instrument zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, w: Burchard- Dziubińska, M., Rzeńca, A. (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rok, B., 2004, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Sejmik Województwa Pomorskiego, 2005, Strategia rozwoju województwa pomorskiego. Uchwala Sejmu z dnia 19 stycznia 1995 w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju. Monitor Polski, 1995, nr 4 poz. 47.
 • Urząd Gminy Człuchów, 2005, Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Człuchów na lata 2005-2013, Człuchów.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2001r., nr 62, poz. 627.
 • Witek-Crabb, A., 2005, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - więcej niż ekorozwój w: Brdulak, H. (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171238253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.